Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
3. december 2021
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2021 predvidoma za 20 % nižji, kot je bil v 2020
Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil kljub občutno višjim cenam v 2021 nižji kot v 2020 – zaradi precej manjšega pridelka v rastlinski pridelavi in nespremenjenega prirasta v živalski prireji. Stroški pridelave naj bi bili zaradi višjih cen inputov znatno višji kot v predhodnem letu.  
3. december 2021
Visoka stopnja vključenosti v mednarodno menjavo se ohranja tudi v letu 2020
Po deležu izvoza in uvoza blaga in storitev v bruto domačem proizvodu se je Slovenija v letu 2020 med državami članicami EU uvrstila med prvih 8 oziroma 9 držav. Po deležu neposrednih naložb v bruto domačem proizvodu pa ostaja med zadnjimi šestimi državami članicami EU.
3. december 2021
Podjetja v vzhodni Sloveniji izkazujejo nižji digitalni indeks
V letu 2021 ima zelo nizek digitalni indeks 48 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi v vzhodni Sloveniji in 40 % podjetij v zahodni Sloveniji. Zelo visok digitalni indeks imajo 4 % podjetij v vzhodni in 6 % v zahodni Sloveniji.
3. december 2021
Spletne strani javnih ustanov uporabljalo za zasebne namene 69 % oseb
V 1. četrtletju 2021 je 69 % 16–74-letnikov odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih uporabljali spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov in 38 % jih je po tej poti izpolnilo in oddalo vsaj en uradni elektronski obrazec, to je 87 % več kot v istem obdobju v 2019, pred epidemijo covida-19.
2. december 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Prebivalstvo po zakonskem stanu, 1. januar 2021
Podrobne podatke o prebivalstvu Slovenije po zakonskem stanu na 1. januar 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
1. december 2021
Stopnja anketne brezposelnosti v oktobru 2021 4,8-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v oktobru višja kot v septembru 2021.
1. december 2021
Vsak dan povprečno 31 kulturnih prireditev na odrih – kljub pandemičnim razmeram.
Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti v BDP, je v 2020 znašal 1,0 % BDP, desetinko odstotne točke manj kot v 2019. Vsak prebivalec porabil za kulturo povprečno 177 evrov.
30. november 2021
Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 5,0 %
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 % višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 % višji kot v drugem četrtletju 2021.  
30. november 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini manjši kot v avgustu 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2021 manjši kot v avgustu 2021. Od aprila 2021 je bilo to prvo zmanjšanje na mesečni ravni. V primerjavi s septembrom 2020 pa je bil večji.
30. november 2021
Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2021 ponovno višje
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2021 v povprečju za 3,6 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 22,5 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 47,3 %) smo tokrat beležili v skupini surova nafta in zemeljski plin.
30. november 2021
Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 2021 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna mera 4,81-odstotna
Obe temeljni obrestni meri sta se v decembru zvišali.
30. november 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bilanca proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic, 2020
Podatke bilance proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic za koledarsko leto 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.