Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, januar 2020

Število delovno aktivnih oseb se je od konca decembra 2019 do konca januarja 2020 znižalo za 0,7 %

Konec januarja 2020 je bilo v Sloveniji za 0,7 % manj delovno aktivnih oseb kot konec decembra 2019. V januarju 2020 se je na območju Slovenije prvič zaposlilo ali prvič samozaposlilo približno 3.000 oseb. Od tega je bilo prvih 94,8 %.

  • 17. 3. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2020 znižalo

Konec januarja 2020 je bilo v Sloveniji približno 895.400 delovno aktivnih oseb (ali za 0,7 % manj kot konec decembra 2019), od tega je bilo samozaposlenih nekaj več kot 94.100 (ali 10,5 %) ali 1,4 % več kot v decembru 2019.

Število delovno aktivnih moških se je na mesečni ravni zmanjšalo za 1,3 % (na približno 491.300), število delovno aktivnih žensk pa se je povečalo za 0,1 % (na približno 404.100). Na letni ravni se je v januarju 2020 glede na januar 2019 povečalo tako število delovno aktivnih moških kot število delovno aktivnih žensk (obojih za 1,6 %).

Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2020 glede na pretekli mesec povečalo v petih, zmanjšalo pa v sedmih statističnih regijah (regija delovnega mesta). Najbolj se je število delovno aktivnih oseb povečalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za več kot 1.000 (ali za 0,3 %, na približno 315.900), najbolj zmanjšalo pa v podravski statistični regiji, za več kot 3.300 (ali za 2,6 %, na približno 123.700). Na ravni  občin delovnega mesta se je število delovno aktivnih oseb povečalo v 95 občinah, zmanjšalo v 115, v 2 občinah pa se ni spremenilo.

Na ravni dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v šestnajstih dejavnostih, povečalo v štirih. Najbolj se je zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za več kot 2.500 (na okoli 206.200), najbolj povečalo pa v dejavnosti promet in skladiščenje, in sicer za nekaj manj kot 2.200 (na približno 57.300).

V januarju 2020 se je prvič zaposlilo ali prvič samozaposlilo približno 3.000 oseb

Na območju Slovenije se je v januarju 2020 prvič zaposlilo ali prvič samozaposlilo približno 3.000 oseb (od tega se jih je 94,8 % prvič zaposlilo, 5,2 % pa prvič samozaposlilo). To pomeni, da je bila to njihova prva formalna zaposlitev oz. samozaposlitev na trgu dela v Sloveniji in da so se prvič pojavili v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva. Na ravni dejavnosti se je največ teh oseb zaposlilo ali samozaposlilo v dejavnosti gradbeništvo (20,8 %).

S podatki za januar spremenjen vir za število kmetov

S podatki za januar 2020 število delovno aktivnih kmetov prevzemamo iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) in jih več ne ocenjujemo z uporabo ARIMA-modela na podlagi podatkov o številu kmetov iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo. 

Podrobni podatki o delovno aktivnem prebivalstvu bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno.
  

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
I 2020 I 2020 
XII 2019
I 2020
I 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo895.36599,3101,6
Zaposlene osebe801.23499,1101,6
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah749.88299,2101,6
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah51.35298,0101,9
Samozaposlene osebe94.131101,4101,7
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.45699,8101,4
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.44598,297,5
   Samozaposlene osebe - kmetje21.230107,9104,2
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.