Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, februar 2021

Število delovno aktivnih oseb v februarju 2021 za 0,5 % višje kot v mesecu pred tem

V februarju 2021 je bilo v Sloveniji približno 885.800 delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih oseb je bilo višje kot v prejšnjem mesecu v vseh statističnih regijah, najizraziteje se je povečalo v osrednjeslovenski.

  • 16. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V februarju 2021 več delovno aktivnih oseb kot v mesecem pred tem, a za 1,4 % manj kot pred enim letom

Število delovno aktivnih oseb v Sloveniji se je v februarju 2021 glede na pretekli mesec povečalo za nekaj več kot 4.000 ali za 0,5 % (na približno 885.800), glede na isti mesec preteklega leta pa se je znižalo, in sicer za 1,4 %. Glede na januar 2021 se je povečalo število zaposlenih in samozaposlenih oseb, prvih za 0,5 % (na približno 791.200), drugih za 0,2 % (na približno 94.700). V primerjavi s februarjem 2020 se je število prvih zmanjšalo za 1,6 %, število drugih pa povečalo za 0,4 %.

Število delovno aktivnih moških se je v februarju 2021 glede na januar 2021 povečalo za 0,5 % (na približno 486.600), število delovno aktivnih žensk pa za 0,4 % (na približno 399.300). Glede na februar 2020 se je zmanjšalo število obojih, vendar število delovno aktivnih žensk bolj (za 1,5 %) kot število delovno aktivnih moških (za 1,3 %).

Število delovno aktivnih oseb višje kot v prejšnjem mesecu v vseh statističnih regijah

Število delovno aktivnih oseb se je v februarju 2021 na mesečni ravni povečalo v vseh statističnih regijah (mišljene so regije delovnega mesta), najbolj v osrednjeslovenski (za nekaj več kot 1.200, na približno 315.200), v tej pa najbolj v dejavnosti gradbeništvo (za 2,0 %, na približno 19.600).
Med delovno aktivnimi v gradbeništvu v osrednjeslovenski statistični regiji se je glede na januar 2021 najizraziteje povečalo število državljanov Bosne in Hercegovine (za več kot 200 oz. za 3,7 %). Glede na februar 2020 se je število delovno aktivnih oseb v osrednjeslovenski statistični regiji v februarju 2021 za 0,6 % zmanjšalo, najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 9,7 %). V dejavnosti gradbeništvo pa se je tudi na letni ravni povečalo (za 2,1 %).

Število delovno aktivnih oseb višje v več kot polovici dejavnosti

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v februarju 2021 na mesečni ravni povečalo v štirinajstih, zmanjšalo pa v šestih dejavnostih. Najizraziteje se je zvišalo v gradbeništvu (za 1,7 %, na približno 65.100), najizraziteje zmanjšalo pa v gostinstvu (za 0,3 %, na približno 31.800).

Med delovno aktivnimi v gradbeništvu je bilo v mesecu februarju 2021 57,9 % državljanov Slovenije in 42,1 % tujih državljanov. Število prvih je bilo za 0,7 % (ali za približno 300) višje kot v prejšnjem mesecu, število drugih pa za 3,2 % (ali za nekaj več kot 800). 83,5 % delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti je bilo v februarju 2021 zaposlenih, 16,5 % pa samozaposlenih. Samozaposleni v dejavnosti gradbeništvo so bili v 84,6 %  državljani Slovenije, v 15,4 % pa tuji državljani.

Delovno aktivni tuji državljani so v februarju 2021 predstavljali 11,3 % (ali nekaj več kot 100.500) vseh delovno aktivnih oseb v Sloveniji. Največ jih je delalo prav v gradbeništvu, sledile so predelovalne dejavnosti.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
II 2021 II 2021 
I 2021
II 2021
II 2020
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo885.832100,598,6
Zaposlene osebe791.180100,598,4
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah744.346100,598,9
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah46.834100,590,9
Samozaposlene osebe94.652100,2100,4
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki67.377100,3101,2
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.471100,5100,0
   Samozaposlene osebe - kmetje20.80499,998,2
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.