Dejavnosti za izdelavo zaščitne opreme in sredstev ter njihovo prodajo

Dejavnosti za izdelavo zaščitne opreme in sredstev ter njihovo prodajo

Podjetja v zadnjem času povprašujejo po ustrezni razvrstitvi dejavnosti proizvodnja ali prodaja zaščitne opreme in sredstev v Standardni klasifikaciji dejavnosti. V nadaljevanju smo zato pripravili nekaj pojasnil glede izbire ustreznih šifer dejavnosti, ki bodo, verjamemo, koristna pri poslovanju.

  • 6. 4. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Z uporabo maske in druge zaščitne opreme preprečimo morebitno širjenje okužbe na druge ljudi in hkrati vsaj nekoliko tudi preprečimo morebitno okužbo z novim koronavirusom. Posledično so potrebe po maskah in drugi zaščitni opremi velike, primanjkuje jih po vsem svetu in tudi pri nas. Državljani posamezniki in podjetniki na različne načine iščejo rešitve - od doma izdelanih zaščitnih mask do sodobnih tehnologij. Vedno več slovenskih podjetij je začelo šivati zaščitne maske in izdelovati drugo zaščitno opremo. V nadaljevanju zato navajamo nekaj pojasnil glede izbire ustrezne šifre dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008), v izbranih primerih pa tudi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA Ver. 2.1 ali krajše CPA), povezane z izdelavo zaščitne opreme oz. trgovanjem z njo.

Izdelava zaščitne opreme, razkužil in dezinfekcijskih sredstev

Zaščitne opreme je več vrst: zaščitne maske, zaščitne obleke in rokavice za enkratno uporabo ter zaščitna očala. Izdelavo zaščitnih mask v SKD 2008 uvrstimo v šifro 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil, v  CPA pa v kategorijo 13.92.29 Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi).

Zaščitna obleka (zaščitni plašči, halje) iz netkanega tekstila za enkratno uporabo sodi v SKD 2008 v šifro 14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov, v CPA pa v šifro 14.19.32 Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin.

Prevleke za čevlje za enkratno uporabo se uvrščajo v SKD 2008 v šifro 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil, v CPA pa v 13.92.29 Drugi tekstilni izdelki.

Zaščitne rokavice iz gume uvrščamo po SKD 2008 v šifro 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume, v CPA pa v 22.19.60  Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume. Zaščitne rokavice iz plastike uvrščamo v SKD 2008 v šifro 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, v CPA pa v 22.29.10 Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas.

Zaščitna očala (navadno iz plastičnih stekel, brez dioptrije) uvrščamo v SKD 2008 v šifro 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov, v CPA pa v 32.50.42  Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi.

Proizvodnja razkužil se uvršča v SKD 2008 v šifro 20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, v CPA pa v 20.20.14 Razkužila. Dezinfekcijska sredstva sodijo tudi v SKD 2008 v šifro 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev, v CPA pa v 20.42.19 Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; toaletna mila, preparati za kopanje; druga kozmetična ali toaletna sredstva.

 

Trgovanje z zaščitno opremo in sredstvi

Za trgovanje z zaščitnimi maskami in s prevlekami za čevlje na debelo sta v SKD 2008 ustrezni šifri 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom in/ali 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe. Za posredništvo pri prodaji na debelo (kar pomeni, da poslovni subjekt ni lastnik blaga, temveč ga le preprodaja), sta v SKD 2008 ustrezni šifri 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov in/ali 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov. Za prodajo na drobno sta ustrezni šifri 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom ali 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah.

Prodaja zaščitne obleke na debelo sodi v SKD 2008 v šifro 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, posredništvo pri prodaji pa v SKD 2008 v šifro 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov. Prodaja na drobno sodi v SKD 2008 v šifro 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili.

Prodaja zaščitnih rokavic na debelo se uvršča v SKD 2008 v šifro 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali in/ali v šifro 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe. Za posredništvo pri prodaji na debelo ustreza v SKD 2008 šifra 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov. Za prodajo na drobno sta v SKD 2008 ustrezni šifri 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah in/ali 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki.

Prodaja zaščitnih očal na debelo se uvršča v SKD 2008 v šifro 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami, v CPA pa v 46.43.14 Veleprodaja fotografske in optične opreme. Posredništvo pri trgovini na debelo sodi v SKD 2008 v šifro 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov. Prodaja na drobno v SKD 2008 sodi v šifro 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

Za trgovino z razkužili na debelo je v SKD 2008 ustrezna šifra 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki, za posredništvo pri trgovini na debelo pa šifra 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij. Za trgovino na drobno je v SKD 2008 ustrezna šifra 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah ali šifra 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki.

Trgovina z dezinfekcijskimi sredstvi na debelo sodi v SKD 2008 v šifro 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, posredništvo pri trgovini na debelo v SKD 2008 sodi v šifro  46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov, trgovina na drobno pa v SKD 2008 sodi v šifro 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Prodaja zaščitne opreme, razkužil in dezinfekcijskih sredstev kot tudi prodaja na splošno, danes pogosto potekata prek interneta ali po pošti; temu v SKD 2008 ustreza šifra 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu, za prodajo "od vrat do vrat", z dostavo na dom, pa v SKD 2008 ustreza šifra 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.