Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2015–2018, napoved 2019

Eurostat potrdil: presežek države v letu 2018 znašal 337 milijonov EUR

Presežek sektorja država v 2018 je po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu višji za 34 milijonov EUR in tako znaša 337 milijonov EUR (0,7 % BDP). Po napovedih MF se bo v 2019 povečal na 394 milijonov evrov ali 0,8 % BDP.

  • 19.4.2019
  • |
  • brez statusa

V okviru bilateralnega postopka pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu (poročanje EDP) se je vrednost ocene za leto 2018, ki jo je SURS objavil konec marca 2018, povečala  za 34 milijonov EUR, kar pomeni, da je Slovenija v letu 2018 ustvarila presežek v višini 337 milijonov evrov ali 0,7 % BDP. Dolg države je konec leta 2018 znašal 32.232 milijonov evrov ali 70,1 % BDP.

 

Tokrat objavljamo tudi napovedi Ministrstva za finance (MF) o primanjkljaju in dolgu države za leto 2019. Po napovedih MF naj bi sektor država tudi v letu 2019 ustvaril presežek, in sicer v višini 394 milijonov evrov ali 0,8 % BDP. Dolg države naj bi se po teh napovedih konec leta 2019 zmanjšal na 31.909 milijonov EUR ali na 65,4 % BDP.

 

Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se v tokratni objavi razlikujejo od tistih, ki smo jih objavili konec marca 2019. Ob pripravljanju tokratne objave smo revidirali strukturo prihodkov in izdatkov v letu 2018 v letnih in četrtletnih podatkih o temeljnih agregatih sektorja država po podsektorjih države. Skladno s to revizijo smo uskladili podatke v podatkovni bazi SI-STAT.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.