Mnenje potrošnikov, Slovenija, april 2019

Zaupanje potrošnikov še naprej padalo tudi v aprilu 2019

Zaupanje potrošnikov pada od letošnjega februarja; v aprilu se je znižalo za 1 odstotno točko. Od aprila 2018 se je znižalo za 9 odstotnih točk, še vedno pa je precej višje od dolgoletnega povprečja.

  • 19.4.2019
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov se je v 2019 poslabšalo

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se postopno znižuje od februarja 2019; v aprilu 2019 se je znižala za 1 odstotno točko, od vrednosti v januarju 2019 pa je bila nižja za 4 odstotne točke. Kljub temu je bila še vedno precej višja od dolgoletnega povprečja (za 12 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je znižala zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke) in števila brezposelnih (za 2 odstotni točki). Pričakovanje glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko), pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa je bilo enako kot v prejšnjem mesecu.

Potrošniki bolj pesimistični kot v aprilu 2018

Na letni ravni se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 9 odstotnih točk.

Znižali so se vsi štirje kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, pri čemer sta se dva, pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi in glede števila brezposelnih, znižala v precej večji meri (za 16 oz. 15 odstotnih točk), pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede varčevanja pa v manjši meri (za 3 oz. za 1 odstotno točko).

Potrošniki bolj pesimistični predvsem glede gospodarskih razmer

V zadnjem času se je precej poslabšalo razpoloženje potrošnikov, povezano s splošnimi gospodarskimi razmerami; poslabšalo se je tudi njihovo mnenje glede finančnih razmer v gospodinjstvu, vendar v manjši meri. Kot je bilo že omenjeno, se je na letni ravni najbolj poslabšalo pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi in glede števila brezposelnih (za 16 oz. za 15 odstotnih točk). Od začetka leta sta se ta dva kazalnika poslabšala vsak za 8 odstotnih točk. Kljub temu sta bila oba še vedno višja od dolgoletnega povprečja. Poleg tega se je v zadnjem času poslabšalo tudi mnenje potrošnikov o gospodarskem stanju v državi v zadnjih 12 mesecih in mnenje glede gibanja cen.

Potrošniki bolj pesimistični tudi glede večjih investicij

V aprilu 2019 se je glede na januar 2019 poslabšalo predvsem pričakovanje potrošnikov glede obnove stanovanja in glede nakupa avtomobila (za 6 oz. 5 odstotnih točk). Upoštevati pa je treba, da sta bili vrednosti teh dveh kazalnikov v januarju 2019 najvišji v zadnjih desetih letih. Pričakovanje glede nakupa stanovanja se je poslabšalo za 1 odstotno točko. 

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–april 2019
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–april 2019
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, april 2019
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, april 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.