Bruto domači proizvod po regijah, Slovenija, 2017

Rast BDP v Sloveniji v 2017 6,5-odstotna, v regiji jugovzhodna Slovenija pa precej višja (10,4-odstotna).

Bruto domači proizvod se je v 2017 glede na 2016 najbolj zvišal v regiji jugovzhodna Slovenija (za 10,4 %), sledili sta ji gorenjska in obalno-kraška regija (v vsaki za 7,2 %).

  • 14. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Gospodarska rast, merjena z bruto domačim proizvodom, je bila v 2017 v Sloveniji nominalno za 6,5 % višja kot v 2016. V večji meri kot v celotni Sloveniji se je bruto domači proizvod zvišal v regiji jugovzhodna Slovenija (za 10,4 %), v gorenjski in obalno-kraški (v vsaki za 7,2 %), v osrednjeslovenski (za 7,0 %) in posavski statistični regiji (za 6,8 %). Najmanj se je zvišal v zasavski (za 3,8 %) in primorsko-notranji regiji (za 3,9 %).

Dinamika rasti bruto domačega proizvoda po gospodarski krizi spremenjena

V obdobju gospodarske rasti (2014–2017) sta svoj položaj, merjen z indeksom bruto domačega proizvoda na prebivalca posamezne regije v primerjavi s celotno Slovenijo za isto leto, močno izboljšali obalno-kraška (za 4,7 odstotne točke) in goriška regija (za 1,3 odstotne točke), to je regiji, ki  sta bili v obdobju gospodarske krize (2008–2014) med vsemi  v najslabšem položaju (bili sta na zadnjih mestih). V obdobju gospodarske rasti je svoj položaj precej izboljšala tudi jugovzhodna Slovenija (za 2,2 odstotne točke); uvrstila se je na drugo mesto, takoj za obalno-kraško regijo in pred goriško. Posavska in zlasti pomurska regija pa sta svoj položaj v tem obdobju poslabšali (pomurska regija je med gospodarsko krizo svoj položaj glede na druge regije relativno izboljšala; bila je pred vsemi regijami).
Podatki kažejo, da so svoj položaj v zadnjih štirih letih relativno hitreje izboljšale manj uspešne regije, uspešnejše regije pa napredujejo počasneje. Prav te regije je gospodarska kriza relativno močneje prizadela kot manj uspešne regije.  

Regionalne razlike v bruto domačem proizvodu se v povprečju počasi povečujejo

V osrednjeslovenski regiji je bruto domači proizvod na prebivalca v 2017 znašal 29.371 EUR, kar je bilo za 41,1 % več od slovenskega povprečja; slovenski BDP na prebivalca je namreč znašal 20.815 EUR. V zasavski regiji je bruto domači proizvod na prebivalca znašal 10.910 EUR, kar je bilo malo več od polovice slovenskega povprečja. Razlika med najbolj in najmanj uspešno regijo je znašala 88,7 odstotne točke, kar je za 1,2 odstotne točke več kot v 2016. Bruto domači proizvod na prebivalca vseh dvanajstih regij se je od slovenskega bruto domačega proizvoda na prebivalca razlikoval v povprečju za 21,7 %. V primerjavi z 2016 so bile regionalne razlike v 2017 večje za 0,1 odstotne točke.

Zaposlenost v 2017 večja, delež sredstev za zaposlene v bruto domačem proizvodu pa skoraj enak kot v letu prej

Zaposlenost v Sloveniji narašča od 2014 in tudi v 2017 je bila višja kot v letu prej, v povprečju za 2,9 %. Po oceni nacionalnih računov so bile v kohezijski regiji zahodna Slovenija zaposlene 522.403 osebe, kar je za 3,2 % več kot v  2016. V kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa je bilo zaposlenih 465.389 oseb, kar je za 2,7 % več kot v letu prej. Med regijami kohezijske regije vzhodna Slovenija je v zvezi z zaposlenostjo izstopala jugovzhodna Slovenija; v tej regiji se je namreč zaposlenost zvišala v večji meri kot v celotni Sloveniji (za 4,8 %).

Delež sredstev za zaposlene v bruto domačem proizvodu na ravni Slovenije je znašal 49,3 % (enako kot v 2016). V kohezijski regiji zahodna Slovenija je ta delež znašal 28,3 %, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 21,0 %.

Objavljamo tudi revidirane podatke

Podatki o bruto domačem proizvodu in drugih agregatih po regijah se za obdobje 2014–2016 razlikujejo od doslej objavljenih podatkov zaradi rednih letnih uskladitev s podatki na nacionalni ravni.

Bruto domači proizvod na prebivalca in na zaposlenega1), statistične regije, Slovenija, 2017
Bruto domači proizvod na prebivalca in na zaposlenega<sup>1)</sup>, statistične regije, Slovenija, 2017
1) Podatek vključuje zaposlene in samozaposlene po domačem konceptu nacionalnih računov.
Vir: SURS
Bruto dodana vrednost, statistične regije, Slovenija, 2017
Bruto dodana vrednost, statistične regije, Slovenija, 2017
Vira: SURS, GURS
Bruto domači proizvod po statističnih in kohezijskih regijah, Slovenija, 2017
Mio. EURStruktura
(%)
EURIndeks ravni
(Slovenija = 100)
.na prebivalca
SLOVENIJA43.000100,020.815100,0
Vzhodna Slovenija18.69443,517.14482,4
  Pomurska1.6113,713.97867,2
  Podravska5.41212,616.84080,9
  Koroška1.1732,716.56179,6
  Savinjska4.85811,319.04591,5
  Zasavska6251,510.91052,4
  Posavska1.3073,017.32683,2
  Jugovzhodna Slovenija2.9216,820.46798,3
  Primorsko-notranjska7881,815.00572,1
Zahodna Slovenija24.30656,524.919119,7
  Osrednjeslovenska15.86936,929.371141,1
  Gorenjska3.7698,818.50788,9
  Goriška2.2525,219.13191,9
  Obalno-kraška2.4165,621.242102,1
Vir: SURS
Primerjava bruto domačega proizvoda na prebivalca med obdobji, po statističnih regijah, Slovenija
20002008201420172008-20002014-20082017-20142008-
2000
2014-
2008
2017-
2014
Indeks ravni
(Slovenija = 100)
Razlika med leti
(indeksne točke)
Mesto
(rang)
SLOVENIJA100,0100,0100,0100,00,00,00,0
Obalno-kraška106,5107,197,4102,10,6-9,74,73121
Jugovzhodna Slovenija98,096,696,298,3-1,3-0,52,2582
Goriška97,495,490,691,9-2,0-4,81,36113
Gorenjska88,684,587,788,9-4,13,21,2844
Savinjska90,189,591,391,5-0,61,80,2455
Primorsko-notranjska80,872,372,072,1-8,4-0,40,11166
Koroška84,376,780,179,6-7,73,5-0,61037
Osrednjeslovenska139,9145,1142,0141,15,1-3,1-0,8198
Posavska83,780,184,283,2-3,74,1-0,9729
Pomurska70,463,468,467,2-7,05,0-1,39110
Podravska82,383,883,380,91,5-0,5-2,42711
Zasavska73,660,656,752,4-12,9-4,0-4,3121012
Vir: SURS
Razlike v bruto domačem proizvodu na prebivalca, Slovenija
2008200920102011201220132014201520162017
Razlika med max. in min. (indeksne točke)84,486,584,383,886,284,385,387,087,588,7
Disperzija (% od nacionalnega povprečja)23,124,423,823,123,022,221,721,421,621,7
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.