Dnevna mobilnost potnikov, Slovenija, 2017

Na vsakodnevnih poteh prebivalec Slovenije v enem letu naredi 7.200 km ali 3-krat od Ljubljane do Pariza in nazaj

V 2017 smo prebivalci Slovenije na svojih vsakodnevnih poteh opravili prek 12 milijard kilometrov – to je približno tolikšna razdalja, kakor če bi 300-tisočkrat obšli Zemljo po ekvatorju. Kot voznik osebnega avtomobila pa smo prevozili okoli 8 milijard kilometrov.

  • 10. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
7.200 kilometrov na prebivalca na leto na vsakodnevnih poteh
V letu 2017 so prebivalci Slovenije (15–84 let) na svojih vsakodnevnih opravili več kot 12 milijard kilometrov, kar na prebivalca pomeni okoli 7.200 kilometrov – to je razdalja od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope (Nordkapp) in nazaj. Na dan so prebivalci opravili 3,2 poti, ki so skupno trajale 76 minut; ena pot pa je bila dolga povprečno 13 kilometrov.
Poti so bile na delovne dni drugačne kakor na nedelovne dni: na delovni dan so prebivalci Slovenije opravili povprečno 3,3 poti, na nedelovni dan pa 2,7 poti. Ena pot na delovni dan je bila dolga približno 12 kilometrov, na nedelovni pa 17 kilometrov. Na delovni dan je bilo za vse poti porabljenih povprečno 75 minut, na nedelovni pa 78 minut.
Na delovni dan se je največ poti začelo med 7. in 8. uro ter med 15. in 16. uro (čas prometnih konic), na nedelovni pa med 10. in 11. uro. Je osebni avtomobil naše najpomembnejše prevozno sredstvo?
Odgovor je DA! Avtomobil je bil glavno prevozno sredstvo na 68 % poti (prevoženih ali kot voznik ali kot sopotnik), na katerih je bilo opravljenih 84 % vseh kilometrov. Podatki niso presenetljivi, saj je bilo konec leta 2017 v Sloveniji več kot 1,1 milijona osebnih avtomobilov, kar pomeni dva avtomobila na 3 prebivalce, stare 18 in več let.
Rezultati kažejo, da se je v dveh tretjinah osebnih avtomobilov vozila samo ena oseba; stopnja zasedenosti avtomobila je bila 1,7.
Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje, in sicer na 21,3 % poti. Kolo je bilo uporabljeno na 4,5 % poti, javna prevozna sredstva (avtobus in vlak) pa na 4,3 % poti.
 


Le na poteh do 1 kilometra je bil najpogostejši način premikanja peš
Le na poteh v razdaljah do 1 kilometra je bilo več poti opravljenih peš kakor z avtomobilom; na vseh drugih razdaljah je kot način premikanja prevladoval avtomobil.
Javna prevozna sredstva so bila največkrat uporabljena na poteh v razdaljah od 20 do 30 kilometrov, njihov delež pa je bil največji (17 %) v razredu razdalj od 150 do 200 kilometrov.

Prosti čas in delo sta najpogostejša namena poti
Na vsako pot se odpravimo z določenim namenom. Namena največ poti v letu 2017 sta bila prosti čas (36,1 %) in delo (24,0 %), tretji najpogostejši namen pa je bilo nakupovanje (15,1 %).
Poti na delo in z dela so bile daljše v primerjavi s potmi z namenom prostega časa – njihova povprečna razdalja je znašala 17 kilometrov; tovrstne poti so tako zajemale 34,6 % vseh opravljenih razdalj. Poti z namenom prostega časa so bile dolge povprečno 13 kilometrov in so zajemale 29,9 % vseh razdalj.
Delež porabljenega časa za poti z namenom prostega časa je znašal 40,7 %, za poti z namenom dela pa 24,8 % od vsega porabljenega potovalnega časa.

 

Evropski teden mobilnosti: Združuj in učinkovito potuj!Evropska komisija oz. njen generalni direktorat za mobilnost in promet od leta 2002 dalje organizira Evropski teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. Tema letošnjega tedna je Združuj in učinkovito potuj, želi pa nas spodbuditi, da bi na naših vsakodnevnih poteh kombinirali več okolju prijaznih načinov premikanja.                                              
Rezultati raziskovanja o dnevni mobilnosti potnikov, ki je ga je Statistični urad RS izvedel prvič, kažejo, da je spodbuda k uporabi več različnih prevoznih sredstev še kako potrebna: na večini naših poti (95 %) je bil namreč uporabljen le en način premikanja. To je bilo na petini poti pešačenje, na drugih pa največkrat avtomobil.
Kadar sta bila na eni poti uporabljena dva načina premikanja, je bilo pri večini poti pešačenje kombinirano z nekim drugim prevoznim sredstvom – spet največkrat z avtomobilom.
Evropski teden mobilnosti se zaključi z Dnevom brez avtomobila.
Osnovni kazalniki dnevne mobilnosti potnikov, Slovenija, 2017
Vsi dneviDelovni danNedelovni dan
Število poti na osebo na dan3,23,32,7
Povprečna razdalja na pot (km)131217
Povprečni potovalni čas na osebo na dan (min)767578
Stopnja zasedenosti osebnih avtomobilov1,71,52,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Metodološko opozorilo:
Statistični urad RS je jeseni 2017 kot razvojno delo s pomočjo evropskih sredstev prvič izvedel raziskovanje Dnevna mobilnost potnikov. Raziskovanje prinaša podatke o značilnostih dnevnih poti v dolžini od 100 metrov do 300 kilometrov, ki so jih opravili prebivalci Slovenije, stari od 15 do vključno 84 let. Raziskovanje je bilo izvedeno v obdobju od 16. septembra do 27. oktobra 2017.

Končni in obširnejši podatki bodo objavljeni spomladi 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.