Evropske statistične igre

Ekipa JML iz Gimnazije Kranj odlična druga v evropskem finalu Evropskih statističnih iger!

Uspeh slovenskih dijakov je dopolnila ekipa ALFEGMS3 iz Gimnazije Murska Sobota, ki se je v kategoriji A (3. in 4. letniki) uvrstila med TOP 5 najboljših ekip.

  • 30. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
                                                           
                                                                                                            


"In zmagovalec je …"

Danes, 28. maja, predstavljamo rezultate Evropskega statističnega tekmovanja
Po mesecih hudega tekmovanja so rezultati Evropskega statističnega tekmovanja končno znani. Toda najprej se spomnimo, kako se je vse začelo …

Oktobra 2017 so Eurostat in enajst nacionalnih statističnih uradov začeli prvo evropsko statistično tekmovanje te vrste. Tekmovalo je več kot 11.000 dijakov, starih od 14 do 18 let; med njimi je bilo 394 slovenskih dijakov. Rešiti so morali statistične naloge, iskati podatke in sami pripraviti statistične analize. Najboljših 180 dijakov (17 iz Slovenije) se je uvrstilo v evropski del tekmovanja, kjer so predstavljali svoje države. V tem delu so morali pripraviti dvominutni videoposnetek o tem, zakaj je uradna statistika pomembna v današnjih družbah. Res so se potrudili in predložili neverjetno ustvarjalne in zabavne videoposnetke.
Da bi lahko izbrali zmagovalne skupine med tako odličnimi prispevki, so Eurostat in nacionalni statistični uradi imenovali evropski izbirni odbor. Glede na visoko kakovost videoposnetkov naloga ni bila lahka. Vendar se je po dolgotrajnem razmišljanju žirija odločila za dva prispevka, ki sta izstopala po privlačnosti, zabavnosti in natančnosti povedane zgodbe.

Zmagovalci v skupini 14–16 let
V mlajši skupini (14–16 let) je prvo mesto zasedla skupina Pakila9D (Finska). Njihov videoposnetek prikazuje dijaka, ki se pogovarjata o neuporabnosti statistike. Tretji dijak njun pogovor sliši in posreduje. V duhovitem, dramatičnem dialogu in s primeri iz resničnega življenja pojasni, zakaj je uradna statistika pomembna za politiko, družbo in posameznike. Na koncu kritična vrstnika prepriča in s tem tudi žirijo tekmovanja.
Na drugo mesto se je uvrstila slovenska skupina JML, na tretje mesto pa skupina Moc_zbioru (Poljska). Videoposnetka prikazujeta, kako zelo raznoliki so bili oddani prispevki, od predstavitev dijakov do animacije. V obeh primerih je žirija menila, da prispevka z radovednostjo, ki jo vzbujata, skupaj z obvestilnostjo resnično izstopata. Enako velja tudi za preostala dva prispevka med najboljšimi petimi, to sta prispevka skupin CAT5 (Španija) in Leostat (Italija).

Zmagovalci v skupini 16–18 let
V starejši skupini (16–18 let) je prvo mesto zasedla skupina toivasnik (Finska). Ti dijaki v svojem prispevku raziskujejo vlogo uradne statistike v politki in poudarjajo njen pomen pri zagotavljanju nepristranskih dejstev za odločevalce. Z domiselnimi šalami in očarljivimi podobami podajajo svoje sporočilo tako učinkovito, da mu je žirija morala prisluhniti.
Na drugo mesto se je uvrstila skupina Hypothesis (Ciper), na tretje mesto pa skupina Leonardo (Italija). Žirijo je v obeh videoposnetkih osupnil prenos teorije v prakso in jo navdušil z vsebino in ustvarjalnostjo. Žirijo sta prepričala tudi preostala dva prispevka med najboljšimi petimi, to sta prispevka skupin Matinfy (Poljska) in ALFEGMS3 (Slovenija).

Zmagovalni skupini bosta povabljeni na konferenco Q2018 v Krakovu 26. junija, kjer jima bo nagrado podelila Mariana Kotzeva, generalna direktorica Eurostata.

Namen pobude je krepiti zavedanje o zanesljivosti statistike v dobi lažnih novic s spodbujanjem statistične pismenosti in radovednosti med dijaki ter s spodbujanjem njihovih učiteljev, da bi uporabljali nova učna gradiva, ki temeljijo na uradni statistiki.

Žirija
Alan Smith, Financial Times, strokovnjak za vizualizacijo podatkov
Alexios Mantzarlis, direktor Mednarodnega omrežja za preverjanje dejstev pri Poynter Institute
Ineke Stoop, Nizozemski institut za družboslovna raziskovanja in predsednica Evropskega svetovalnega odbora za statistiko
Kerstin Hänsel, vodja sektorja za komunikacijsko strategijo, trženje in celostno grafično podobo na nemškem statističnem uradu Destatis
Olga Kusnierska, vodja komuniciranja v Schwarzkopf Stiftung
Rob O'Donnell, član uprave organizacijskega odbora European School Student Unions (OBESSU)
Sonia Livingstone, profesorica socialne psihologije na oddelku za medije in komuniciranje na šoli London School of Economics
Tim Allen, vršilec dolžnosti vodje Eurostatovega oddelka za komuniciranje

Več informacij je na voljo tukaj: www.eso2018.eu.
Prispevke si lahko v naslednjih dneh pogledate na Facebookovi strani ESS in Facebook strani SURS.

Videi šestih slovenskih ekip, ki so se pomerile v evropskem finalu Evropskih statističnih iger:
Video JML  
Video ALFEGMS3  
Video Neustrašne  
Video Dumbledore  
Video Kelti2
Video EuroGirls  

TOP 5 videi v kategoriji B
1. mesto: ekipa Pakila9D iz Finske  
2. mesto: ekipa JML iz Slovenije  
3. mesto: ekipa Moc_zbioru iz Poljske  
Med Top 5 sta uvrščeni še: ekipa CAT5 iz Španije in Leostat iz Italije 

TOP 5 videi v kategoriji A

1. mesto: ekipa toivasnik iz Finske 
2. mesto: ekipa Hypothesis iz Cipra 
3. mesto: ekipa Leonardo iz Italije  
Med Top 5 sta uvrščeni še: ekipa Matinfy iz Poljske in ALFEGMS3 iz Slovenije 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V nacionalni fazi Evropskih statističnih iger je v kategoriji A (dijaki 3. in 4. letnikov) zmagala ekipa z Gimnazije Murska Sobota - ALFEGMS3. V kategoriji B (dijaki 1. in 2. letnikov) je zmagala ekipa Neustrašne iz Gimnazije Kranj. Med najboljših 5 ekip so se poleg zmagovalnih dveh v vsaki kategoriji uvrstile še naslednje ekipe:
Kategorija A:
Kelti2, Gimnazija Novo mesto
EuroGirls, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
NESMRTNI, II. gimnazija Maribor
UNITEX, Gimnazija Škofja Loka
Kategorija B:
JML, Gimnazija Kranj
Dumbledore, Gimnazija Novo mesto
Ozb3j51frr, Gimnazija Kranj
BGM, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Vsem tekmovalnim ekipam in njihovim mentorjem čestitamo za dosežene rezultate!

ALFEGMS3, Kelti2, EuroGirls, Neustrašne, JML, Dumbledore gredo v evropski finale Evropskih statističnih iger. Posneli bodo 2 minutni video, v katerem bodo skušali odgovoriti na vprašanje: "Zakaj je uradna statistika pomembna v naši družbi?" Če katera od njih zmaga, jo čaka pot v Krakov, kjer bo vsak član ekipe za nagrado prejel prenosnik. 

Spremljajte nas tudi na Facebooku @StatSlovenija in Twitterju @StatSlovenija,.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znani so rezultati opravljanja preizkusa iz prve naloge!

Objavljamo seznam ekip iz obeh kategorij (A in B), ki so se uvrstile v drugi krog nacionalnega tekmovanja Evropskih statističnih iger. 

Druga naloga (31. 1. 2018 - 20. 2. 2018)

Podatkovni niz, ki ga morajo uporabiti udeleženci tekmovanja za drugo nalogo, je dostopen na povezavi https://www.eso2018.eu/eso_SI/index.do

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaj so Evropske statistične igre?
Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji Statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.
Tekmovanje bo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Finalisti nacionalnega tekmovanja iz vsake sodelujoče države so upravičeni do sodelovanja na evropskem tekmovanju. Slovensko tekmovanje bo potekalo v slovenščini, evropsko v angleščini.
Nacionalno tekmovanje bo potekalo od 30. 10. 2017, ko se bo začel rok za prijavo na tekmovanje, do marca 2018, evropsko tekmovanje pa od aprila do maja 2018.  

PRAVILA
V Evropskih statističnih igrah lahko sodelujejo vsi udeleženci srednješolskega izobraževanja.
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:
  • Kategorija A: dijaki v zadnjih dveh letnikih srednješolskega izobraževanja (stari približno 16 – 18 let)
  • Kategorija B: dijaki v prvih dveh letnikih srednješolskega izobraževanja (stari približno 14 – 16 let)
Udeležba na tekmovanju je brezplačna.
Dijaki bodo sodelovali v ekipah s po največ tremi člani, pri čemer morajo biti vsi iz iste šole in tekmovati v isti kategoriji. Vse ekipe morajo imeti učitelja mentorja, ki jih bo vodil in usmerjal.

Pravila za nacionalno tekmovanje 
Pravila za evropsko tekmovanje 
Primeri 1. naloge: 
Preverjanje osnovnega znanja
Preverjanje poznavanja uporabe uradnih statističnih virov
Preverjanje razumevanja razlage statističnih poročil
Primer 2. naloge:
Primer podatkovnega niza iz podatkovne baze SI STAT.

KOLEDAR
Nacionalno tekmovanje:
Prijave: od 30. oktobra 2017 do 12. januarja 2018.
Obdobje preverjanja za prvo nalogo: od 15. januarja do 26. januarja 2018.
Objava in sporočanje rezultatov prve naloge:  30. januarja 2018. 
Oddaja druge naloge: od 31. januarja do 20. februarja 2018. 
Objava zmagovalnih skupin: 20. marca 2018. 
Evropsko tekmovanje:
Prijave: od 9. do 13. aprila 2018. 
Priprava naloge: od 16. aprila do 4. maja 2018
Razglasitev zmagovalca: 23. maja 2018
Q2018 konferenca v Krakovu, kjer bo zmagovalec prejel nagrado: 27.  junija 2018

NAGRADE
Nacionalno tekmovanje:
Zmagovalni skupini v nacionalni fazi tekmovanja – ena iz kategorije A in ena iz kategorije B – bosta dobili naslednje nagrade: 
Mentor zmagovalne skupine bo dobil: elektronsko napravo, predvidoma tablični računalnik, ter več statističnih publikacij in promocijsko gradivo.
Vsak dijak iz vsake od zmagovalnih skupin bo dobil: elektronsko napravo, predvidoma tablični računalnik, ter več statističnih publikacij in promocijsko gradivo. 
Vsi sodelujoči dijaki in mentorji bodo prejeli: promocijsko majico, vrečko, kemični svinčnik, čokoladico.
Evropsko tekmovanje:
Vsak član zmagovalne skupine iz vsake od kategorij, A in B, v evropski fazi tekmovanja bo dobil naslednje nagrade: prenosni računalnik, publikacije in promocijsko gradivo Eurostata, diplomo zmagovalca.
Slavnostna podelitev nagrad bo na Evropski konferenci za kakovost v uradni statistiki (Q2018), ki bo v Krakovu na Poljskem 27. in 28. junija 2018 (stroški udeležbe na konferenci so del nagrade).

UDELEŽBA
Za prijavo na tekmovanje, obiščite, prosim, stran: http://www.eso2018.eu/eso_SI/reg_index.do
Za dostop do nalog v nacionalnem tekmovanju obiščite, prosim, stran: https://www.eso2018.eu/eso_SI/index.do

KONTAKT
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z Evropskimi statističnimi igrami, pišite, prosim, na statigre.surs@gov.si.

VEČ O EVROPSKIH STATISTIČNIH IGRAH lahko preberete na mednarodni strani za tekmovanje.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.