Svetovni dan bivalnega okolja

V Sloveniji je velika večina ljudi zadovoljna s svojim stanovanjem

V Sloveniji je s stanovanjem zadovoljnih več kot 95 % oseb, čeprav jih v premajhnih stanovanjih živi približno 16 %.

  • 29.9.2015
  • |
  • brez statusa

Prvi ponedeljek v oktobru je določila za svetovni dan bivalnega okolja Generalna skupščina Združenih narodov leta 1986. V tistem letu se je ta dan zaznamoval prvič in od takrat se zaznamuje vsako leto.

Subjektivno zadovoljstvo s stanovanjem

Osnova za bivanje so seveda stanovanja. V nekaterih državah so ljudje v povprečju bolj zadovoljni s stanovanjem, v katerem živijo, v nekaterih pa manj. Vsekakor moramo pri teh podatkih upoštevati tudi to, da subjektivna ocena stopnje zadovoljstva s stanovanjem ne pove vsega, saj gre za ocenjevanje po subjektivnih merilih: nekateri so v enakih stanovanjskih razmerah zadovoljni, drugi ne, za nekatere je odločilen le en element, drugi ocenjujejo te razmere po več elementih. Ti elementi so: lokacija, velikost stanovanja, oddaljenost od delovnega mesta, onesnaženo okolje, težave s hrupom, problemi z vandalizmom in kriminalom.

Po teh merilih je odstotek oseb, ki so bile zadovoljne in zelo zadovoljne s stanovanjem, največji na Norveškem in Nizozemskem; v letu 2012 je bilo v prvi zadovoljnih s stanovanjem 97,3 % oseb, v drugi 96,4 % oseb. V Sloveniji je bilo v letu 2012 takih 95,3 % oseb, kar je več od povprečja v EU-27 (89,4 % oseb). Odstotek tistih, ki so bili nezadovoljni in zelo nezadovoljni s stanovanjem, pa je bil največji na Danskem (26,3 % oseb) in v Bolgariji (20,1 % oseb).

Težave v okolici stanovanja

Velika večina gospodinjstev nima težav z onesnaženim okoljem, hrupom in vandalizmom ter kriminalom. V letu 2013 je bilo v Sloveniji 72,3 % gospodinjstev, ki niso navedla niti ene izmed teh težav; gospodinjstev, ki so se spopadala z vsemi prej omenjenimi težavami, pa je bilo 1,5 %. Odstotek oseb, ki so ocenile, da imajo v okolici, kjer živijo, onesnaženo okolje, je bil v EU-28 največji na Malti (40,3 %), najmanjši pa na Irskem (4,6 %). Težave s hrupom je v EU-28 imelo najmanj oseb na Irskem (9,4 %), zunaj EU-28 pa so jih imeli še manj v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (7,7 %); največ oseb je o teh težavah potožilo v Romuniji (26,5 %) in na Cipru (26,2 %). Odstotek oseb, ki so se spopadale s kriminalom in vandalizmom, je bil največji v Bolgariji (25,8 %), najmanjši pa na Hrvaškem (2,9 %).

Premajhno stanovanje

Ljudje potrebujemo za dostojno bivanje tudi dovolj prostora. Eno od meril za ta element bivalnih razmer je zadostno število sob v stanovanju glede na število članov gospodinjstva. Če ima stanovanje po teh merilih premalo sob, govorimo o »prenaseljenosti stanovanja«; kazalnik, ki pove, kolikšen je delež oseb, ki živijo v prenaseljenih stanovanjih, pa je »stopnja prenaseljenosti stanovanj«. V letu 2013 je bil v EU-28 ta delež najmanjši v Belgiji (2,0 %oseb) in na Cipru (2,4 % oseb), največji pa v Romuniji (52,9 % oseb), zunaj EU-28 pa je bil še večji v Srbiji (54,3 %); v Sloveniji je bil ta delež nekoliko manjši (15,6 % oseb) od povprečja v EU-28 (17,4 % oseb).

Karta 1: Stopnja prenaseljenosti stanovanja, evropske države, 2013
Karta 1: Stopnja prenaseljenosti stanovanja, evropske države, 2013
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 11. 09. 2015)
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.