Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, študijsko leto 2021/2022

V terciarno izobraževanje vpisanih manj študentov

V terciarno izobraževanje se je vpisalo približno 1.000 študentov manj kot v študijskem letu 2020/21.

  • 6. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V terciarnem izobraževanju približno 81.700 študentov

V študijskem letu 2021/22 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 81.715 študentov, kar je 1,2 % študentov manj kot leto prej.

V visokošolsko izobraževanje je bilo vpisanih za 1,4 % manj študentov (71.094), medtem ko se je v višjih strokovnih šolah izobraževalo za 0,5 % več študentov (10.621).

64 % visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.845 v strokovne, 23.494 v univerzitetne), 31 % v magistrske programe (4.700 v enovite, 17.582 po končani 1. stopnji), 5 % pa v doktorske programe.

Podobno kot v prejšnjih študijskih letih je bilo med študenti terciarnega izobraževanja več žensk in več rednih študentov.

Za desetino manj študentov umetnosti in humanistike

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov najbolj izrazito zmanjšalo na področju Umetnost in humanistika (11,6 %), najbolj povečalo pa na področju Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (8,7 %).

Število vpisanih študentov se je povečalo še na področjih Poslovne in upravne vede, pravo ter Zdravstvo in socialna varnost, na vseh preostalih pa se je njihovo število zmanjšalo.

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največji delež študentov vpisal v študijske programe s področja Poslovne in upravne vede, pravo (19 %), sledili sta področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18 %) ter Zdravstvo in socialna varnost (14 %). Najmanjši delež študentov pa je bil vpisan v programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (3 %).
12.900 novincev v visokošolskem izobraževanju

V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2021/22 vstopilo 12.927 študentov1.

Tri četrtine jih je v letu prvega vpisa dopolnilo 19 let, petina od 20 do 24 let, 4 % 25 let in več, odstotek pa manj kot 19 let.

51 % se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 43 % v visokošolski strokovni študij, 6 % pa v enovit magistrski študij. 

Polovica vseh novincev se je vpisala v študijske programe s področij Poslovne in upravne vede, pravo (17 %), Zdravstvo in socialna varnost (17 %) ter Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (16 %).

Tudi med novinci je bilo več žensk (58 %) in več rednih študentov (86 %).

Rast števila tujih študentov se je umirila

V študijskem letu 2021/22 je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih več tujih študentov kot leto prej, vendar je bilo to povečanje na letni ravni manjše kot v prejšnjih letih.

Glede na državo državljanstva jih je bilo 8.553 (5,3 % več kot leto prej), glede na državo stalnega bivališča 7.729 (1,6 % več), upoštevajoč državo srednješolske izobrazbe pa 7.842 (25,0 % več).

Tuji študenti so prihajali iz več kot 120 različnih držav, a le iz štirih je bilo na študiju v Sloveniji vpisanih (ne glede na merilo države) po več kot 1.000 študentov – iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije.
Študenti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, študijsko leto 2021/22
SkupajŽenskeRedni
študenti
število%
Skupaj81.71557,775,6
Višje strokovno izobraževanje10.62138,451,8
Visokošolsko izobraževanje71.09460,679,1
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 21.84557,060,8
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 23.49461,196,1
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito4.70071,899,5
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 17.58262,585,7
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 3.47354,117,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o študentih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za študijsko leto 2021/22 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25. 5. 2022.

1Zaradi doslednejšega spremljanja in preverjanja študentovih predhodnih vpisov v terciarno izobraževanje podatki o številu novincev za študijsko leto 2021/22 niso primerljivi s prejšnjimi leti.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.