Strukturna statistika plač, podrobni podatki, 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: končni podatki Strukturne statistike plač za leto 2020

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih v Sloveniji, je v 2020 znašala 1.942 EUR; pri moških 1.979 in pri ženskah 1.896 EUR. Plačna vrzel med spoloma je bila 4,2-odstotna. V povprečju so imeli najvišjo plačo zaposleni z dokončanim področjem izobrazbe naravoslovje, matematika in statistika.

  • 25. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 25. 3. 2022 ob 10:32
  • |
  • končni podatki

Končni podatki se nekoliko razlikujejo od začasnih podatkov

Končni podatki Strukturne statistike plač se nekoliko razlikujejo od začasnih podatkov, ki so bili objavljeni v Prvi objavi in v bazi SiStat dne 16. 9. 2021. Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih v Sloveniji, je tako v letu 2020 znašala 1.942 EUR, kar je za 4,9 % več kot v letu 2019. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih je bila pri moških višja za 4,2 %, pri ženskah pa za 5,9 % v primerjavi z letom prej (prva je znašala 1.979 EUR, druga pa 1.896 EUR).

64,6 % oseb, zaposlenih v Sloveniji, imelo podpovprečno mesečno bruto plačo

Mediana mesečne bruto plače, ki deli populacijo na dva enaka dela, je v 2020 znašala 1.605 EUR (mediana bruto plače moških 1.619 EUR, žensk pa 1.585 EUR). Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih oseb je bila tako nižja od 1.605 EUR. Prvi kvartil porazdelitve je znašal 1.206 EUR, kar pomeni, da je bila povprečna mesečna bruto plača 25 % zaposlenih oseb nižja od 1.206 EUR. Na drugi strani je samo 10 % zaposlenih oseb imelo povprečno mesečno bruto plačo, ki je bila višja od 3.135 EUR, in samo odstotek (1 %) zaposlenih oseb je prejel povprečno mesečno bruto plačo, višjo od 6.400 EUR.

Plačna vrzel med spoloma po podatkih Strukturne statistike plač v 2020 znašala 4,2 %

Razlika v plačah med moškimi in ženskami je bila v letu 2020 najvišja v skupini poklicev za storitve, prodajalci oz. prodajalke, 21,8 %, in sicer v korist moških, najnižja pa v skupini poklicev uradniki/uradnice, v kateri je znašala 1,1 % v korist žensk. Glede na področje dosežene izobrazbe zaposlenih oseb je bila plačna vrzel največja med tistimi, ki so dokončali poslovne in upravne vede, pravo in zdravstvo in socialno varnost; ženske so prejele za več kot petino nižje plače kot moški s to izobrazbo. Vrzel je še nekoliko večja, če primerjamo plače moških in žensk z višjo ravnijo dosežene izobrazbe.

Zaposleni z izobrazbo v naravoslovju, matematiki in statistiki imeli najvišjo povprečno mesečno bruto plačo

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih oseb z dokončanim področjem izobrazbe naravoslovje, matematika in statistika je v 2020 znašala 2.673 EUR (moških 2.853 EUR in žensk 2.522 EUR). Nekoliko nižjo povprečno mesečno bruto plačo so prejeli zaposleni z dokončanima področjema izobrazbe zdravstvo in socialna varnost ter informacijske in komunikacijske tehnologije (prvi 2.463 EUR in drugi 2.433 EUR). Medtem ko je razlika v plači med moškimi in ženskami s končano izobrazbo zdravstvo in socialna varnost precej velika, pa sta na področju IKT spola precej izenačena (moški so prejeli 2.435 EUR, ženske pa 2.414 EUR).

Novosti v podatkovni bazi SiStat iz raziskovanja Strukturna statistika plač


V podatkovni bazi SiStat iz raziskovanja Strukturna statistika plač po novem objavljamo podatke o porazdelitvi povprečne mesečne bruto plače (EUR) po plačnih razredih širine 50 EUR, povprečnih mesečnih plačah (EUR) po skupinah poklicev (SKP-08) in statističnih regijah, povprečnih mesečnih plačah (EUR) po občinah in spolu, povprečnih mesečnih plačah (EUR) po ravni in področju dosežene izobrazbe ter spolu in plačni vrzeli med spoloma po ravni in področju dosežene izobrazbe.
Povprečna mesečna bruto plača (EUR) po ravni in področju dosežene izobrazbe, Slovenija, 2020
SkupajOsnovnošolska
ali manj
SrednješolskaVišješolska,
visokošolska
Področje izobrazbe - SKUPAJ1.9421.3101.5722.595
00 Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi1.4351.3101.6942.147
01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev2.059-1.3562.172
02 Umetnost in humanistika2.254-1.5212.394
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost2.220-1.4642.517
04 Poslovne in upravne vede, pravo2.080-1.5252.589
05 Naravoslovje, matematika in statistika2.673-1.5952.849
06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)2.433-1.7212.813
07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo1.853-1.6082.759
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo1.879-1.4492.477
09 Zdravstvo in socialna varnost2.463-1.6853.058
10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve1.670-1.4362.262
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.