2.076.595
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.729,15 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
4,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
20. marec 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v januarju 2019 za približno 5 % višja kot v januarju 2018
Vrednost v januarju 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za približno 5 % višja kot v januarju 2018 in za skoraj 16 % nižja kot v decembru 2018.
20. marec 2019
V februarju 2019 izdanih 39 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019
V februarju 2019 je bilo izdanih 45 % manj gradbenih dovoljenj za  stanovanjske in 34 % manj za nestanovanjske stavbe kot v januarju 2019. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je predvidena gradnja 320 stanovanj, kar je 10 % manj kot v januarju 2019.
20. marec 2019
V 2017 je v slovenskih gozdovih delalo okrog 7.000 delavcev, okrog 20 % več kot v letih pred ujmo
20. marec 2019
V 4. četrtletju 2018 prenesenih prek mobilnega širokopasovnega dostopa za 61 % več podatkov kot pred enim letom
V 4. četrtletju 2018 je bilo zabeleženih 20 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij in 1,9 milijona ur odhodnega govornega prometa iz fiksnih omrežij.
19. marec 2019
1. januarja 2018 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 672.600 mater
V letu 2017 je v Sloveniji rodilo 19.882 žensk; 9.268 od teh je rodilo prvič. Povprečna starost vseh teh mamic ob rojstvu otrok je bila 30,9 leta, tistih, ki so v tem letu rodile prvič, pa 29,4 leta.
19. marec 2019
Podrobni podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 4. četrtletju 2018
Stopnja brezposelnosti (4,4 %) je bila v 4. četrtletju 2018 najnižja po letu 2008. V kateri starostni skupini je bila najvišja in v kateri najnižja, koliko je bilo zaposlenih za določen čas in koliko mladih je bilo brezposelnih? Številne podrobne podatke objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
18. marec 2019
V 2017 v javno vodovodno omrežje načrpane za skoraj 5 % več vode kot v 2016
V 2017 je bilo za javni vodovod v Sloveniji načrpane za 4,7 % več vode kot v 2016. Skoraj vsa voda (99,2 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila približno enako količino vode kot pred letom dni, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 11,4 % več kot v 2016.
18. marec 2019
V 2017 v Sloveniji 2.010 lutkovnih predstav, v povprečju 5 ali 6 vsak dan
2017: število lutkovnih predstav za 5,4 % večje, število obiskovalcev pa za 29,1 % večje kot leta 2016.
18. marec 2019
V zadnjem letu se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu povečalo za 9 %
V januarju 2019 je bilo v Sloveniji 881.245 delovno aktivnih oseb ali za 0,7 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v januarju 2018. Približno 58.900 delovno aktivnih oseb je delalo v v dejavnosti gradbeništvo.
15. marec 2019
V koprskem pristanišču v januarju 2019 pretovorjenega za 6 % več blaga kot v januarju 2018
V koprskem pristanišču je bilo v januarju 2019 pretovorjenega za 6 % več blaga kot v januarju 2018.
15. marec 2019
Povprečna bruto plača za januar 2019 za 3,0 % nižja od plače za december 2018
Povprečna bruto plača za januar 2019 je znašala 1.729,15 EUR in je bila nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,9 % nižja od plače za december 2018. To znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).
15. marec 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 10,4 % višja kot v decembru 2018 in za 4,4 % višja kot v januarju 2018
Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v januarju 2018.