2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.717,78 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
3,2 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
23. avgust 2019
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobnejše podatke o ovadenih, obtoženih in obsojenih za leto 2018.
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobnejše podatke o ovadenih, obtoženih in obsojenih za leto 2018.
23. avgust 2019
Do konca junija že več kot 2 milijona prenočitev domačih turistov
V turističnih nastanitvenih obratih so v juniju 2019 našteli skoraj 683.000 prihodov turistov in več kot 1,65 milijona njihovih prenočitev. Prihodov je bilo 12 % več, prenočitev pa 9 % več kot v juniju 2018. 74 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti.
22. avgust 2019
Razpoloženje potrošnikov v avgustu 2019 slabše kot v prejšnjem mesecu
Razpoloženje potrošnikov je bilo v avgustu 2019 slabše kot v prejšnjem mesecu in tudi slabše kot v lanskem avgustu, še vedno pa precej boljše od dolgoletnega povprečja.
22. avgust 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, junij 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za junij 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. avgust 2019
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2019 na mesečni ravni nižje za 0,1 %
Cene industrijskih proizvodov so se v juliju 2019 v primerjavi z junijem 2019 znižale za 0,1 %; pri tem so bile cene za prodajo na tujih trgih nižje za 0,2 %, za prodajo na domačem trgu pa so v povprečju višje za 0,1 %. V primerjavi z julijem 2018 so se cene zvišale za 0,2 %.
21. avgust 2019
Poraba mineralnih gnojil se v kmetijstvu v Sloveniji že tretje leto zapored ni bistveno spremenila
V 2018 je bilo v kmetijstvu v Sloveniji porabljenih okoli 129.000 ton mineralnih gnojil ali 1 % manj kot v 2017. Glavnih rastlinskih hranil iz teh gnojil pa  je bilo  porabljenih skupaj in na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za 1 % več kot v 2017.
20. avgust 2019
V juliju 2019 izdanih 24 % gradbenih dovoljenj za stavbe več kot v juniju 2019
Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v juliju 2019 izdanih 25 % več dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 23 % več kot v prejšnjem mesecu.
20. avgust 2019
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v juniju 2019 skoraj enaka kot v juniju 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juniju 2019 skoraj enaka kot v juniju 2018 in za skoraj 7 % nižja kot v maju 2019.
19. avgust 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo za 21 % višje kot pred petimi leti
V juniju 2019 je bilo v Sloveniji okoli 897.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,6 % več kot v juniju 2018. Okoli 38.100 teh oseb je delalo v dejavnosti gostinstvo. 
19. avgust 2019
Statistični urad RS praznuje 75-letnico obstoja
Osrednji dogodek ob tej priložnosti bo razstava infografik, in sicer z naslovom Statistično gledano. Na ogled bo na Krakovskem nasipu v Ljubljani.
19. avgust 2019
Cene storitev pri proizvajalcih v 2. četrtletju 2019 na četrtletni ravni višje za 1 %, na letni ravni za 3 %
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v drugem četrtletju 2019 v povprečju za 1 % višje kot v prvem četrtletju 2019. Višje so bile tudi v primerjavi z drugim četrtletjem 2018, in sicer v povprečju za 3 %.
16. avgust 2019
Povprečna bruto plača za junij 2019 za 0,6 % nižja od bruto plače za maj 2019
Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR. Od povprečne bruto plače za maj 2019 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2019 pa je bila višja od plače za prvo polletje 2018.