2.067.284
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.669,51 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
3,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
23. oktober 2018
Razpoloženje potrošnikov v oktobru 2018 nekoliko boljše kot v prejšnjem mesecu
Razpoloženje potrošnikov se je po precejšnjem poslabšanju v zadnjih treh mesecih v oktobru 2018 nekoliko izboljšalo. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je glede na prejšnji mesec zvišala za 2 odstotni točki, od vrednosti v lanskem oktobru pa je bila nižja za 7 odstotnih točk.
23. oktober 2018
Stroški dela za leto 2017 so znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR.
22. oktober 2018
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v 2017 v vseh regijah Slovenije višji kot v 2016, v povprečju za 4,5 %.
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji je bil v 2017 že četrtič zapored višji kot v prejšnjem letu. Glede na 2016 je bil višji v vseh statističnih regijah. Razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil najvišji v koroški regiji (12.352 EUR), sledili sta ji osrednjeslovenska in gorenjska.
19. oktober 2018
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, avgust 2018
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za avgust 2018.
19. oktober 2018
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2016 za 2,9 % višja kot v 2015
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2016 za 2,9 % višja kot v letu 2015, skupni izdatki za varstvo okolja pa so bili za 39,6 % nižji.
19. oktober 2018
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v avgustu 2018 približno enaka kot v avgustu 2017
Vrednost v avgustu 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za približno 2 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2018 in skoraj enaka vrednosti odkupa v avgustu 2017.
19. oktober 2018
Od januarja do septembra 2018 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v istem obdobju 2017
Od januarja do septembra 2018 je bilo izdanih za 6 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 1 % manj stanovanj kot v istem obdobju 2017.
19. oktober 2018
Cene industrijskih proizvodov septembra 2018 na mesečni ravni nižje za 0,2 %, na letni ravni višje za 2,2 %
Cene industrijskih proizvodov so se v septembru 2018 v primerjavi z avgustom 2018 znižale za 0,2 %, v primerjavi s septembrom 2017 pa za 2,2 % zvišale.
19. oktober 2018
Eurostat potrdil: Presežek države v letu 2017 enak kot v objavi konec septembra (0,1 % BDP)
Eurostat je po zaključenem oktobrskem poročanju EDP potrdil zadnje podatke SURS o temeljnih agregatih sektorja država za obdobje 2014–2017. Podatki SURS, objavljeni 25. 9. 2018, ostajajo nespremenjeni. Skupaj z oktobrskim poročilom EDP objavljamo tudi napoved Ministrstva za finance za leto 2018.
18. oktober 2018
Vsaka peta dvostarševska družina je zunajzakonska skupnost
 Zunajzakonske skupnosti so najhitreje rastoči tip družine, njihovo število se je v zadnjih treh letih povečalo za 5.500. Družine zakoncev in družine zunajzakonskih partnerjev z otroki, starimi od 0 do 5 let, so številčno že skoraj izenačene.
18. oktober 2018
Boljši podatki lahko pomenijo boljše življenje
20. oktober je evropski dan statistike, dan, ko statistiki širimo zavedanje o vrednosti in pomembnosti uradnih statističnih podatkov.
18. oktober 2018
Poraba vode iz javnega vodovoda za gospodinjstva se v 2017 glede na prejšnje leto ni spremenila
V 2017 je bilo za javni vodovod načrpane za 4,7 % več vode kot v 2016. Skoraj vsa voda (99,2 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so jo porabila približno enako količino kot v letu 2016, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 11,4 % več kot v letu 2016.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti