2.094.060
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.855,25 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,1 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
25. februar 2020
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v 2019 za več kot 4 % višja kot v 2018
V 2019 je bilo odkupljenih za 555,0 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za več kot 4 % več od vrednosti odkupa v 2018. V 2019 je bila precej višja vrednost odkupljenega krompirja in sadja. Višja je bila tudi vrednost odkupljenega mleka.
25. februar 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za december 2019
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2019.
25. februar 2020
Januarja 2020 je bila neto proizvodnja električne energije za 4 % večja kot januarja 2019
Proizvodnja električne energije se je v januarju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 16 %, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.
25. februar 2020
Med tujimi turisti v januarju 2020 največ turistov iz Hrvaške in Italije
Število prihodov turistov je bilo v januarju 2020 za 8 % višje kot v januarju 2019, število prenočitev pa za približno 4 %. Med tujimi turisti so največ prenočitev ustvarili turisti iz Hrvaške (21 %) in Italije (19 %).
24. februar 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja 2020 nespremenjene
Cene industrijskih proizvodov se v januarju 2020 v primerjavi z decembrom 2019 niso spremenile, v primerjavi z januarjem 2019 pa so se zvišale za 0,3%.
24. februar 2020
Zaupanje v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno višje kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja je bila v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno v februarju 2020 višja kot v prejšnjem mesecu.
24. februar 2020
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje, na letni ravni nižje
Gospodarska klima je bila februarja 2020 na mesečni ravni višja za 1,1 odstotne točke, na letni pa za 3,9 odstotne točke nižja.
21. februar 2020
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, december 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za december 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. februar 2020
V januarju 2020 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019
V januarju 2020 je bilo izdanih 10 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo 2 % manj kot v stavbah, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v januarju 2019.
20. februar 2020
Razpoloženje potrošnikov v februarju 2020 slabše kot v prejšnjem mesecu
Razpoloženje potrošnikov se je v februarju 2020 po rahlem izboljšanju v januarju ponovno poslabšalo.
20. februar 2020
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018 in za več kot 11 % višja kot v novembru 2019.
20. februar 2020
Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2019 za 9 % nižja kot v letu 2018
Okrogli les iz zasebnih gozdov, odkupljen v 2019, je bil vreden 54,3 milijona EUR kar je za 9 % manj od lesa, odkupljenega v 2018.