Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
28. november 2022
Rezervacij nastanitev prek spletnih platform med epidemijo covida-19 precej manj
V počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje v Sloveniji je bilo v 2021 na podlagi rezervacije, opravljene prek ene izmed štirih največjih mednarodnih spletnih platform, ustvarjenih 1,2 milijona prenočitev turistov. To je bilo za polovico manj kot v 2019.
25. november 2022
Najmanjša mesečna proizvodnja električne energije v zadnjih 19 letih
Proizvodnja električne energije se je oktobra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala za več kot polovico, prav tako se je zmanjšala količina oskrbe z energenti.
25. november 2022
Več kot milijon turističnih prenočitev
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo oktobra 399.000 prihodov turistov in več kot milijon njihovih prenočitev, od tega tretjina domačih. Povprečna doba bivanja, tako domačih kot tujih turistov, je bila najdaljša v zdraviliških občinah, in sicer 3,3 prenočitve.
25. november 2022
Prihodek od prodaje storitev nižji kot mesec prej
Prihodek od prodaje storitev je bil septembra za 1,7 % nižji kot mesec prej in za 14,2 % višji kot pred letom dni.
25. november 2022
Največ izdatkov za socialno zaščito in zdravstvo
Izdatki sektorja država so v letu 2021 znašali 49,3 % BDP, več kot polovica je bila namenjena socialni zaščiti (17,9 % BDP) in zdravstvu (8,1 % BDP).
24. november 2022
Gospodarsko razpoloženje se je obrnilo navzgor
Razpoloženje v gospodarstvu se je po trendu upadanja, ki je trajal od začetka leta, novembra izboljšalo.
24. november 2022
Zaupanje višje v vseh gospodarskih panogah
Vrednosti kazalnika zaupanja so se na mesečni ravni zvišale v vseh štirih gospodarskih panogah, najizraziteje v storitvenih dejavnostih.
23. november 2022
Vsaka peta ženska žrtev nasilja
Zunaj partnerskega odnosa ženske najpogosteje doživljajo fizično, v partnerskem odnosu pa psihološko nasilje. Povzročitelji nasilja so v 90 % moški. Največ umorov žensk se zgodi v njihovem družinskem okolju. 
22. november 2022
Povprečna plača nižja od plače za avgust
Povprečna bruto plača za september je bila nižja od plače za avgust, in sicer nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,2 %.
22. november 2022
Zaupanje potrošnikov rahlo navzgor
Mnenje potrošnikov o gibanju cen v zadnjih 12 mesecih je tokrat doseglo najvišjo raven v celotnem obdobju merjenja. Po drugi strani pa se znižujejo njihova pričakovanja o gibanju cen v bližnji prihodnosti.
21. november 2022
V 2021 je za nadaljnjo porabo v Sloveniji ostalo 65 % posekane lesne surovine
Iz lesnih goriv, ki jih uporabljajo gospodinjstva, je bilo v tem letu pridobljenih 39 % celotne porabe energije v gospodinjstvih. Član gospodinjstva je v povprečju porabil 554 kg lesnih goriv, od tega 501 kg drv, 38 kg peletov ter 15 kg lesnih sekancev, briketov in ostankov.
21. november 2022
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih enake
Oktobra so cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih ostale na enaki ravni kot mesec prej. Na letni ravni so se zvišale za več kot petino.