2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.728,12 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
3,2 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,8 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. julij 2019
V prvi polovici 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj, načrtovanih stanovanj pa več kot v prvi polovici 2018
V prvi polovici leta 2019 je bilo izdanih 10 % gradbenih dovoljenj za stavbe manj kot v prvi polovici leta 2018. Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za 5 %, za nestanovanjske stavbe pa za 13 %.  
19. julij 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, maj 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za maj 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
19. julij 2019
Cene industrijskih proizvodov junija 2019 na mesečni ravni nižje za 0,1 %, na letni ravni višje za 0,5 %
Cene industrijskih proizvodov so se v juniju 2019 v primerjavi z majem 2019 znižale za 0,1 %; pri tem so bile cene za prodajo na tujih trgih nižje za 0,2 %, za prodajo na domačem trgu pa se v povprečju niso spremenile. V primerjavi z junijem 2018 so se cene zvišale za 0,5 %.
19. julij 2019
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v maju 2019 za skoraj 3 % višja kot v maju 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v maju 2019 za skoraj 3 % višja kot v maju 2018 in skoraj enaka kot v aprilu 2019.
18. julij 2019
Novo v SiStat: Demografija podjetij v Sloveniji v letu 2017
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o novonastalih podjetjih brez predhodnika, preživelih podjetjih in o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, v letu 2017.
18. julij 2019
81 % očetov, ki so v 2018 podali priznanje očetovstva, je to storilo pred rojstvom otroka
V 2018 so bila podana priznanja očetovstva za 10.899 otrok, očetovstvo je bilo ugotovljeno za 48 otrok in posvojenih je bilo 45 otrok (14 iz tujine).
18. julij 2019
Prihodek od prodaje trgovskega blaga tudi v 2018 višji kot v prejšnjem letu
Skupni prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je v letu 2018 znašal 28,4 milijarde EUR. To je za 6,3 % več kot v letu 2017. Prihodek se je tokrat zvišal že tretje zaporedno leto, pri čemer je bila rast v letu 2018 nižja kot v letu 2017, a višja kot v letu 2016.
17. julij 2019
V 2018 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 126 slovenskih in 133 tujih državljanov
V 2018 se je v Slovenijo priselilo več kot 4.300 državljanov Slovenije in 24.100 tujih državljanov. Odselilo se je skoraj 6.600 slovenskih in več kot 6.900 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2018 najvišji po letu 2008: 14.928 oseb.
16. julij 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanje za 11 % višje kot pred petimi leti
V maju 2019 je bilo v Sloveniji približno 896.100 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,7 % več kot v maju 2018. Približno 73.600 teh oseb je delalo v dejavnosti izobraževanje. 
15. julij 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,1 % višja kot v aprilu 2019 in za 11,1 % višja kot v maju 2018
Vrednost gradbenih del, opravljenih v maju 2019, je bila za 4,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 11,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2018.  
15. julij 2019
V letališkem prometu v maju 2019 več potnikov, v pristaniškem prometu pa manj kot pred enim letom
Prek ljubljanskega letališča je v maju 2019 potovalo okoli 169.800 potnikov ali 1 % več kot v maju 2018, prek slovenskih pristanišč pa okoli 14.600 potnikov ali 32 % manj kot v maju 2018.
15. julij 2019
Povprečna plača za maj 2019 približno enaka plači za april 2019
Povprečna bruto plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR. Od povprečne bruto plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.