Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
21. februar 2024
Po čem izstopa regija, v kateri živite?
Aplikacija Slovenske statistične regije in občine v številkah je osvežena z novimi podatki za vseh 12 statističnih regij in 212 občin. Predstavili smo jih v opisih in preglednicah ter na kartah. Vabljeni k ogledu!
20. februar 2024
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot decembra
Število januarja izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je na mesečni ravni zmanjšalo za 6 %; pri stanovanjskih je upadlo za 1 %, pri nestanovanjskih pa za 11 %.
20. februar 2024
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot leto prej
Lani je bilo odkupljenega za 61,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov oz. za okoli 9 % manj kot v letu pred tem.
19. februar 2024
Letna rast cen storitev pri proizvajalcih 5,5-odstotna
Na letni ravni so bile cene storitev pri proizvajalcih višje v vseh področjih dejavnosti. Najizraziteje so se zvišale v poslovanju z nepremičninami. Na četrtletni ravni so cene storitev zrasle za 0,4 %.
16. februar 2024
Prag tveganja revščine višji, pod pragom več oseb
Prag tveganja revščine je znašal 903 EUR na mesec. Tveganju revščine je bilo izpostavljenih 12,7 % oseb, dolgotrajnemu tveganju revščine 6,8 %, tveganju socialne izključenosti pa 13,7 %.
16. februar 2024
Enotedenske letne počitnice približno enako dostopne, druženje znova na enaki ravni kot pred covidom
V letu 2023 je 26 % gospodinjstev mesec preživelo lahko oz. zelo lahko, kar je bilo za 2 odstotni točki več kot leto prej. Ob pijači ali kosilu/večerji pa se je vsaj enkrat na mesec družil enak delež oseb kot pred epidemijo covida-19, 93 %.
16. februar 2024
Največ delovno aktivnih doslej, višja tudi povprečna starost
V primerjavi z novembrom je bilo delovno aktivnih približno 2.800 oseb več. Število se je najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 0,8 %. V 2023 je bila povprečna starost delovno aktivnih 43,6 leta, povprečna starost tistih, ki so se prvič zaposlili na območju Slovenije, pa 29,4 leta.
15. februar 2024
Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni
Vrednost v decembru opravljenih gradbenih del je bila za 3,9 % višja od vrednosti del, opravljenih v novembru, in za 9,8 % višja od vrednosti del, opravljenih decembra 2022.
15. februar 2024
Povprečna plača na mesečni ravni nižja, na letni pa višja
V primerjavi s plačo za november je bila povprečna bruto plača nižja – nominalno za 3,2 % in realno za 2,7 %. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2023 je znašala 2.220,95 EUR in je bila višja od plače za leto prej.
15. februar 2024
Več prvih registracij novih osebnih avtomobilov
V primerjavi z decembrom 2022 se je število potnikov povečalo v vseh vrstah transporta. Več potniških in tovornih vozil je prečkalo cestne mejne prehode. Več je bilo tudi prvih registracij cestnih motornih vozil. 
15. februar 2024
Več zasedenih delovnih mest ter upad stopnje in števila prostih delovnih mest
Število in stopnja prostih delovnih mest sta se zadnja tri četrtletja stalno zmanjševali. Število zasedenih delovnih mest se je po drugi strani povečalo in je preseglo 810.000.
14. februar 2024
Cene inputov v kmetijstvu upadle tudi v zadnjem mesecu prejšnjega leta
Inputi v kmetijstvu so se ponovno pocenili tako na mesečni kot tudi na četrtletni in letni ravni. V mesečni primerjavi so cene najbolj upadle v skupini energija in maziva (za 7,3 %).