Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
1. junij 2023
Svetovni dan varstva okolja
V 2021 je nastalo za 1 % manj odpadne plastike kot leto prej. Mineralna gnojila, porabljena v kmetijstvu, so vsebovala za 3,7 % manj glavnih rastlinskih hranil kot v 2020. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih, in sicer 52,6 %. Za namakanje je bilo porabljene 2,1 % manj vode kot v 2020.
31. maj 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 1. četrtletje 2023
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 1. četrtletje 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
31. maj 2023
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 3,6 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v aprilu 2023 enaka kot mesec prej.
31. maj 2023
Obseg proizvodnje nekoliko večji
Marca se je skupni indeks obsega proizvodnje zvišal tako na mesečni in letni ravni kot tudi na ravni 1. četrtletja. V mesečni primerjavi so k rasti prispevale vse opazovane dejavnosti.
31. maj 2023
Inflacija na letni ravni 8,4-odstotna, na mesečni 1,1-odstotna
Cene so v enem letu v povprečju zrasle za 8,4 %. Na letno inflacijo je najbolj vplivala za 14,7 % dražja hrana. Mesečna inflacija je bila 1,1-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene tobaka (za 4,5 %), počitniških paketov (4,2 %) in hrane (1,1 %).
31. maj 2023
Mesečna in letna temeljna obrestna mera v juniju nižji
Mesečna temeljna obrestna mera se je v juniju 2023 znižala na 0,7 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 8,86 %.
31. maj 2023
Manj konzumnega mleka, smetane in mleka v prahu
S kmetijskih gospodarstev je bilo aprila odkupljenega za 2,5 % manj kravjega mleka kot pred enim letom. Proizvodnja konzumnega mleka se je ponovno zmanjšala za več kot 2.000 ton. Vseh skupin mlečnih izdelkov razen sira so v mlekarnah proizvedli manj kot v predhodnem mesecu. 
30. maj 2023
Pridobljenega več mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so marca zaklali približno 3.802.000 kljunov perutnine, 18.000 prašičev in 11.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.500 ton perutninskega, 1.700 ton prašičjega in 3.100 ton govejega mesa.
30. maj 2023
Cene uvoženih proizvodov nižje kot prejšnji mesec
Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu za 1,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 0,6 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 11,4 %).
30. maj 2023
Skupni obseg prodaje na mesečni ravni ostal nespremenjen
Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se marca v primerjavi z mesecem prej ni spremenil. Največja sprememba je bila v poslovanju z nepremičninami.
29. maj 2023
Stopnja brezposelnosti ostala pod 4 %, brezposelnih za 14 % manj kot lani
V 1. četrtletju letos je bilo nekoliko manj brezposelnih kot v istem obdobju lani in nekoliko več kot v četrtletju prej. Manj kot v prejšnjih obdobjih je bilo tudi delovno aktivnih. Med temi je bilo 1,3 % podzaposlenih. 
29. maj 2023
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil aprila nižji tako na mesečni kot na letni ravni. V trgovini z motornimi vozili se je v obeh primerjavah znova zvišal.