Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
25. september 2023
Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov lani skupno višji za 6,3 %
Davčni prihodki in socialni prispevki so se znova povečali v vseh glavnih kategorijah, najbolj pri davkih na proizvodnjo in uvoz. Prihodki od tekočih davkov na dohodek in premoženje so bili višji za 3,4 %, prihodki od socialnih prispevkov pa za 6,5 %.
25. september 2023
Turistični obisk nekoliko manjši kot pred letom dni
Slovenijo je avgusta obiskalo milijon turistov, ustvarili so skoraj 2,9 milijona prenočitev. Teh je bilo za 2 % manj kot v istem mesecu leta 2019 in za 6 % manj kot lani, ko je bilo največ prenočitev do zdaj. Najbolj priljubljena občina ostaja Piran, kjer so našteli več kot desetino vseh prenočitev.
25. september 2023
Primanjkljaj sektorja država v letu 2022 znašal 1.717 milijonov EUR
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2022 znašal 1.717 milijonov EUR ali 3,0 % BDP, bruto dolg ob koncu leta 2022 pa 41.242 milijonov EUR ali 72,3 % BDP.
25. september 2023
Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem avgustu
Proizvodnja električne energije se je avgusta v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.
22. september 2023
Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij
Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 2.202,08 EUR, v neto znesku pa 1.428,46 EUR. Od plače za junij je bila nižja, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,4 %.
22. september 2023
Prodaja stanovanjskih nepremičnin upada, cene še naprej rastejo
Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni dražje za 1,9 %, na letni pa za 7,4 %. Število prodaj rabljenih stanovanj upada, najizraziteje (za petino) se je na četrtletni ravni znižalo v Ljubljani.
ZADNJE OBJAVE
25. september 2023
Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem avgustu
Proizvodnja električne energije se je avgusta v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.
25. september 2023
Vsaj en tuji jezik razume 96 % odraslih v Sloveniji
Velika večina odraslih v Sloveniji, starih 18–69 let, razume vsaj en tuji jezik. Najpogostejši tuji jezik v tej starostni skupini je angleščina, sledita hrvaščina in nemščina. Za 84 % odraslih je materni jezik slovenščina. 
25. september 2023
Primanjkljaj sektorja država v letu 2022 znašal 1.717 milijonov EUR
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2022 znašal 1.717 milijonov EUR ali 3,0 % BDP, bruto dolg ob koncu leta 2022 pa 41.242 milijonov EUR ali 72,3 % BDP.
25. september 2023
Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov lani skupno višji za 6,3 %
Davčni prihodki in socialni prispevki so se znova povečali v vseh glavnih kategorijah, najbolj pri davkih na proizvodnjo in uvoz. Prihodki od tekočih davkov na dohodek in premoženje so bili višji za 3,4 %, prihodki od socialnih prispevkov pa za 6,5 %.
25. september 2023
Turistični obisk nekoliko manjši kot pred letom dni
Slovenijo je avgusta obiskalo milijon turistov, ustvarili so skoraj 2,9 milijona prenočitev. Teh je bilo za 2 % manj kot v istem mesecu leta 2019 in za 6 % manj kot lani, ko je bilo največ prenočitev do zdaj. Najbolj priljubljena občina ostaja Piran, kjer so našteli več kot desetino vseh prenočitev.
22. september 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, podrobni podatki, 2022
Končne podatke o proizvodnji in prodaji industrijskih proizvodov in storitev za Slovenijo v letu 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
22. september 2023
Izvoz okroglega lesa rahlo večji, uvoz manjši
Lani se je izvoz okroglega lesa na letni ravni povečal za okoli 3 %, uvoz pa se je zmanjšal za 12 %.
22. september 2023
Domači izletniki znova opravili več enodnevnih izletov po Sloveniji kot v sosednje države
Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so potovali s slovenskimi agencijami, je začelo naraščati.
22. september 2023
Spomladi opravljenih skoraj 2 milijona turističnih potovanj
Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so v letošnjem 2. četrtletju opravili okoli 1,9 milijona turističnih potovanj, od tega 1,7 milijona zasebnih. Več je bilo potovanj v tujino. Polovica je na zasebnih potovanjih prenočevala v hotelih ali pri sorodnikih in prijateljih.
22. september 2023
Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij
Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 2.202,08 EUR, v neto znesku pa 1.428,46 EUR. Od plače za junij je bila nižja, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,4 %.
22. september 2023
Prodaja stanovanjskih nepremičnin upada, cene še naprej rastejo
Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni dražje za 1,9 %, na letni pa za 7,4 %. Število prodaj rabljenih stanovanj upada, najizraziteje (za petino) se je na četrtletni ravni znižalo v Ljubljani.
22. september 2023
Gospodarsko razpoloženje nekoliko boljše
V primerjavi z avgustom se je razpoloženje v gospodarstvu nekoliko izboljšalo, v primerjavi z lanskim septembrom pa je bilo rahlo slabše.