Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
5. december 2023
Trgovanje z državami članicami EU manjše, z državami nečlanicami EU večje
Vrednost blagovne menjave je bila v letošnjem desetem mesecu pri izvozu nekoliko višja kot v primerljivem obdobju leto prej, uvoz pa se je rahlo zmanjšal. Kljub padcu uvoza na mesečni ravni je ta v obdobju prvih desetih mesecev za odtenek zrastel.
5. december 2023
Polovica malih in srednje velikih podjetij dosegla vsaj osnovno stopnjo digitalne zrelosti
V 2023 je 52 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi doseglo vsaj osnovno stopnjo digitalne zrelosti. Največ, 48 % podjetij je izkazovalo zelo nizek digitalni indeks. Dve tretjini podjetij je imelo težave pri digitalni preobrazbi, 41 % zaradi pomanjkanja ustreznega kadra ali znanja.
5. december 2023
Vsaj osnovne digitalne veščine ima manj kot polovica oseb
Digitalne veščine je imelo 87 % prebivalcev: 19 % jih je imelo zelo dobro razvite digitalne veščine, 28 % osnovne, 21 % pomanjkljive, 13 % skromne in 6 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 13 %, delež je bil največji med 65–74-letniki (43 %).
5. december 2023
Zbrali občutno več kosovnih in gradbenih odpadkov
V 3. četrtletju je bilo, v primerjavi z istim obdobjem lani, zbranih precej več odpadkov, predvsem gradbenih. Med zbranimi komunalnimi odpadki je predvsem zaradi škode ob obsežnih avgustovskih poplavah najbolj porastla količina kosovnih odpadkov. Mešanih komunalnih odpadkov je bilo zbranih manj.
5. december 2023
Zemeljski plin za gospodinjstva dražji, za negospodinjske odjemalce cenejši
Povprečne cene zemeljskega plina in električne energije so bile v letošnjem 3. četrtletju v primerjavi s predhodnim za gospodinjske odjemalce višje za 14 %.
4. december 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, september 2023
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
4. december 2023
V 2021 v Sloveniji 1.098 rezidenčnih podjetij, povezanih v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom
V letu 2021 so domača podjetja, povezana v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, ustvarila več kot 30 milijard EUR prihodka in zaposlovala več kot 96 tisoč oseb.
4. december 2023
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu ostaja na lanski ravni
Faktorski dohodek v 2023 naj bi bil v kmetijstvu nekoliko manjši zaradi občutnega upada cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi pocenitev inputov so bili nižji tudi stroški pridelave.
30. november 2023
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 4,1 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v oktobru 2023 višja kot mesec prej.
30. november 2023
Cene uvoženih proizvodov nižje tako na mesečni kot tudi letni ravni
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 4,0 % nižje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %).
30. november 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 3. četrtletje 2023
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 3. četrtletje 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2023
Odkup mleka še naprej manjši kot lani
S kmetijskih gospodarstev je bilo oktobra odkupljenega za 3 % manj kravjega mleka kot v istem mesecu lani. Mlekarne so proizvedle manj konzumnega mleka in masla ter več smetane, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov.