Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
7. maj 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, februar 2021
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do februarja 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. maj 2021
V študijskem letu 2020/21 vpisanih 8 % več študentov kot v prejšnjem študijskem letu
V študijskem letu 2020/21 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih skoraj 82.700 študentov ali skoraj 8 % več kot v študijskem letu 2019/20. Malo več kot 9 % je bilo tujih študentov, večina iz držav bivše Jugoslavije.
7. maj 2021
V marcu 2021 se je rodilo 1.541 otrok, umrlo je 1.929 prebivalcev
V marcu 2021 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.541 otrok, 1.929 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih, pa tudi število umrlih sta bili višji kot v marcu 2020.
7. maj 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, april 2021
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za april 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. maj 2021
Število diplomantov terciarnega izobraževanja v 2020 padlo pod 16.000
V 2020, ko je pojav novega koronavirusa močno spremenil način izobraževanja, je v Sloveniji diplomiralo 15.494 študentov terciarnega izobraževanja, kar je bilo 3,8 % manj kot v 2019 in najmanj v zadnjih šestnajstih letih.
6. maj 2021
Prebivalstvo Slovenije predstavlja 0,5 % celotnega prebivalstva EU-27
Ob dnevu Evrope smo poiskali nekaj podatkov, ki kažejo, kako pisana družina držav je EU. V Nemčiji živi 160-krat več prebivalcev kot na Malti. Maltežani lahko pričakujejo 9 let daljše življenje kot Bolgari. Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji v 2020 sedma najnižja v EU-27.
6. maj 2021
Novosti v podatkovni bazi SiStat s področja strukturne statistike plač
Marca 2021 smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne podatke o povprečni mesečni bruto plači v Sloveniji v letu 2019 iz raziskovanja Strukturna statistika plač. Sedaj objavljamo še nekaj kazalnikov o plačni vrzeli med spoloma v Sloveniji.
5. maj 2021
Potniški promet čez mejne prehode s Hrvaško v 2020 za več kot polovico manjši kot v 2019
Obseg prometa čez mejne prehode s Hrvaško se je v 2020 zaradi epidemije covida-19 glede na prejšnje leto zmanjšal za več kot polovico. Potniški promet je upadel za 52 %, tovorni promet pa za 2 %.
30. april 2021
Cene v aprilu 2021 višje na obeh ravneh, na letni za 2,1 %, na mesečni za 1,0 %
Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene električne energije.
30. april 2021
V maju 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,38 %
Mesečna temeljna obrestna mera se je v maju 2021 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,38 %.
30. april 2021
Cene uvoženih proizvodov v marcu 2021 na mesečni ravni višje za 1,5 %, na letni ravni pa za 4,0 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2021 v povprečju za 1,5 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 4,0 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 7,1 %) smo tokrat beležili v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov.
30. april 2021
V marcu 2021 odkupljena rekordno velika količina kravjega mleka
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v marcu 2021 odkupljenih rekordnih 52.100 ton mleka, 2,8 % več kot v marcu 2020. Mlekarne so v marcu 2021 proizvedle vseh skupin mlečnih izdelkov več kot v februarju 2021, glede na marec 2020 pa le konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov.