Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
3. marec 2021
8. marec – mednarodni dan žensk
Ob mednarodnem dnevu žensk 2021 Združeni narodi izpostavljajo vlogo žensk na vodstvenih položajih v »covid-19 svetu«. Pandemija covida-19 je posegla v vse pore življenja in ženske so še bolj prevzele nase breme usklajevanja kariere z družinskim življenjem. 
2. marec 2021
Objavljamo eksperimentalni izračun kazalnikov krožnega gospodarstva
SURS je prvič, eksperimentalno preračunal kazalnike krožnega gospodarstva. Z njimi želi prikazati, v kolikšni meri je Slovenija napredovala pri prehajanju v krožno gospodarstvo, katerega namen je zmanjševati potrebe po primarnih surovinah in povečevati izkoriščanje sekundarnih surovin ter odpadkov. 
2. marec 2021
Na voljo končni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v 2019
Na voljo so končni podatki o RRD v Sloveniji za leto 2019. Ti se nekoliko razlikujejo od začasnih. Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
26. februar 2021
V 2020 so v slovenskih klavnicah zaklali približno 14.000 prašičev manj kot v 2019
V slovenskih klavnicah so v letu 2020 zaklali približno 1.000 konj, 118.000 glav goved, 246.000 prašičev, 9.000 ovc, 1.000 koz, 3.000 kuncev in 40.100.000 kljunov perutnine.
26. februar 2021
V slovenskih klavnicah pridobili v decembru 2020 približno 3 % več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v decembru 2020 zaklali približno 3.172.000 kljunov perutnine, približno 25.000 prašičev in približno 12.000 glav goved in s tem pridobili približno 5.800 ton perutninskega mesa, približno 2.300 ton prašičjega mesa in približno 3.800 ton govejega mesa.
26. februar 2021
Najnižji bruto bilančni presežek fosforja v zadnjih 20 letih: 315 ton ali 10 % povprečja zadnjih 20 let.
Bilančna presežka dušika in fosforja ostajata na podobni ravni kot leto prej. Kljub temu pa je bruto bilančni presežek fosforja dosegel najnižjo raven v zadnjih 20 letih: 315 ton.
26. februar 2021
V januarju 2021 odkupljenega za 1,7 % več mleka kot v januarju 2020
S kmetijskih gospodarstev je bilo v januarju 2021 odkupljenih skoraj 48.800 ton mleka. Mlekarne so vseh mlečnih izdelkov, razen mleka v prahu, proizvedle manj kot v predhodnem mesecu in kot januarja 2020.
26. februar 2021
Cene kmetijskih pridelkov v 2020 povprečno za 2,0 % nižje kot v 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v 2020 povprečno za 2,0 % nižje kot v 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je znašala 535,8  milijona EUR, kar je za 3,5 % manj kot v 2019. 
26. februar 2021
Stopnja anketne brezposelnosti v 4. četrtletju 2020 višja kot pred enim letom
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 4. četrtletju 2020 enaka kot v predhodnem četrtletju: 5,1-odstotna. Število delovno aktivnih na čakanju na delo se je ponovno povečalo.
26. februar 2021
Bruto domači proizvod je v zadnjem četrtletju 2020 upadel za 4,5 odstotka, v letu 2020 za 5,5 odstotka
Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrtletju 2020 zmanjšal za 4,5 odstotka, v letu 2020 pa za 5,5 %.
26. februar 2021
V letu 2020 cene inputov v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,3 %
Cene inputov v kmetijstvu so se v letu 2020 znižale v povprečju za 0,3 %, medtem ko so bile v primerjavi z letom 2019 nižje v povprečju za 1,4 %.
26. februar 2021
V marcu 2021 mesečna temeljna obrestna mera −0,1 %, letna temeljna obrestna mera −1,17 %
Mesečna temeljna obrestna mera v marcu 2021 ostaja na −0,1 %,  medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na −1,17 %.