Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
16. maj 2022
Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 %.
Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen.
16. maj 2022
Pri vseh vrstah prevoza prepeljanih več potnikov kot pred letom dni
Avtobusi in vlaki so marca prepeljali več potnikov kot v istem mesecu prejšnjega leta. Povečal se je tudi promet potnikov v pristaniščih.
16. maj 2022
V letu 2021 je bila energetska odvisnost Slovenije za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem letu
Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.
13. maj 2022
Rast cen inputov v kmetijstvu se nadaljuje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2022 povprečno za 5,6 % višje kot v februarju 2022, v 1. četrtletju 2022 pa za 6,2 % višje kot v 4. četrtletju 2021. Na mesečni ravni so bile ponovno najvišje podražitve v skupini gnojila.
13. maj 2022
Energetika v Sloveniji in EU-27
Med razpoložljivo energijo v Sloveniji so imeli v 2020 največji delež naftni proizvodi (33,0 %), sledila je jedrska energija (23,2 %). Z domačimi viri energije smo zadovoljili 55,5 % potreb po energiji, preostalo količino pa uvozili.
13. maj 2022
Vrednost odkupa okroglega lesa na mesečni ravni višja skoraj za polovico
V marcu 2022 je bilo odkupljenega za 8,8 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je bilo to za približno 46 % več kot v predhodnem mesecu in za 8 % več kot leto prej. 
13. maj 2022
Letna prireja perutninskega mesa manjša, govejega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa pa večja
Perutninskega mesa v 2021 smo priredili manj, govejega, prašičjega, ovčjega in kozjega pa več kot v 2020. Mleka in kokošjih jajc smo priredili več, medu pa pridelali manj. Ker je bilo 2020 v marsičem drugačno od predhodnih let, najnovejše začasne podatke v objavi primerjamo tudi z 2019.
13. maj 2022
Porast cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih tako v marcu kot v 1. četrtletju
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v marcu 2022 povprečno za petino višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 17,5 %, na mesečni ravni pa za 23,6 %.
13. maj 2022
Vrednost gradbenih del nižja na mesečni in višja na letni ravni
Vrednost v marcu 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 7,8 % nižja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 12,3 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem marcu.
12. maj 2022
Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila v gradbeništvu
V 1. četrtletju 2022 je bilo na voljo 24.600 prostih delovnih mest, kar je ponovno najvišja vrednost do zdaj. Stopnja prostih delovnih mest je prav tako dosegla najvišjo raven, znašala je 3 odstotke. V gradbeništvu je bila 7,6-odstotna, kar je več kot dvakrat višja raven od slovenskega povprečja.
12. maj 2022
Večina vode za namakanje v 2021 pridobljena iz površinskih vodnih virov
V letu 2021 je bilo namakanih 4.660 hektarjev zemljišč, 17,7 % več kot v prejšnjem letu. Za namakanje se je porabilo 2,78 milijona m3 vode, od tega je 1,66 milijona m3 vode, porabljene za namakanje, izviralo iz povodja Donave, preostalih 1,12 milijona m3 vode pa je bilo iz povodja Jadranskega morja.  
12. maj 2022
Uporaba IKT med 65–74-letniki večinoma pod povprečjem EU-27
V 1. četrtletju 2021 31 % 65–74-letnikov ni še nikoli uporabljalo interneta, 45 % jih je bilo brez digitalnih veščin. 48 % jih je prek interneta izvedlo aktivnosti, povezane z zdravjem, 27 % uporabljalo e-bančništvo in 25 % nakupovalo po spletu.