2.070.050
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.632,88 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
11. december 2018
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 64 kg odpadne hrane
V Sloveniji je v 2017 nastalo skoraj 131.800 ton odpadne hrane ali povprečno 64 kg na prebivalca. Polovico odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva. V gospodinjstvih nastala odpadna hrana je bila 11 % vseh v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov.
10. december 2018
Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2018 za 2,5 % višja kot v prejšnjem mesecu
Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bile v oktobru 2018 višje kot septembra.
10. december 2018
Izvoz in uvoz v oktobru 2018 višja kot v oktobru 2017
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2018 višja kot v istem obdobju 2017, izvoz za 9,8 %, uvoz pa za 11,7 %.
7. december 2018
Novo v SI-STAT: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, september 2018
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
7. december 2018
Novo v SI-STAT: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, november 2018
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za november 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
6. december 2018
Ivani, Cankarji in Ivan Cankar
V 2018 je v Sloveniji 17.406 Ivanov, 434 Cankarjev, 44 Cankarjevih ulic, 3 osnovne šole Ivana Cankarja.
6. december 2018
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2018 predvidoma za 24 % višji, kot je bil v 2017
Po dveh slabih letinah se pričakuje bistveno višja vrednost rastlinske proizvodnje kot v 2017 (pridelek je bil namreč za več kot tretjino višji), vrednost živinoreje pa naj bi bila nižja (zaradi cen, ki so bile nižje kot v 2017). Stroški pridelave so ostali skoraj na ravni predhodnega leta.
6. december 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017.
6. december 2018
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2018
Na Statističnem uradu smo pripravili novo izdajo Statopisa. V njem smo opisali zanimivosti z vseh področij, ki jih z uradnimi statističnimi podatki »pokriva« Statistični urad. Vsako poglavje je opremljeno tudi s privlačnimi grafičnimi prikazi, ki naredijo podatke – tako upamo – tudi bolj žive.
5. december 2018
Cene električne energije za gospodinjstva v tretjem četrtletju 2018 za 2 % višje kot v prejšnjem četrtletju
Povprečna cena električne energije za gospodinjstva je v tretjem četrtletju 2018 znašala 0,17 EUR/kWh, to je za 2 % več kot v drugem četrtletju 2018.
5. december 2018
V 3. četrtletju 2018 se je nadaljevala rast skupnega števila opravljenih delovnih ur na medletni ravni
Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni še naprej naraščalo tudi v 3. četrtletju 2018 (predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb). Povprečno največ delovnih ur na mesec, 125, so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo.
5. december 2018
Povprečna mesečna bruto plača nominalno za 0,8 % višja od plače za 2. četrtletje 2018
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 984,10 EUR in je bila višja od plače za prejšnje četrtletje, in sicer nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,2 %.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti