2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.897,90 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,8 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
16. januar 2020
Število delovno aktivnih mladih v novembru 2019 za 21 % višje kot pred petimi leti
V novembru 2019 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 901.700 delovno aktivnih oseb. Približno 130.300 delovno aktivnih oseb je bilo mlajših od 30 let. 
16. januar 2020
Materialni položaj gospodinjstev se je še izboljšal, z življenjem na splošno zadovoljnih še več ljudi
Gospodinjstva so s svojimi dohodki v 2019 lažje preživela mesec kot v 2018. Enotedenske počitnice si je lahko privoščilo več gospodinjstev, enak delež pa bi jih lahko poravnal nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih oseb je bilo manj, zadovoljnih z življenjem pa več kot v 2018.
15. januar 2020
V letališkem prometu za 27 % manj potnikov kot v novembru 2018
 V novembru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 85.800 potnikov, kar je za 27 % manj kot v novembru 2018.
15. januar 2020
Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,7 % nižja kot v oktobru 2019
Vrednost gradbenih del, opravljenih v novembru 2019, je bila za 0,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,4 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v novembru 2018.
15. januar 2020
Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.
14. januar 2020
Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2019 za približno 33 % nižja kot v novembru 2018
V novembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,3 milijona EUR, kar je za okoli 37 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 33 % manj od vrednosti odkupa v novembru 2018.
14. januar 2020
V 3. četrtletju 2019 opravljenih za 9 % več tonskih kilometrov kot v 3. četrtletju 2018
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 3. četrtletju 2019 prepeljanega v notranjem prevozu za 5 % manj blaga, v mednarodnem prevozu pa za 12 % več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 6 % več tonskih kilometrov, fizične za 20 % več.
14. januar 2020
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2019 povprečno za 7,7 % višje kot v novembru 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2019 povprečno za 7,7 % višje kot v novembru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 12,0 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,6 %.
14. januar 2020
V novembru 2019 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje v povprečju za 0,8 %
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,8 % nižje kot v oktobru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 1,2 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,2 %.
10. januar 2020
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2019 za 1,1 % nižja kot v oktobru
Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje sta bila v novembru 2019 na mesečni ravni nižja, vrednost zalog pa je bila višja.
9. januar 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, oktober 2019
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do oktobra 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
9. januar 2020
Popravek – podatke o HICŽP-CT, december 2019, ponovno objavljamo
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 30.12.2019, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.