2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.737,42 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
20. september 2019
V avgustu 2019 izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot v juliju in 15 % manj kot v avgustu 2018
Število v avgustu 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo v primerjavi z julijem 2019 nižje za 22 %, za nestanovanjske stavbe pa za 12 %. 
20. september 2019
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2019 na mesečni ravni višje za 0,1 %
Cene industrijskih proizvodov so se v avgustu 2019 v primerjavi z julijem 2019 zvišale za 0,1 %, v primerjavi z avgustom 2018 pa so se zvišale za 0,2 %.
20. september 2019
V 2. četrtletju 2019 poslanih 671 milijonov SMS-sporočil in 25 milijonov MMS-sporočil
V 2. četrtletju 2019 je bil domači odhodni mobilni promet za 1 % višji, odhodni mednarodni pa za 3 % nižji kot v 2. četrtletju 2018.
20. september 2019
Razpoloženje potrošnikov v septembru 2019 spet slabše
Razpoloženje potrošnikov se je v septembru 2019 precej poslabšalo. To je bilo že drugo zaporedno poslabšanje na mesečni ravni. Kljub temu je bilo še vedno višje od dolgoletnega povprečja.
20. september 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, julij 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za julij 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. september 2019
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v juliju 2019 za skoraj 21 % višja v juliju 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juliju 2019 za skoraj 21 % višja kot v juliju 2018 in za skoraj 27 % višja kot v juniju 2019.
19. september 2019
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 2. četrtletju 2019 sedaj tudi v SiStat
Razmere na trgu dela so bile v 2. četrtletju 2019 zelo podobne kot v 2. četrtletju 2008. Število delovno aktivnih (991.000) in število brezposelnih (43.000) je bilo skoraj enako kot pred 11 leti. Podrobnejše podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu sedaj objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
19. september 2019
Novo na portalu SI-STAT: Strukturna statistika plač, 2017
Podrobne končne podatke statističnega raziskovanja Strukturna statistika plač za Slovenijo v letu 2017 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
19. september 2019
Največ prebivalcev z enojnim imenom, sestavljenim iz petih črk
Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni, najpogostejši med njimi sta Franc in Marija. Na lestvici najpogostejših imen prebivalcev Slovenije se je v zadnjem letu zgodila sprememba med moškimi imeni: ime Marko se je s petega povzpelo na tretje mesto.
18. september 2019
Sektor IKT v 2018 več prihodka in dodane vrednosti, tudi več zaposlenih in samozaposlenih kot v 2017
Sektor IKT je v letu 2018 povečal prihodek od prodaje za 3,9 % in ustvaril za 4,7 % višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, 5 % več kot v 2017. 76 % vseh podjetij sektorja IKT se je ukvarjalo s računalniškim programiranjem, svetovanjem ipd. (dejavnost J62). 
17. september 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo v juliju 2019 za skoraj 16 % višje kot pred petimi leti
V juliju 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,5 % oseb več kot v juliju 2018. Okoli 44.900 teh oseb je delalo v dejavnosti zdravstvo. 
17. september 2019
Investicije v dejavnosti promet in skladiščenje predstavljale 7 % čistih prihodkov od prodaje v 2. čet. 2019
 V 2. četrtletju 2019 so stroški dela v predelovalnih dejavnostih predstavljali 19 % poslovnih odhodkov.