Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
4. december 2020
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2020 predvidoma za 6 % višji, kot je bil v 2019
Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v 2020 višji kot v 2019 – zaradi večjega pridelka v rastlinski pridelavi in zaradi večjega prirasta v živalski prireji. Cene naj bi bile na obeh področjih nižje. Tudi stroški pridelave naj bi bili zaradi nižjih cen inputov nižji kot v predhodnem letu.  
3. december 2020
V marcu in aprilu 2020 velik upad prihodka v trgovini na drobno
Eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 v prvem valu je bilo tudi zaprtje trgovin z nenujnimi izdelki. Posledice tega se kažejo tudi v podatkih o prihodkih od prodaje v trgovini na drobno.
3. december 2020
Cene zemeljskega plina v 3. četrtletju 2020 nižje, cene električne energije višje
Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v Sloveniji so se v tretjem četrtletju 2020 glede na drugo četrtletje 2020 znižale za 4 %, cene električne energije za gospodinjske odjemalce pa so se v istem obodbju povišale za 29 %.
3. december 2020
Varna uporaba interneta: aktivnosti za varovanje osebnih podatkov na internetu izvedlo 55 % 16–74-letnikov
V 1. četrtletju 2020 je aktivnosti za varovanje osebnih podatkov na internetu izvedlo 55 % 16–74-letnikov. Pri 22 % gospodinjstev s širokopasovnim fiksnim dostopom do interneta je bila hitrost internetne povezave nižja od pogodbene.
3. december 2020
Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi: digitalni indeks v skoraj tretjini podjetij zelo nizek
V letu 2020 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 45 % podjetij z nizkim digitalnim indeksom, 32 % podjetij z zelo nizkim, 22 % z visokim in 1 % z zelo visokim digitalnim indeksom. 
3. december 2020
Visoka stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo tudi v letu 2019
Izvoz in uvoz blaga in storitev sta bila v 2019 za nekaj več kot 4 % višja kot v 2018; stanje tujih neposrednih naložb se je povečalo za 4,9 %, stanje slovenskih naložb v tujini pa za 8,7 %. Pomen podjetij, ki so del večnacionalnih skupin, se je znova povečal.
2. december 2020
POPRAVEK – podatke Odpadki, Slovenija, 2019 ponovno objavljamo
V statističnih podatkih o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov v 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 8. 10. 2020, je bila zaznana napaka. Podatke o odpadkih ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
1. december 2020
Statistični adventni koledar 2020
Predstavljamo adventni koledar, navdihnjen s številkami in podatki, s katerimi bomo odštevali dneve do božiča. Vsak dan bomo odprli nekaj novega iz naše zakladnice podatkov.
1. december 2020
Ta veseli dan kulture, 2020
Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti v BDP, je v preteklih treh letih, tudi v 2019, znašal 1,1 % BDP.
30. november 2020
Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2020 na mesečni ravni nižje za 0,4 %, na letni ravni za 4,1 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2020 v povprečju nižje kot v septembru 2020 in kot v oktobru 2019. Mesečna pocenitev je bila tokrat najizrazitejša v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro.
30. november 2020
Cene v novembru 2020 na letni in mesečni ravni nižje (za 0,9 oz. 0,8 %)
Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 0,9 %, na mesečni ravni pa za 0,8 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati.
30. november 2020
Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 odstotka.
Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 %, v prvih devetih mesecih pa za 6,0 % glede na isto obdobje 2019. Po desezoniranih podatkih se je v tretjem četrtletju glede na tretje četrtletje 2019 zmanjšal za 2,9 %, glede na drugo četrtletje 2020 pa zvišal 12,4 %.