2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.752,34 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
4,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,7 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
24. maj 2019
V 2019 že skoraj 2,5 milijona prenočitev turistov
V turističnih nastanitvenih obratih so v marcu 2019 našteli več kot 341.000 prihodov turistov in več kot 825.000 turističnih prenočitev. Prenočitev je bilo za 1 %, prihodov pa za 2 % več kot v marcu 2018. Skoraj dve tretjini vseh prenočitev so spet ustvarili tuji turisti.
24. maj 2019
Gospodarsko razpoloženje se je v maju 2019 nekoliko izboljšalo
Gospodarska klima je bila maja 2019 na mesečni ravni za 1 odstotno točko višja, na letni pa za 4,5 odstotne točke nižja.
24. maj 2019
Zaupanje v trgovini na drobno, v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu v maju 2019 višje
Kazalnik zaupanja je bil v trgovini na drobno, v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu v maju 2019 višji, v storitvenih dejavnostih pa nižji kot v aprilu 2019.
23. maj 2019
Razpoloženje potrošnikov v maju 2019 enako kot v aprilu 2019
Zaupanje potrošnikov se po padanju v zadnjih mesecih v maju 2019 glede na prejšnji mesec ni spremenilo. Od vrednosti v maju 2018 je bilo nižje za 6 odstotnih točk.
23. maj 2019
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2018 39,8-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2018 v Sloveniji 39,8-odstotna, kar je za 0,2 odstotne točke nižje kot v letu 2017.
23. maj 2019
Prestavljamo izid dveh objav
Prestavljamo izid dveh objav: PKM in BDP na prebivalca v standardih kupne moči ter Ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, evropske države, 2018.
23. maj 2019
V 2018 je bilo Sloveniji registriranih 1.143.150 osebnih avtomobilov
V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 registriranih okoli 1.569.000 cestnih vozil, od tega 1.519.000 motornih in 50.000 priklopnih vozil. 
23. maj 2019
Največji delež blagovne menjave Slovenije so ustvarila podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije
Izvoz podjetij iz osrednjeslovenske statistične regije je predstavljal 25,8 % vrednosti celotnega izvoza Slovenije, uvoz podjetij iz te regije pa 42,9 % vrednosti celotnega uvoza Slovenije.
21. maj 2019
Cene industrijskih proizvodov aprila 2019 na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni višje za 1,2 %
Cene industrijskih proizvodov se v aprilu 2019 v primerjavi z marcem 2019 niso spremenile, v primerjavi z aprilom 2018 pa so se zvišale za 1,2 %.
21. maj 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, marec 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za marec 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. maj 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v marcu 2019 za 4 % višja kot v marcu 2018
Vrednost v marcu 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za 4 % višja kot v marcu 2018 in za več kot 14 % višja kot v februarju 2019.
20. maj 2019
SURS je prenovil podatkovno bazo SiStat
Podatkovno bazo SiStat prenavljamo, ker želimo zagotoviti uporabniku pri dostopanju do statističnih podatkov in pri njihovi uporabi čim boljšo uporabniško izkušnjo.