Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
12. avgust 2022
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tako v juniju kot v 2. četrtletju
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v juniju 2022 na letni ravni dvignile v povprečju za 21,1 %. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 27,5 %, na mesečni pa nižja za 1,1 %.
12. avgust 2022
Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni
Vrednost v juniju 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 1,7 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 27,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem juniju.
12. avgust 2022
Vrednost odkupa okroglega lesa višja kot pred letom dni
Junija je bilo odkupljenega za 4,6 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je bilo to za približno 23 % manj kot v prejšnjem mesecu in za okoli 11 % več kot leto prej.
12. avgust 2022
Cene inputov v kmetijstvu nekoliko višje na mesečni ravni in izrazito na letni
Cene inputov v kmetijstvu so bile junija za 0,1 % višje kot maja, v 2. četrtletju 2022 pa za 8,9 % višje kot v četrtletju pred tem. Na mesečni ravni so se najizraziteje dvignile cene v skupini vzdrževanje zgradb. 
12. avgust 2022
Obiskovalcev muzejev in galerij v primerjavi z 2019 še vedno pol manj
Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so lani pripravili 955 občasnih in 137 stalnih razstav. Ogledalo si jih je 1,3 mio. obiskovalcev oz. povprečno 3.500 na dan. Epidemija je muzejsko in galerijsko dejavnost skrčila tako po številu razstav kot tudi obiskovalcev, vendar manj kot v 2020.
12. avgust 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih za leto 2020
Podrobnejše podatke o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih za leto 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
11. avgust 2022
V več kot četrtini gospodinjstev se je dohodek zvišal
Vse večji delež gospodinjstev je v opazovanih četrtletjih ocenil, da se je njihov dohodek v zadnjih 12 mesecih zvišal, a hkrati se je povečal tudi delež gospodinjstev, ki so imela težave z odplačili stroškov (stanovanjskih in nestanovanjskih kreditov, najemnine).
11. avgust 2022
Stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat najvišja v gostinstvu
V zadnjem letu sta števili prostih in zasedenih delovnih mest konstantno naraščali. Primerjava letošnjega 2. četrtletja z lanskim kaže, da se je število prostih delovnih mest povečalo za 5.100, zasedenih delovnih mest za 19.300, stopnja prostih delovnih mest pa je bila višja za 0,5 odstotne točke.
10. avgust 2022
Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2022 višja kot pred letom dni
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju nekoliko nižja kot v mesecu pred tem, medtem ko sta bila prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog na mesečni ravni višja. 
9. avgust 2022
Delo od doma po januarju začelo upadati
Med oktobrom 2021 in januarjem 2022 je delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu, naraščal. Po januarju je bilo takih zaposlenih vse manj – v juniju le še odstotek, kar je enako kot oktobra lani.
9. avgust 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, maj 2022
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do maja 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. avgust 2022
Mladih čedalje manj, starejših vse več – kakšne so medgeneracijske razlike v številkah?
V zadnjem desetletju se je število mladih zmanjšalo za 15 %, število starejših pa povečalo za 29 %. Veliko mladih živi skupaj s starši, čedalje več starejših prebiva samih. Z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, je živelo približno 10 % mladih in 17 % starejših.