2.070.050
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.632,88 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
14. december 2018
Vrednost oktobra 2018 opravljenih gradbenih del 2,2 % višja kot v mesecu prej in 18,2 % višja kot pred enim letom
Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 18,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2017.
14. december 2018
Vrednost odkupa okroglega lesa v oktobru 2018 za približno 17 % višja kot v oktobru 2017
V oktobru 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,4 milijona EUR; to je za skoraj 39 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za nekaj več kot 17 % več od vrednosti odkupa v oktobru 2017.
14. december 2018
Cene inputov v kmetijstvu v oktobru 2018 za 0,3 % višje kot v prejšnjem mesecu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v oktobru 2018 v povprečju za 0,3 % višje kot v septembru 2018. V povprečju so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu zvišale za 0,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,1 %.
14. december 2018
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 3. četrtletju 2018 višji kot v 2. četrtletju 2018
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 3. četrtletju 2018 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
14. december 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v oktobru 2018 povprečno za 7,6 % nižje kot v oktobru 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v oktobru 2018 povprečno za 7,6 % nižje kot v oktobru 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju nižje za 12,2 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 2,2 %.
14. december 2018
V pristaniškem prometu prepeljanih v oktobru 2018 za 82 % več potnikov kot pred enim letom
V pristaniškem prometu je bilo v oktobru 2018 prepeljanih za 82 % več potnikov kot pred enim letom.
14. december 2018
Rast BDP v Sloveniji v 2017 6,5-odstotna, v regiji jugovzhodna Slovenija pa precej višja (10,4-odstotna).
Bruto domači proizvod se je v 2017 glede na 2016 najbolj zvišal v regiji jugovzhodna Slovenija (za 10,4 %), sledili sta ji gorenjska in obalno-kraška regija (v vsaki za 7,2 %).
13. december 2018
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2018
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.
13. december 2018
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2017 za 23 % nižja od povprečja v EU-28
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji v 2017 dosegala 77 % povprečja EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2017 za 15 % nižji od povprečja v EU-28.
12. december 2018
Vsak osmi prebivalec Slovenije se je v Slovenijo priselil iz tujine
Od 250.000 prebivalcev Slovenije s prvim prebivališčem v tujini jih ima več kot polovica slovensko državljanstvo. Največ priseljencev v Sloveniji je iz nekdanje Jugoslavije.
12. december 2018
Novo v SI-STAT: Stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) za leto 2016, končni podatki
Slovenija se po višini povprečnih mesečnih stroškov dela na zaposleno osebo za leto 2016 uvršča med države s srednje visokimi povprečnimi stroški dela. Podrobnejše, končne podatke o stroških dela (po Raziskovanju o stroških dela) v Sloveniji za leto 2016 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
11. december 2018
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 64 kg odpadne hrane
V Sloveniji je v 2017 nastalo skoraj 131.800 ton odpadne hrane ali povprečno 64 kg na prebivalca. Polovico odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva. V gospodinjstvih nastala odpadna hrana je bila 11 % vseh v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti