2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.752,34 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
4,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,7 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
20. maj 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v marcu 2019 za 4 % višja kot v marcu 2018
Vrednost v marcu 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za 4 % višja kot v marcu 2018 in za več kot 14 % višja kot v februarju 2019.
20. maj 2019
SURS je prenovil podatkovno bazo SiStat
Podatkovno bazo SiStat prenavljamo, ker želimo zagotoviti uporabniku pri dostopanju do statističnih podatkov in pri njihovi uporabi čim boljšo uporabniško izkušnjo. 
20. maj 2019
V aprilu 2019 izdanih za stanovanjske stavbe manj, za nestanovanjske stavbe pa več gradbenih dovoljenj kot v marcu
V aprilu 2019 je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 16 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 15 % več gradbenih dovoljenj kot v marcu 2019. 98 % vseh gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje.
20. maj 2019
Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2019 na četrtletni ravni višje za 1,8 %, na letni ravni za 2,5 %
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v prvem četrtletju 2019 v povprečju za 1,8 % višje kot v zadnjem četrtletju 2018. Višje so bile tudi v primerjavi s prvim četrtletjem 2018, in sicer v povprečju za 2,5 %.
17. maj 2019
1. 1. 2019 je bil vsak peti prebivalec občin Gorenja vas – Poljane in Komenda mlajši od 15 let
1. januarja 2019 je v prebivalstveno največjih štirih občinah živelo skupaj več kot 513.000 prebivalcev. Najmanjši dve občini (Hodoš, Osilnica) sta imeli po manj kot 400 prebivalcev. Povprečno najstarejši so bili prebivalci občine Hodoš (50,7 leta).
16. maj 2019
V letu 2018 se je za namakanje zemljišč porabilo 20 % manj vode kot v prejšnjem letu
V letu 2018 je bilo namakanih 3.220 hektarjev zemljišč, to je za 0,6 % več kot v prejšnjem letu. Za namakanje  se je porabilo 3,1 milijona m3 vode ali za 20 % manj kot v prejšnjem letu.
16. maj 2019
V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih 12 % več delovno aktivnih oseb kot pred petimi leti
V marcu 2019 je bilo v Sloveniji približno 890.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,6 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v marcu 2018. Približno 56.300 delovno aktivnih oseb je delalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 
16. maj 2019
Slovenski čebelarji so v 2018 pridelali 1.746 ton medu, približno dvakrat toliko kot v prejšnjem letu
Svetovni dan čebel praznujemo letos drugič. Slovenski čebelarji so v 2018 pridelali 1.746 ton medu, povprečna cena za kilogram medu pa je dosegla skoraj 10 EUR. Število čebelarjev v Sloveniji v zadnjih desetih letih narašča.
15. maj 2019
V letu 2018 je bila energetska odvisnost Slovenije 47-odstotna
Domači viri energije so zadostovali za 53 % potreb; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.  

15. maj 2019
V pristaniškem prometu prepeljanih v marcu 2019 za 20 % več potnikov kot pred enim letom
V pristaniškem prometu je bilo v marcu 2019 prepeljanih za 20 % več potnikov kot pred enim letom.
15. maj 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 6,1 % nižja kot v februarju 2019 in za 28,2 % višja kot v marcu 2018
Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 6,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 28,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2018.
15. maj 2019
Povprečna bruto plača za marec 2019 za 2,2 % višja od plače za februar 2019
Povprečna bruto plača za marec 2019 je znašala 1.752,34 EUR, tj. nominalno za 2,2 % oz. realno za 1,5 % več od bruto plače za februar 2019. V povprečju najvišjo plačo so imeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.