Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
6. junij 2023
Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov znatno manjši
V primerjavi s 1. četrtletjem lani je bila količina zbranih komunalnih odpadkov približno enaka, a se je večji delež teh odložil na odlagališčih. Poleg tega je bilo zbranih več gradbenih odpadkov.
6. junij 2023
Stečajev na vseh ravneh manj
V aprilu je bilo stečajev na mesečni ravni za več kot četrtino manj, pri registracijah pa ni bilo večjih sprememb. 
5. junij 2023
V tujini na morsko obalo, v Sloveniji na podeželje
Lani so se prebivalci Slovenije odpravili na več kot 5 milijonov zasebnih potovanj, to je bilo za 7 % več kot leto prej. Nekaj več kot polovica teh potovanj je bila opravljena v tujini, največ na Hrvaškem.
5. junij 2023
Ekipa KOMPOT v evropskem finalu statističnih iger na prvem mestu!
V kategoriji A zmagala ekipa KOMPOT iz Slovenije, v kategoriji B pa ekipa AFS_GR_1 iz Grčije. Slovenski uspeh je dopolnila ekipa SPOMINCICE, ki se je v kategoriji B uvrstila na 5. mesto.
5. junij 2023
Zemeljski plin za gospodinjstva dražji za 2 %, elektrika pa za 5 %
Povprečne cene zemeljskega plina in električne energije so bile v 1. četrtletju 2023 v primerjavi s četrtletjem prej višje tako za gospodinjske kot negospodinjske odjemalce.
2. junij 2023
Vrednost blagovne menjave s tujino nižja
V aprilu se je vrednost blagovne menjave znižala pri trgovanju z obema skupinama držav (članicami in nečlanicami EU), vendar nekoliko bolj pri uvozu kot izvozu. Kljub upadu pa so bile aprilske vrednosti izvoza in uvoza še vedno druge najvišje v zadnjih desetih letih.
2. junij 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, marec 2023
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do marca 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
2. junij 2023
Zadovoljstvo uporabnikov in zaupanje v SURS na visoki ravni
Splošno zadovoljstvo s SURS-ovimi produkti in storitvami je lani s povprečno oceno 8,3 ostalo na enaki ravni kot leto prej. Zaupanje v SURS kot ustanovo se je povečalo, in sicer z 8,6 v 2021 na 8,7 v 2022. Najbolj obiskana ostajata osrednje spletno mesto stat.si in podatkovna baza SiStat.
2. junij 2023
Odpovedujemo izid objave Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, 1. četrtletje 2023
Objava Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, 1. četrtletje 2023 ne bo izšla na napovedani datum zaradi sprememb v administrativnem viru podatkov in s tem povezanih težav pri pravočasnem zagotavljanju podatkov.
1. junij 2023
Svetovni dan varstva okolja
V 2021 je nastalo za 1 % manj odpadne plastike kot leto prej. Mineralna gnojila, porabljena v kmetijstvu, so vsebovala za 3,7 % manj glavnih rastlinskih hranil kot v 2020. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih, in sicer 52,6 %. Za namakanje je bilo porabljene 2,1 % manj vode kot v 2020.
31. maj 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 1. četrtletje 2023
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 1. četrtletje 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
31. maj 2023
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 3,6 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v aprilu 2023 enaka kot mesec prej.