Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
17. september 2021
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 2. četrtletju 2021 sedaj tudi v SiStat
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 2. četrtletju 2021 4,3-odstotna. Več podrobnih podatkov o delovno aktivnih, brezposelnih in neaktivnih prebivalcih v 2. četrtletju 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. september 2021
Sektor IKT je v letu 2020 povečal prihodek od prodaje, dodano vrednost, število zaposlenih in samozaposlenih
Sektor IKT je v letu 2020 sestavljalo 9.038 podjetij, v njih je delalo 29.985 zaposlenih in samozaposlenih, ki so ustvarili za 4.547 milijonov EUR prihodka in za 1.795 milijonov EUR dodane vrednosti. 
17. september 2021
Pandemija covida-19 posegla v uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja
Ob Evropskem tednu trajnostnega razvoja predstavljamo podatke, ki nakazujejo ekonomske, socialne in okoljske vplive pandemije covida-19.
17. september 2021
Spreminjamo napovedani status podatkov za objavo Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, april 2021–maj 2021
Spreminjamo status objave podatkov, saj bomo objavo namesto s podatki, zbranimi s terenskim raziskovanjem, pripravili z alternativnimi viri podatkov.
16. september 2021
Število delovno aktivnih oseb v juliju 2021 za malenkost višje kot v mesecu pred tem
V juliju 2021 je bilo v Sloveniji približno 901.900 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo 89,4 % zaposlenih, preostali so bili samozaposleni. Število samozaposlenih oseb je bilo nazadnje višje kot v juliju 2021 v septembru 2014.
16. september 2021
Fitofarmacevtska sredstva, prodana leta 2020 v Sloveniji, so vsebovala 993 ton aktivnih snovi
Glede na kategorije proizvodov je bilo v letu 2020 v Sloveniji največ aktivnih snovi v prodanih anorganskih fungicidih (400 ton). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (172 ton), fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (133 ton) ter drugi herbicidi (118 ton).
16. september 2021
Plačna vrzel med spoloma v Sloveniji v 2020 za 3,6 odstotne točke nižja kot v preteklem letu
Plačna vrzel med moškimi in ženskami v Sloveniji je v letu 2020 po začasnih podatkih iz strukturne statistike plač znašala 2,2 %, kar je bilo za 3,6 odstotne točke manj kot v letu 2019. V zasebnem sektorju je bila ta vrzel precej nižja (6,5 %) kot v javnem sektorju (10,7 %).
15. september 2021
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 2. četrtletju 2021 višji kot v 1. četrtletju 2021
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. četrtletju 2021 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
15. september 2021
V juliju 2021 se je glede na julij 2020 povečalo število potnikov v vseh vrstah prevoza
V juliju 2021 je bilo v železniškem prevozu prepeljanih za 70 % več potnikov kot v juliju 2020. V avtobusnem medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih za 10 % več potnikov, v mestnem pa za 8 % več potnikov kot v juliju 2020.
15. september 2021
Vrednost gradbenih del v juliju 2021 za 3,8 % nižja kot v juniju 2021 in za 8,1 % nižja kot v juliju 2020
Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v juniju 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2020.
15. september 2021
Poslovni prihodki v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih za 1 % višji od poslovnih odhodkov
Predelovalne dejavnosti ustvarile s prodajo na tujih trgih 75 % čistih prihodkov od prodaje, izvozna usmerjenost stabilna v obdobju od 2016
15. september 2021
Največji delež blagovne menjave Slovenije so ustvarila podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije
Izvoz podjetij iz osrednjeslovenske statistične regije v drugem četrtletju 2021 je predstavljal 35,1 % vrednosti celotnega izvoza Slovenije, uvoz podjetij iz te regije pa 49,2 % vrednosti celotnega uvoza Slovenije.