2.097.195
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.812,66 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
5,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-13,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
23. oktober 2020
Skupna vrednost izdatkov za varstvo okolja v sektorju država je bila v 2018 za 22,7 % višja kot v 2017
Skupna vrednost izdatkov za varstvo okolja v sektorju država je v letu 2018 znašala 238,63 milijona EUR. Glede na prejšnje leto se je zvišala za 22,7 %.
23. oktober 2020
Gospodarsko razpoloženje slabše
Gospodarska klima je bila oktobra 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu in nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta, in to za 2,4 oz. 10,7 odstotne točke.
23. oktober 2020
Le kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Od kazalnikov zaupanja je bil v oktobru 2020 višji kot v prejšnjem mesecu le kazalnik zaupanja v gradbeništvu. V industriji je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. V trgovini na drobno in v storitvah pa sta bila nižja.
23. oktober 2020
V zadnjem mesecu poletne sezone največ turističnih prenočitev v obmorskih občinah
V nastanitvenih obratih v obmorskih občinah so v septembru 2020 zabeležili 428.000 prenočitev, kar je bilo 30 % vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v Sloveniji v tem mesecu. 
22. oktober 2020
Stroški dela za leto 2019 so znašali 2.380,31 EUR, to je za 4,1 % več kot leta 2018
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2019 so v Sloveniji znašali 2.380,31 EUR.
22. oktober 2020
Oskrba z dizelskim gorivom v aprilu 2020 za 65 % manjša kot v aprilu 2019, oskrba z motornim bencinom pa za 43 %
Poraba električne energije je bila v prvi polovici 2020 v povprečju manjša kot v 2019, najverjetneje zaradi zmanjšanega obsega dela v industriji, storitvah in drugih dejavnostih zaradi epidemije covida-19, v gospodinjstvih pa je bila večja. Tudi oskrba z motornimi gorivi je bila manjša.
22. oktober 2020
Mnenje potrošnikov padlo tudi v oktobru 2020
Kazalnik mnenja potrošnikov je bil v oktobru 2020 nižji kot v prejšnjem mesecu (za 5 odstotnih točk) in nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta (za 19 odstotnih točk). 
22. oktober 2020
Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski statistični regiji
Povprečni neto dohodek na prebivalca je v 2018 znašal 9.566,31 EUR. V 5 letih se je nominalno zvišal za 14 %, realno pa za 11 %. Povprečje na prejemnika je bilo višje, mediana pa nižja od povprečja na prebivalca. V osrednjeslovenski regiji so bili dohodki v povprečju najvišji, v pomurski najnižji.
21. oktober 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2020 nižje za 0,1 %
Cene industrijskih proizvodov so se v septembru v primerjavi z avgustom znižale za 0,1 %; v primerjavi s septembrom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.
20. oktober 2020
Razpoložljivi dohodek na prebivalca v koroški statistični regiji v 2019 za skoraj 15 % višji kot v pomurski regiji
Razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil v 2019 v primerjavi z 2018 višji v vseh statističnih regijah Slovenije. Najizraziteje se je zvišal v pomurski regiji (za 6,0 %), sledile so ji osrednjeslovenska (za 5,5 %), zasavska in jugovzhodna Slovenija (v vsaki za 5,4 %).
20. oktober 2020
V septembru 2020 izdanih za 17 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu 2020
V septembru 2020 je bilo izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in tudi za gradnjo nestanovanjskih stavb kot v prejšnjem mesecu; število prvih je bilo višje za 33 %, število drugih za 7 %. 
20. oktober 2020
Začele so se 4. Evropske statistične igre: dijaki in profesorji, sestavite ekipe in sodelujte!
Začelo se je zbiranje prijav na tekmovanje 4. Evropske statistične igre. Dijaki iz 16 evropskih držav se bodo najprej pomerili na nacionalni ravni, najboljši pa na koncu še v evropskem finalu. Če imaš rad podatke, se s sošolci prijavi na Evropske statistične igre in se poteguj za nagrado!