2.070.050
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.632,88 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
13. december 2018
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2018
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.
13. december 2018
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2017 za 23 % nižja od povprečja v EU-28
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji v 2017 dosegala 77 % povprečja EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2017 za 15 % nižji od povprečja v EU-28.
12. december 2018
Vsak osmi prebivalec Slovenije se je v Slovenijo priselil iz tujine
Od 250.000 prebivalcev Slovenije s prvim prebivališčem v tujini jih ima več kot polovica slovensko državljanstvo. Največ priseljencev v Sloveniji je iz nekdanje Jugoslavije.
12. december 2018
Novo v SI-STAT: Stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) za leto 2016, končni podatki
Slovenija se po višini povprečnih mesečnih stroškov dela na zaposleno osebo za leto 2016 uvršča med države s srednje visokimi povprečnimi stroški dela. Podrobnejše, končne podatke o stroških dela (po Raziskovanju o stroških dela) v Sloveniji za leto 2016 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
11. december 2018
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 64 kg odpadne hrane
V Sloveniji je v 2017 nastalo skoraj 131.800 ton odpadne hrane ali povprečno 64 kg na prebivalca. Polovico odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva. V gospodinjstvih nastala odpadna hrana je bila 11 % vseh v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov.
10. december 2018
Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2018 za 2,5 % višja kot v prejšnjem mesecu
Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bile v oktobru 2018 višje kot septembra.
10. december 2018
Izvoz in uvoz v oktobru 2018 višja kot v oktobru 2017
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2018 višja kot v istem obdobju 2017, izvoz za 9,8 %, uvoz pa za 11,7 %.
7. december 2018
Novo v SI-STAT: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, september 2018
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
7. december 2018
Novo v SI-STAT: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, november 2018
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za november 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
6. december 2018
Ivani, Cankarji in Ivan Cankar
V 2018 je v Sloveniji 17.406 Ivanov, 434 Cankarjev, 44 Cankarjevih ulic, 3 osnovne šole Ivana Cankarja.
6. december 2018
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu bo v 2018 predvidoma za 24 % višji, kot je bil v 2017
Po dveh slabih letinah se pričakuje bistveno višja vrednost rastlinske proizvodnje kot v 2017 (pridelek je bil namreč za več kot tretjino višji), vrednost živinoreje pa naj bi bila nižja (zaradi cen, ki so bile nižje kot v 2017). Stroški pridelave so ostali skoraj na ravni predhodnega leta.
6. december 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti