Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
29. marec 2023
Vremensko neugodno leto za večino kmetijskih rastlin
Pogostost kmetijske suše v Sloveniji se v zadnjih desetletjih povečuje in vpliva na pridelke vseh kmetijskih rastlin. Pri večini poljščin in zelenjadnic so bili povprečni pridelki v 2022 manjši, v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih pa je bila letina povprečna.
29. marec 2023
Prihodek od prodaje storitev višji kot mesec prej
Prihodek od prodaje storitev je bil v januarju 2023 višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 2,1 % in na letni za 14,4 %.
29. marec 2023
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je februarja 2023 znižal na mesečni in letni ravni. V trgovini z motornimi vozili je bil na mesečni ravni nižji, na letni pa višji.
28. marec 2023
Novo: interaktivna publikacija Tuji turisti v Sloveniji 2021/22
V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo smo pripravili interaktivno publikacijo s podatki o tujih turistih, ki so Slovenijo obiskali v izbranih obdobjih 2021/22. Vabljeni k ogledu!
28. marec 2023
Novo: interaktivna publikacija Tuji turisti v Sloveniji po vrstah občin 2021/22
V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo smo pripravili interaktivno publikacijo s podatki o tujih turistih, ki so Slovenijo obiskali v izbranih obdobjih 2021/22, po vrstah občin. Vabljeni k ogledu!
27. marec 2023
Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem februarju
Proizvodnja električne energije se je januarja v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.
24. marec 2023
Razpoloženje v gospodarstvu se še naprej slabša
Razpoloženje v gospodarstvu se je marca poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 0,3 odstotne točke in na letni za 2,7 odstotne točke.
24. marec 2023
Več zaupanja samo v storitvenih dejavnostih
Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni zvišala v storitvah, v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih pa se je znižala. Tudi na letni ravni se je kazalnik zvišal v storitvenih dejavnostih, v preostalih sektorjih pa je upadel.
24. marec 2023
Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih
Februarja so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 282.000 prihodov turistov in 792.000 njihovih prenočitev. To je bilo za 14 % več kot leto prej. Največ prenočitev je bilo v občini Kranjska Gora, edini z več kot 100.000 prenočitvami. Sledile so Ljubljana, Bohinj in Piran. 
24. marec 2023
Živalski proizvodi pri pridelovalcih dražji kot pred enim letom
V primerjavi s prejšnjim januarjem so se cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih zvišale v povprečju za 24,5 %. Najbolj so se podražili živalski proizvodi in žita.
24. marec 2023
Cene inputov v kmetijstvu višje
Inputi v kmetijstvu so bili nekoliko dražji kot decembra in za 15,0 % dražji kot v prejšnjem januarju. Cene so se zvišale v večini skupin.
24. marec 2023
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje kot leto prej, število prodaj upadlo za desetino
Lani so se cene stanovanjskih nepremičnin v letni primerjavi zvišale za 11,3 %. Gre za drugo največjo podražitev v zadnjih letih. Prodanih je bilo za desetino manj stanovanjskih nepremičnin kot leto prej, najizraziteje je upadla prodaja rabljenih stanovanj v Ljubljani.