2.067.284
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.669,51 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
3,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,0 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
15. oktober 2018
Avgusta 2018 v pristaniškem prometu za 31 %, v letališkem prometu za 3 % več potnikov kot pred enim letom
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi v javnem linijskem prevozu je bilo avgusta 2018 prepeljanih za 6 % manj potnikov, z mestnimi avtobusi pa za 3 % manj potnikov kot pred enim letom.
15. oktober 2018
Povprečna plača za avgust 2018 višja od plače za julij 2018 in od plače za avgust 2017
Povprečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR; od plače za julij 2018 je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna bruto plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za avgust 2017, in sicer nominalno za 3,5 % oz. realno za 1,7 %.
15. oktober 2018
Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del za 2,8 % višja kot v juliju 2018 in za 33,4 % kot v avgustu 2017
Vrednost v avgustu 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 2,8 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 33,4 % višja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2017.
15. oktober 2018
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2018
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.
12. oktober 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2018 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2018 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 5,4 %, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile za 0,9 % nižje.
12. oktober 2018
Cene inputov v kmetijstvu v avgustu 2018 na mesečni ravni v povprečju nespremenjene
Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2018 v povprečju enake kot v juliju 2018. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu se v povprečju niso spremenile, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se malenkostno zvišale.
12. oktober 2018
Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2018 za približno 29 % nižja kot v avgustu 2017
V avgustu 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,2 milijona EUR; to je za okoli 2 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 29 % manj od vrednosti odkupa v avgustu 2017.
11. oktober 2018
Naše aktivnosti so (bodo) naša prihodnost – svet brez lakote do leta 2030 je mogoč
Eden izmed sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja do 2030 je spodbujati trajnostno kmetijstvo, zagotoviti prehransko varnost in kakovostnejšo prehrano ter s tem odpraviti lakoto in vsakomur zagotoviti dostop do zdrave, hranljive in zadostne hrane v vseh letnih časih.
11. oktober 2018
V Sloveniji pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU vsak šesti prebivalec
V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU pa vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU pa vsak četrti prebivalec.
10. oktober 2018
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 481 kg komunalnih odpadkov, skoraj 6 kg več kot v 2016
V Sloveniji je v 2017 nastalo skoraj 5,9 milijona ton odpadkov, od tega 2 % nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 994.000 ton (ali 17 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 70 % zbranih ločeno.
10. oktober 2018
Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2017 znašala 206.000 TJ
V Sloveniji je bila v 2017 količina energije, namenjene končni rabi, nekoliko manjša kot v prejšnjem letu (za 0,2 %). Na znižanje je vplivala zmanjšana raba naftnih proizvodov v prometu (bencina za 4 %, dizla za 3 %). 23 % energije je bilo namenjene za končno rabo v gospodinjstvih.
10. oktober 2018
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2018 na mesečni ravni višja za 2,0 %
Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog v industriji sta bili v avgustu 2018 višji kot v prejšnjem mesecu. Prihodki od prodaje so bili nižji.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti