Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
28. januar 2022
Stopnja samooskrbe z vinom 95-odstotna
Proizvodnja vin je v tržnem letu 2020/2021 znašala okoli 725.000 hektolitrov, bela vina so predstavljala 70 % celotne proizvodnje.
28. januar 2022
Cene uvoženih proizvodov v 2021 za 25,9 % višje
V letu 2021 so se najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 360,3 %) ter proizvodi iz področja rude in kamnine (za 242,6 %).

28. januar 2022
Rast prihodka od prodaje v trgovini na drobno
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v decembru 2021 višji na mesečni in letni ravni. V trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil tokrat nižji.
28. januar 2022
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini tako na mesečni kot na letni ravni večji
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v novembru 2021 večji kot mesec prej. Povečal se je tako v storitvenih dejavnostih kot v trgovini, najbolj pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.
28. januar 2022
Stopnja anketne brezposelnosti v decembru 2021 4,6-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v decembru nižja kot v novembru 2021.
28. januar 2022
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu predvidoma nižji
Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil kljub občutno višjim cenam nižji kot v predhodnem letu zaradi precej manjšega pridelka v rastlinski pridelavi in nespremenjenega prirasta v živalski prireji. Stroški pridelave naj bi bili zaradi višjih cen inputov znatno višji kot v predhodnem letu.  
28. januar 2022
V 3. četrtletju 2021 višji naravni prirast kot pred enim letom
V 3. četrtletju leta 2021 je bil naravni prirast pozitiven za 360, selitveni prirast pa za 1.341 prebivalcev.
28. januar 2022
V slovenskih klavnicah pridobljenega v novembru 2021 za približno 1 % več mesa kot v prejšnjem mesecu
V slovenskih klavnicah so v novembru 2021 zaklali približno 3.121.000 kljunov perutnine, približno 20.000 prašičev in približno 15.000 glav goved. Tako so pridobili približno 5.700 ton perutninskega mesa, približno 1.900 ton prašičjega mesa in približno 4.300 ton govejega mesa.
28. januar 2022
Z ozimnimi žiti v jeseni 2021 posejana površina njiv večja
 V jeseni 2021 je bilo z ozimnimi žiti posejanih 59.351 hektarjev njiv, kar je za 2 % večja površina kot v jeseni 2020. Na nekoliko manjši površini kot v prejšnji jeseni je bila posejana oljna ogrščica.
28. januar 2022
V tretjem četrtletju 2021 rast števila prebivalcev
Število državljanov Slovenije se je v tretjem četrtletju zvišalo za 181, število tujih državljanov pa za 1.520. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je 1. oktobra 2021 leta znašal 8,1 %.
27. januar 2022
Prihodek od prodaje storitev novembra 2021 višji kot mesec prej
Prihodek od prodaje storitev je bil v novembru 2021 višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 2,1 % in na letni za 22,3 %.
25. januar 2022
Neto proizvodnja električne energije v decembru 2021 manjša kot v decembru 2020
Proizvodnja električne energije se je v decembru 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, oskrba z energenti pa se je povečala.