Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
12. junij 2024
Stopnji samooskrbe z medom in sadjem lani nizki
Prebivalcu Slovenije je bilo lani za prehrano na voljo v povprečju 132 kg sadja, 112 kg žit, 101 kg zelenjave, 87 kg mesa, 74 kg krompirja, 11 kg jajc, 6 kg riža in 1 kg medu.
11. junij 2024
Nekaj manj naselij brez prebivalcev
Na začetku leta je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran z več kot 5.300 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 57 ali 4 manj kot leto prej. Skoraj polovica naselij je imela manj kot 100 prebivalcev.
10. junij 2024
Največ porok septembra, razvez nekoliko več kot leto prej
Lani je bilo sklenjenih 6.388 zakonskih zvez, razvezalo pa se je 2.165 parov. V primerjavi z letom prej se je število sklenitev zakonskih zvez zmanjšalo za 6 %, razvez pa je bilo nekoliko več (za 1 %). 
10. junij 2024
5.990 skupin podjetij, več kot tretjina rezidenčnih
Podjetij, povezanih v skupine, je bilo v 2022 9.111 ali 4 % vseh podjetij. Ustvarila so več kot dve tretjini vsega prihodka in zaposlovala več kot tretjino zaposlenih in samozaposlenih oseb.
10. junij 2024
Vrednost industrijske proizvodnje v mesečni in letni primerjavi višja
Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila aprila višja kot v mesecu pred tem in kot pred enim letom.
7. junij 2024
Kazalnik gospodarnosti poslovanja najvišji v poslovanju z nepremičninami
Kazalnik gospodarnosti poslovanja je v poslovanju z nepremičninami ponovno dosegel doslej najvišjo raven. Vrednost kazalnika dodane vrednosti v prihodkih od prodaje je bila v področju dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja prav tako najvišja doslej. 
7. junij 2024
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, maj 2024
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za maj 2024 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. junij 2024
V prvem četrtletju opravljenih manj delovnih ur
Število opravljenih delovnih ur se je v primerjavi z lanskim 1. četrtletjem zmanjšalo. Tudi delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami se je zmanjšal.
7. junij 2024
Stroški dela drugo četrtletje zapored višji v vseh področjih dejavnosti
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v medletni primerjavi na skupni ravni, enako kot četrtletje prej, znova zvišali v vseh področjih dejavnosti. Najbolj so zrasli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.
7. junij 2024
Rojenih skoraj enako, umrlih nekoliko manj kot pred enim letom
Po začasnih podatkih je bilo rojenih za 0,4 % več kot aprila lani, umrlih pa za 1,1 % manj. Naravni prirast je bil negativen.
6. junij 2024
Komunalnih odpadkov zbrali več, odložili pa manj
V 1. četrtletju letos je bilo v primerjavi z istim obdobjem lani zbranih več odpadkov, predvsem zaradi povečanja količin gradbenih odpadkov. Količina zbranih komunalnih odpadkov se je povečala, odloženih pa zmanjšala.
6. junij 2024
Registracij in stečajev manj kot mesec prej
Na mesečni ravni se je število registracij zmanjšalo za 4,3 %, število stečajev pa za 2,7 %.