Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
30. november 2021
Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 5,0 %
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 % višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 % višji kot v drugem četrtletju 2021.  
30. november 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini manjši kot v avgustu 2021
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2021 manjši kot v avgustu 2021. Od aprila 2021 je bilo to prvo zmanjšanje na mesečni ravni. V primerjavi s septembrom 2020 pa je bil večji.
30. november 2021
Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2021 ponovno višje
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2021 v povprečju za 3,6 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 22,5 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 47,3 %) smo tokrat beležili v skupini surova nafta in zemeljski plin.
30. november 2021
Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 2021 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna mera 4,81-odstotna
Obe temeljni obrestni meri sta se v decembru zvišali.
30. november 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bilanca proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic, 2020
Podatke bilance proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic za koledarsko leto 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2021
Mlekarne proizvedle v oktobru 2021 manj mlečnih izdelkov
V oktobru 2021 je bilo odkupljenih približno 47.600 ton mleka, kar je približno 1 % več kot v septembru 2021 in kot v oktobru 2020. Mlekarne so proizvedle vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov manj kot v prejšnjem mesecu, konzumnega za več kot 11 % manj. 
30. november 2021
Letna rast cen 4,6-odstotna, mesečna 0,7-odstotna
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 4,6 %, na mesečni ravni pa za 0,7 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene pogonskih goriv ter oblačil in obutve. 
29. november 2021
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno vnovič višji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2021 izrazito višji na mesečni in letni ravni, in sicer predvsem zaradi visokega prihodka v trgovini na drobno z motornimi gorivi. V trgovini z motornimi vozili in popravilih le-teh je bil nižji.
29. november 2021
Popravek – podatke o statusu zaposlitve v podatkovni bazi SiStat ponovno objavljamo
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah po višini bruto in neto plače v podatkovni bazi SiStat, objavljenih v Prvi objavi dne 16. 9. 2021, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
29. november 2021
December 2020 precej drugačen od prejšnjih decembrov
Prodaja v trgovini na drobno je v prazničnem mesecu decembru običajno večja kot v drugih mesecih leta. Tudi v 2020 je bilo tako, saj je bil prihodek podjetij v trgovini na drobno v decembru za 9,0 % višji od povprečnega mesečnega prihodka v tem letu.
26. november 2021
Stopnja brezposelnosti ostaja pod 5 %
V tretjem četrtletju 2021 je bila stopnja brezposelnosti 4,5-odstotna, nekoliko višja kot v prejšnjem četrtletju, a nižja kot pred enim letom. Zvišala se je tudi stopnja delovne aktivnosti. Več je bilo študentskega dela.
26. november 2021
Prihodek od prodaje storitev v septembru 2021 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2021 višji na obeh ravneh, na mesečni za 0,9 %, na letni pa za 15,3 %.