2.070.050
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.812,73 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,8 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. januar 2019
V letu 2018 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v letu 2017
V 2018 je bilo izdanih 5 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih pa naj bi bilo 12 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v 2017.
18. januar 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v novembru 2018 za skoraj 7 % nižja kot v novembru 2017
Vrednost v novembru 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za skoraj 7 % nižja kot v oktobru 2018 in za skoraj 24 % nižja kot v novembru 2017.
17. januar 2019
Materialni položaj gospodinjstev se je še izboljšal, z življenjem zadovoljnih več ljudi
Gospodinjstva v Sloveniji so s svojimi dohodki v 2018 lažje shajala kot v 2017. Približno enak delež gospodinjstev bi si lahko privoščil enotedenske letne počitnice, več bi jih lahko poravnalo nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih je bilo manj ljudi, več pa zadovoljnih s svojim življenjem.
17. januar 2019
Koliko potnikov je bilo prepeljanih s slovenskimi vlaki? Koliko stanovanj je bilo dograjenih v 2017?
Slovenski vlaki so v 2017 prepeljali več kot 13 milijonov potnikov. V 2017 je bilo v Sloveniji dograjenih nekaj več kot 3.000 stanovanj (največ v osrednjeslovenski, najmanj v zasavski statistični regiji).
16. januar 2019
Med delovno aktivnimi osebami je 4,7 % mladih

 

V novembru 2018 je bilo v Sloveniji 887.953 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v novembru 2017. Med delovno aktivnimi osebami je bilo 4,7 % ali približno 42.100 mladih, mlajših od 25 let.
15. januar 2019
Z avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih v novembru 2018 nekaj več kot 6,2 milijona potnikov
Z avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih v novembru 2018 nekaj več kot 6,2 milijona potnikov.
15. januar 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,5 % višja kot v oktobru 2018 in za 18,9 % višja kot v novembru 2017
Vrednost v novembru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 4,5 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 18,9 % višja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2017.
15. januar 2019
Povprečna bruto plača za november 2018 za 8,1 % višja od plače za oktober 2018
Povprečna bruto plača za november 2018 je znašala 1.812,73 EUR in je bila nominalno za 8,1 %, realno pa za 8,0 % višja od plače za oktober 2018. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2018.
14. januar 2019
V novembru 2018 cene inputov v kmetijstvu višje v povprečju za 0,6 %
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2018 v povprečju za 0,6 % višje kot v oktobru 2018. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,9 %, medtem ko so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju nižje za 0,1 %.
14. januar 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2018 za približno 5 % nižja kot v novembru 2017
V novembru 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,9 milijona EUR ali za okoli 8 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 5 % manj od vrednosti odkupa v novembru 2017.
14. januar 2019
Spoznajmo D1G1TAL1ZAC1J0
Na vprašanje, kaj vse se skriva pod pojmom digitalizacija, bomo odgovorili na Statističnem dnevu 2019.
Vabljeni.
14. januar 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2018 povprečno za 7,0 % nižje kot v novembru 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2018 povprečno za 7,0 % nižje kot v novembru 2017. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju nižje za 12,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 2,3 %.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti