Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
25. januar 2022
Gospodarsko razpoloženje nekoliko boljše
Gospodarska klima je bila januarja 2022 višja na obeh ravneh – na mesečni ravni za 0,6 odstotne točke in na letni za 12,2 odstotne točke.
25. januar 2022
Večje zaupanje v trgovini, gradbeništvu in storitvah
Kazalniki zaupanja so se na mesečni ravni zvišali v trgovini na drobno, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih. V predelovalnih dejavnostih je ostal nespremenjen.
25. januar 2022
Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliških občinah
Domači turisti so v decembru 2021 ustvarili 71 % vseh prenočitev turistov v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji. Njihovih prenočitev je bilo skoraj enkrat več kot v decembru turistično rekordnega leta 2019.
25. januar 2022
Neto proizvodnja električne energije v decembru 2021 manjša kot v decembru 2020
Proizvodnja električne energije se je v decembru 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, oskrba z energenti pa se je povečala.
24. januar 2022
Povprečna plača višja od plače za oktober 2021
Povprečna bruto plača za november 2021 je znašala 2.084,38 EUR; od plače za oktober 2021 je bila višja, nominalno za 10,5 %, realno pa za 9,7 %.
21. januar 2022
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2021 višje za 10,6 %, povprečno letno pa za 5,5 %
V enem letu so se cene najizraziteje zvišale v proizvodnji kovin in v proizvodnji koksa in naftnih derivatov. Znižale se niso v nobeni dejavnosti. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,6 %.
21. januar 2022
Razpoloženje potrošnikov na mesečni ravni nespremenjeno
Razpoloženje potrošnikov se v januarju 2022 glede na prejšnji mesec ni spremenilo, se pa je izboljšalo na letni ravni.
21. januar 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Hitrorastoča podjetja v Sloveniji v letu 2020
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o hitrorastočih podjetjih v letu 2020.
20. januar 2022
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe največje doslej
V letu 2021 je bilo izdanih skoraj 7.000 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 17 % več kot v 2020 in največ doslej.
19. januar 2022
24. januarja obeležujemo dan izobraževanja
V vrtce je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 86.193 otrok, starih 1–5 let (82,5 % od vseh), 96,2 % otrok je po osnovni šoli nadaljevalo šolanje in skoraj polovica mladih med 19. in 24. letom se je odločilo za študij. 
18. januar 2022
Število delovno aktivnih oseb tudi tokrat višje
V novembru 2021 je bilo več kot 913.400 delovno aktivnih oseb, kar je ponovno najvišja vrednost. Najbolj se je tokrat število delovno aktivnih oseb povečalo v dejavnosti izobraževanje, večina zaposlenih v tej dejavnosti pa je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (80,2 %).
18. januar 2022
V SiStatu smo naknadno objavili podrobne podatke
V zadnji novici 17. 12. 2021 smo vam že sporočili, da bomo podatke v podatkovni bazi SiStat objavili naknadno. Sedaj vam sporočamo, da so bili podrobni podatki k spodaj navedeni objavi objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat.