2.097.195
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.811,28 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
5,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-13,0 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,1 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. september 2020
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 2. četrtletju 2020 sedaj tudi v SiStat
V 2. četrtletju 2020 medletna rast stopnje anketne brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti se je zvišala na 5,2 %, kar je za 1,0 odstotno točko več kot v istem obdobju lani.
18. september 2020
Sektor IKT ustvaril v 2019 višji prihodek od prodaje in višjo dodano vrednost kot v 2018
Podjetja v sektorju IKT so v 2019 ustvarila za 4.428 milijonov EUR prihodka in za 1.603 milijone EUR dodane vrednosti. Delež teh podjetij se je v 2019 glede na prejšnje leto povečal za 3 %, število v njih zaposlenih in samozaposlenih pa za 4 %. 
18. september 2020
V avgustu 2020 izdanih 1 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v juliju 2020
Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v avgustu 2020 izdanih 23 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 20 % več dovoljenj kot v prejšnjem mesecu. 
18. september 2020
Prihodek od prodaje trgovskega blaga v 2019 v trgovini na debelo višji kot v trgovini na drobno
Skupni prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je v letu 2019 znašal 27,8 milijarde EUR. V trgovini na debelo je bil za 0,8 milijarde višji kot v trgovini na drobno.
17. september 2020
Število delovno aktivnih pada
Epidemija covida-19 je pustila posledice tudi na trgu dela. Število delovno aktivnih je upadlo, izraziteje v predelovalnih dejavnostih, v zasebnem sektorju in med mladimi.
17. september 2020
Novo na portalu SI-STAT: Strukturna statistika plač, 2018
Podrobne končne podatke statističnega raziskovanja Strukturna statistika plač za Slovenijo v letu 2018 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
16. september 2020
Mikro-, majhna in srednje velika podjetja (MSP)
Med MSP v Sloveniji je bilo v 2019 največ samostojnih podjetnikov posameznikov, med velikimi podjetji je bilo največ družb z omejeno odgovornostjo.
16. september 2020
Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju 2020 za 0,2 % nižje kot v juniju 2020
V juliju 2020 je bilo v Sloveniji približno 882.800 delovno aktivnih oseb (ali 0,2 % manj kot v juniju 2020). Med njimi je bilo v tem mesecu 11,5 % tujih državljanov (brez kmetov). Število delovno aktivnih tujih državljanov se je povečalo, število delovno aktivnih državljanov Slovenije pa zmanjšalo.
16. september 2020
V prvih 7 mesecih leta 2020 se je rodilo manj otrok in umrlo manj prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2019
V prvih sedmih mesecih leta 2020 se je po začasnih podatkih rodilo v Sloveniji 10.617 otrok, umrlo pa je v tem času 12.230 prebivalcev. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 5,3 %, število umrlih pa za  0,8 %.
16. september 2020
Pripravljamo še več objav, povezanih s covidom-19
Vpliv covida-19 na naše gospodarstvo in družbo lahko spremljate v objavah na naši spletni strani, tudi v  novem vsebinskem  področju Covid-19. Sporočamo tudi, da prestavljamo objavo s področja energetske statistike, napovedano za 17. 9. 2020, in sicer na  6. 10. 2020.
15. september 2020
V letu 2019 je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov, prečiščenih 68,5 % odpadnih voda
V letu 2019 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona m3 odpadnih voda, to je za 4,6 % več kot v letu 2018. Kar dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom v okolje prečiščeni v čistilnih napravah.  
15. september 2020
Največji delež blagovne menjave Slovenije so ustvarila podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije
Blagovna menjava Slovenije je bila v drugem četrtletju 2020 zaradi posledic epidemije vrednostno za približno petino nižja kot v prvem četrtletju 2020; upad, ki ga je povzročila epidemija, je bil enakomeren po vseh regijah.