Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
7. februar 2023
Manj rojenih in umrlih
Po začasnih podatkih se je v decembru 2022 rodilo za 10 % manj otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 3 % manj prebivalcev.
7. februar 2023
Število stečajev in registracij naraslo
V zadnjem četrtletju lani je bila rast stečajev četrtletno najvišja v zadnjih dveh letih, znašala je 20,5 %. Mesečno se je število stečajev povečalo za 13,1 %. Tudi registracij je bilo več na obeh ravneh opazovanja.
6. februar 2023
Cene višje na obeh ravneh, na letni za 10,0 %, na mesečni za 0,2 %
Življenjske potrebščine so se januarja na letni ravni v povprečju podražile za 10,0 %, na mesečni pa za 0,2 %. Tako na letno kot mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač; na letni ravni so se dvignile za 19,3 %, na mesečni pa za 2,1 %.
3. februar 2023
Vrednost blagovne menjave s tujino v letu 2022 višja
Izvoz blaga je bil lani za 34,2 % višji kot leto prej (znašal je 52,9 milijarde EUR), uvoz pa za 36,6 % (znašal je 56,8 milijarde EUR).
3. februar 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, november 2022
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do novembra 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
3. februar 2023
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 2023
V 2021 je kultura k bruto domačemu proizvodu (BDP) prispevala en odstotek, skupni izdatki države za kulturo so znašali prav tako en odstotek.
2. februar 2023
7. februar, dan varne uporabe interneta
Pametni telefon je v 1. četrtletju 2022 uporabljalo za zasebne namene 94 % mladih (16–24 let). 85 % jih je uporabljalo pametne naprave, npr. pametna svetila, ure, zvočnik ali slušalke. Več kot tretjina (35 %) mladih uporabnikov je imela težave pri njihovi uporabi.
31. januar 2023
Lani odkupljenega manj kravjega mleka
S kmetijskih gospodarstev je bilo lani odkupljenega za 2,3 % manj mleka kot leto prej. Tudi decembra je bil odkup mleka za 3 % manjši kot pred letom dni. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo vseh mlečnih izdelkov razen konzumnega mleka. 
31. januar 2023
Mesečna temeljna obrestna mera ostaja 0,8 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna zvišala
Mesečna temeljna obrestna mera se februarja ni spremenila, bila je 0,8-odstotna, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 10,95 %.
31. januar 2023
Obseg proizvodnje večji kot mesec prej
Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih enajstih mesecih prejšnjega leta.
31. januar 2023
Bela vina predstavljala 71 % skupne proizvodnje vin
Prebivalec Slovenije je v opazovanem tržnem letu v povprečju popil 33 litrov vina, od tega je bilo 72 % belih vin.
31. januar 2023
Obseg prodaje višji kot mesec prej
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je novembra povečal tako na mesečni kot na letni ravni. V primerjavi z oktobrom je bila rast najobčutnejša v gostinstvu.