Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. junij 2021
V maju 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu 2021
V maju 2021 je bilo izdanih 26 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 19 % več, za nestanovanjske stavbe pa 33 % več.
18. junij 2021
Sredi maja 2021 je delalo delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma 10 % zaposlenih
Delež zaposlenih, ki so delali delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma, se je v drugi polovici aprila in prvih dneh maja 2021 znižal, delež odsotnih z dela pa se je v tem času zvišal. Po koncu praznikov in šolskih počitnic sta se oba deleža vrnila na raven iz prve polovice aprila.
18. junij 2021
V osnovnih in srednjih šolah nekaj več učiteljic in učiteljev
V šolskem oz. študijskem letu 2020/21 je bilo v vrtcih zaposlenih 11.848 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 22.428 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 7.508 profesoric in profesorjev   ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah  5.669 strokovnih delavcev.
18. junij 2021
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 1. četrtletju 2021 sedaj tudi v SiStat
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 1. četrtletju 2021 5,6-odstotna. Več podrobnih podatkov o delovno aktivnih, brezposelnih in neaktivnih prebivalcih v 1. četrtletju 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
18. junij 2021
V 2019 nastalo za skoraj 2 % več novih podjetij kot v 2018
V 2019 je na novo nastalo 19.748 podjetij ali za 1,6 % več kot v prejšnjem letu; število teh podjetij se je najbolj povečalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 173 podjetij).
17. junij 2021
Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti v 2020 višji kot v 2019
Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti sta bili v 2020 višji kot v 2019, prva za 0,4, druga za 0,6 odstotne točke; prva je znašala 12,4 %, druga 15,0 %. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 424 EUR, na 8.864 EUR ali na 739 EUR na mesec.
17. junij 2021
Stanovanjske razmere in materialni položaj gospodinjstev v letu 2020
Stanovanjske razmere gospodinjstev so bile v 2020 približno enake kot v 2019. Nepričakovane izdatke in enotedenske letne počitnice bi si lahko privoščilo več gospodinjstev kot v letu prej.
17. junij 2021
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v 2019 za 8,6 % višji kot v prejšnjem letu
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so v letu 2019 znašali 4.125 milijonov EUR. Razmerje med javnimi in zasebnimi viri financiranja zdravstvenega varstva je bilo 72,8 % : 27,2 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje in za zdravila.
16. junij 2021
Novo v SiStat: Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 1.–4. četrtletje 2020 – končni podatki
V podatkovni bazi SiStat smo objavili končne podatke o poslovanju podjetij po dejavnosti v Sloveniji za obdobje od 1. do 4. četrtletja 2020.  
16. junij 2021
V aprilu 2021 se je prvič zaposlilo približno 2.200 oseb
Število delovno aktivnih oseb se je v aprilu 2021 glede na marec 2021 zvišalo na nekaj več kot 893.300. Približno 17.200 se jih je v tem mesecu na novo zaposlilo.
16. junij 2021
Informacijske in komunikacijske dejavnosti na tujih trgih ustvarile 29 % čistih prihodkov od prodaje
Razlike v kazalnikih poslovanja so se med dejavnostmi v 2020 zaradi epidemije povečale. Poslovni prihodki v gostinstvu v 1. četrtletju 2021 ponovno nižji od poslovnih odhodkov (za 17 %).
15. junij 2021
V slovenskih pristaniščih v aprilu 2021 za 26 % več ladij kot v aprilu 2020
V aprilu 2021 je bilo v vseh vrstah prevoza prepeljanih več potnikov kot v aprilu 2020, ko se potniški promet zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, ni izvajal. V ladijskem prometu je priplulo ali odplulo 258 ladij ali za 26 % več kot v aprilu 2020.