Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. avgust 2022
Cene storitev pri proizvajalcih na četrtletni in letni ravni višje
V primerjavi s 1. letošnjim četrtletjem so se zvišale za 3,2 %, v primerjavi z istim četrtletjem lani pa za 7,4 %.
19. avgust 2022
Izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske stavbe
V juliju je bilo izdanih 6 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot mesec prej; za stanovanjske stavbe 4 %, za nestanovanjske stavbe pa 8 % več. Površina stavb je bila večja za več kot polovico.
19. avgust 2022
Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se upočasnjuje
V juliju so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje na mesečni (za 0,6 %) in letni ravni (za 21,1 %), kar je manj kot v prejšnjem mesecu.
18. avgust 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: BDP, proizvodna in izdatkovna metoda, 2. četrtletje 2022
Podrobnejše podatke o BDP po proizvodni in izdatkovni metodi za 2. četrtletje 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. avgust 2022
Število delovno aktivnih oseb peti mesec zapored višje
V primerjavi z majem je bilo delovno aktivnih oseb približno 2.200 več. Najbolj se je število povečalo v gradbeništvu, najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti izobraževanje.
16. avgust 2022
Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 8,2 %
H gospodarski rasti v drugem četrtletju je pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na rast domače potrošnje je najbolj ugodno vplivala potrošnja gospodinjstev, na tuje pa storitvena menjava.
16. avgust 2022
Potnikov v kopenskem, letališkem in pomorskem prometu več
Avtobusi in vlaki so prepeljali več potnikov kot junija lani. Povečal se je tudi pretovor blaga na letališču in v pristaniščih. Cestne mejne prehode je prečkalo več vozil.
12. avgust 2022
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tako v juniju kot v 2. četrtletju
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v juniju 2022 na letni ravni dvignile v povprečju za 21,1 %. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 27,5 %, na mesečni pa nižja za 1,1 %.
12. avgust 2022
Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni
Vrednost v juniju 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 1,7 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 27,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem juniju.
12. avgust 2022
Vrednost odkupa okroglega lesa višja kot pred letom dni
Junija je bilo odkupljenega za 4,6 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je bilo to za približno 23 % manj kot v prejšnjem mesecu in za okoli 11 % več kot leto prej.
12. avgust 2022
Cene inputov v kmetijstvu nekoliko višje na mesečni ravni in izrazito na letni
Cene inputov v kmetijstvu so bile junija za 0,1 % višje kot maja, v 2. četrtletju 2022 pa za 8,9 % višje kot v četrtletju pred tem. Na mesečni ravni so se najizraziteje dvignile cene v skupini vzdrževanje zgradb. 
12. avgust 2022
Obiskovalcev muzejev in galerij v primerjavi z 2019 še vedno pol manj
Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so lani pripravili 955 občasnih in 137 stalnih razstav. Ogledalo si jih je 1,3 mio. obiskovalcev oz. povprečno 3.500 na dan. Epidemija je muzejsko in galerijsko dejavnost skrčila tako po številu razstav kot tudi obiskovalcev, vendar manj kot v 2020.