Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
13. april 2021
Dopolnitev statističnih podatkov za spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo in nadgradnja okoljskih računov
Obstoječi statistični podatki o uvozu in izvozu odpadkov so kakovostni in kažejo dejansko sliko. Metodologija za spremljanje uvoza in izvoza sekundarnih surovin in višine izdatkov za klimatske spremembe je vzpostavljena. Vse to in še več je SURS razvil in potrdil v mednarodno podprtem projektu.
12. april 2021
STAGE – uporabna in zanimiva možnost za prikazovanje statističnih podatkov v prostoru
STAGE je lahko dostopna interaktivna kartografska aplikacija, ki vas vpelje v svet pregledovanja statističnih podatkov v prostoru. Pregledovanje podatkov lahko nadgradite in podatke uporabite za najrazličnejše namene. Predstavljamo različne namene uporabe za različne uporabnike.
9. april 2021
V 2020 stopnja anketne brezposelnosti 5,0 %, nekoliko višja kot leto prej
Število samozaposlenih je bilo v 2020 nižje kot v 2019, študentskega dela je bilo manj, zaposlenih v delovnem razmerju pa je bilo nekoliko več kot v 2019. Stopnja anketne brezposelnosti se je zvišala za 0,5 odstotne točke. Odsotnosti z dela je bilo več kot v 2019.
9. april 2021
Februarja 2021 delalo od doma manj zaposlenih kot decembra 2020
Na trg dela v zadnjem letu močno vplivajo ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Na začetku decembra 2020 je vse dni v tednu delalo od doma 17 % zaposlenih, konec februarja 2021, ko so se nekateri ukrepi sprostili, pa 9 %. 
9. april 2021
Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2021 za 0,6 % višja kot v januarju 2021
Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupni prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v februarju 2021 višji kot v mesecu pred tem. Glede na februar 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja.
9. april 2021
Slovenija je v februarju 2021 ustvarila presežek v blagovni menjavi
Slovenija je v prvih dveh mesecih leta 2021 izvozila za 5,9 milijarde EUR blaga (ali za 0,2 % manj kot v istem obdobju 2020), uvozila pa za 5,3 milijarde EUR blaga (ali za 5,4 % manj kot v istem obdobju 2020).
9. april 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, januar 2021
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za januar 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. april 2021
V februarju 2021 se je rodilo 1.297 otrok, umrlo je 1.848 prebivalcev
V februarju 2021 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.297 otrok, 1.848 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih, pa tudi število umrlih sta bili nižji kot v februarju 2020, vendar je bil tudi februar v 2021 za en dan krajši od februarja v letu 2020, ki je bilo prestopno.
7. april 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, marec 2021
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za marec 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. april 2021
Število prvih registracij cestnih vozil v Sloveniji v 2020 za 23 % nižje kot v 2019
V Sloveniji je bilo do konca leta 2020 registriranih okoli 1.617.000 cestnih vozil, od tega prvič v Sloveniji skoraj 113.000. Vladna odloka za zajezitev epidemije covida-19, sprejeta v 2020, sta pomembno vplivala na upad števila prvih registracij cestnih vozil v tem letu glede na leto prej.
2. april 2021
7. april – svetovni dan zdravja, leto 2021 mednarodno leto zdravstvenih delavcev
Svetovni dan zdravja je že drugo leto zapored posvečen zdravstvenim delavcem. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2019 v zdravstvu zaposlenih skupaj več kot 31.000 zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
1. april 2021
Prenovili smo iskalnik za iskanje po klasifikacijah SKD in CPA
Iskalnik SKD | CPA omogoča iskanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 in po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti.