2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.897,90 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,8 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
29. januar 2020
S krušnimi žiti posejana v jeseni 2019 za 1,1 % manjša, s krmnimi pa za 1,2 % večja površina kot v jeseni 2018
V jeseni 2019 je bila z ozimnimi žiti posejana skoraj enako velika površina kot v jeseni 2018. Na nekoliko večji površini kot v prejšnji jeseni je posejana tudi oljna ogrščica.
28. januar 2020
Bela vina so predstavljala 66 % skupne proizvodnje vin
Stopnja samooskrbe z vinom je bila v tržnem letu 2018/2019 110-odstotna, prebivalec Slovenije je v povprečju popil 38 litrov vin.
27. januar 2020
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje
Januar 2020 je bil drugi zaporedni mesec, v katerem je bilo gospodarsko razpoloženje po nekajmesečnem padanju višje kot v prejšnjem mesecu.
27. januar 2020
Decembra 2019 je bila neto proizvodnja električne energije za 26 % večja kot decembra 2018
Proizvodnja električne energije se je v decembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 4 %, oskrba z energenti pa se je povečala.
27. januar 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za november 2019
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za november 2019.
27. januar 2020
Prihodek od prodaje storitev v novembru 2019 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v novembru 2019 višji na mesečni in na letni ravni (na mesečni za 0,2 %, na letni pa za 3,5 %).
27. januar 2020
Zaupanje v predelovalnih dejavnostih, storitvah in gradbeništvu višje kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja je bila v predelovalnih dejavnostih, storitvah in gradbeništvu v januarju 2020 višja kot v prejšnjem mesecu.
24. januar 2020
Novembra več kot tretjina vseh turističnih prenočitev v zdraviliških občinah
Zaposleni v turističnih nastanitvenih obratih so v novembru 2019 našteli nekaj več kot 290.000 prihodov turistov in nekaj več kot 700.000 njihovih prenočitev. Število prihodov je bilo za približno 1 % nižje kot v novembru 2018, število prenočitev pa za približno 8 %.
23. januar 2020
Novo v SiStat: Hitrorastoča podjetja v Sloveniji v letu 2018
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o hitrorastočih podjetjih v letu 2018.
23. januar 2020
Razpoloženje potrošnikov v januarju 2020 nekoliko boljše
Razpoloženje potrošnikov se je v januarju 2020 na mesečni ravni nekoliko izboljšalo, glede na lanski januar pa se je precej poslabšalo.
21. januar 2020
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, november 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za november 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. januar 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2019 v povprečju višje za 0,6 %
Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 %. V tem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).