2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.737,42 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
2,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. september 2019
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 2. četrtletju 2019 sedaj tudi v SiStat
Razmere na trgu dela so bile v 2. četrtletju 2019 zelo podobne kot v 2. četrtletju 2008. Število delovno aktivnih (991.000) in število brezposelnih (43.000) je bilo skoraj enako kot pred 11 leti. Podrobnejše podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu sedaj objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
19. september 2019
Novo na portalu SI-STAT: Strukturna statistika plač, 2017
Podrobne končne podatke statističnega raziskovanja Strukturna statistika plač za Slovenijo v letu 2017 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
19. september 2019
Največ prebivalcev z enojnim imenom, sestavljenim iz petih črk
Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni, najpogostejši med njimi sta Franc in Marija. Na lestvici najpogostejših imen prebivalcev Slovenije se je v zadnjem letu zgodila sprememba med moškimi imeni: ime Marko se je s petega povzpelo na tretje mesto.
18. september 2019
Sektor IKT v 2018 več prihodka in dodane vrednosti, tudi več zaposlenih in samozaposlenih kot v 2017
Sektor IKT je v letu 2018 povečal prihodek od prodaje za 3,9 % in ustvaril za 4,7 % višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, 5 % več kot v 2017. 76 % vseh podjetij sektorja IKT se je ukvarjalo s računalniškim programiranjem, svetovanjem ipd. (dejavnost J62). 
17. september 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo v juliju 2019 za skoraj 16 % višje kot pred petimi leti
V juliju 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,5 % oseb več kot v juliju 2018. Okoli 44.900 teh oseb je delalo v dejavnosti zdravstvo. 
17. september 2019
Investicije v dejavnosti promet in skladiščenje predstavljale 7 % čistih prihodkov od prodaje v 2. čet. 2019
 V 2. četrtletju 2019 so stroški dela v predelovalnih dejavnostih predstavljali 19 % poslovnih odhodkov.
16. september 2019
V juliju 2019 v pristaniškem in letališkem prometu več potnikov kot v juliju 2018
V slovenskih pristaniščih so v juliju 2019 našteli več kot 25.800 potnikov, kar je za okoli polovico (49 %) več kot v juliju 2018. V juliju 2019 je bilo v Sloveniji prvič registriranih okoli 9.100 osebnih avtomobilov, kar je za 4 % manj kot v juliju 2018.
16. september 2019
Povprečna bruto plača za julij 2019 za 1,1 % višja od bruto plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR. Od povprečne bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. V povprečju najvišjo plačo so imeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.
13. september 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v juliju 2019 za približno 19 % višja kot v juliju 2018
V juliju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,1 milijona EUR, kar je za okoli 62 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 19 % več od vrednosti odkupa v juliju 2018.
13. september 2019
V juliju 2019 cene inputov v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,2 %
Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 0,5 %, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 0,3 %.
13. september 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 5,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 5,3 %.
13. september 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 2. četrtletju 2019 nižji kot v 1. četrtletju 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 2. četrtletju 2019 nižji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.