2.076.595
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.729,15 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
4,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,1 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. marec 2019
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2019 na mesečni in letni ravni višje
Cene industrijskih proizvodov so se v februarju 2019 v primerjavi z januarjem 2019 zvišale za 0,3 %, v primerjavi s februarjem 2018 pa za 1,2 %.
21. marec 2019
Potrošniki v marcu 2019 bolj pesimistični kot v februarju 2019
Razpoloženje potrošnikov se je poslabšalo drugi mesec zapored; v marcu 2019 je bilo nekoliko slabše kot v februarju 2019, še vedno pa precej nad dolgoletnim povprečjem.
21. marec 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, januar 2019
V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za januar 2019.
21. marec 2019
Število delovnih mest v občini Trzin trikrat preseglo število delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej občini
Konec leta 2018 je vsaka druga delovno aktivna oseba odhajala na delo v drugo občino. S tokovi delovnih migracij je bila številčno najbolj obremenjena občina Ljubljana, najvišji indeks delovnih migracij pa je imela občina Trzin.
21. marec 2019
Novo v SI-STAT: Raziskovalno-razvojna dejavnost, 2017
Končni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji v letu 2017 so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.
21. marec 2019
Specializacija v podjetjih v 2017 najizrazitejša v dejavnosti raziskovanje trga in javnega mnenja (98 %)
Od podjetij, ki opravljajo poslovne storitve in zaposlujejo najmanj 20 oseb, ki delajo, so v 2017 ustvarila s prodajo specializiranih storitev največje deleže svojega prihodka tista podjetja, ki so bila uvrščena v dejavnosti raziskovanje trga in javnega mnenja (98 %) in oglaševanje (92 %).
20. marec 2019
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v januarju 2019 za približno 5 % višja kot v januarju 2018
Vrednost v januarju 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za približno 5 % višja kot v januarju 2018 in za skoraj 16 % nižja kot v decembru 2018.
20. marec 2019
V februarju 2019 izdanih 39 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019
V februarju 2019 je bilo izdanih 45 % manj gradbenih dovoljenj za  stanovanjske in 34 % manj za nestanovanjske stavbe kot v januarju 2019. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je predvidena gradnja 320 stanovanj, kar je 10 % manj kot v januarju 2019.
20. marec 2019
V 2017 je v slovenskih gozdovih delalo okrog 7.000 delavcev, okrog 20 % več kot v letih pred ujmo
20. marec 2019
V 4. četrtletju 2018 prenesenih prek mobilnega širokopasovnega dostopa za 61 % več podatkov kot pred enim letom
V 4. četrtletju 2018 je bilo zabeleženih 20 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij in 1,9 milijona ur odhodnega govornega prometa iz fiksnih omrežij.
19. marec 2019
1. januarja 2018 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 672.600 mater
V letu 2017 je v Sloveniji rodilo 19.882 žensk; 9.268 od teh je rodilo prvič. Povprečna starost vseh teh mamic ob rojstvu otrok je bila 30,9 leta, tistih, ki so v tem letu rodile prvič, pa 29,4 leta.
19. marec 2019
Podrobni podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 4. četrtletju 2018
Stopnja brezposelnosti (4,4 %) je bila v 4. četrtletju 2018 najnižja po letu 2008. V kateri starostni skupini je bila najvišja in v kateri najnižja, koliko je bilo zaposlenih za določen čas in koliko mladih je bilo brezposelnih? Številne podrobne podatke objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.