2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.730,70 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
3,2 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
24. junij 2019
V aprilu skoraj petina prenočitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah
Aprila 2019 so v turističnih nastanitvenih obratih našteli več kot 453.000 prihodov turistov in skoraj 1,1 milijona turističnih prenočitev; prihodov je bilo 11 % več, prenočitev pa 9 % več, kot v aprilu 2018. Tuji turisti so ustvarili 75 % vseh turističnih prenočitev.
21. junij 2019
V 2018 prvič po 10 letih manj kot 20.000 živorojenih otrok
V letu 2018 se je rodilo 19.585 otrok, od tega 57,7 % neporočenim materam. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila 29,5 leta. Največ deklic je dobilo ime Ema, največ dečkov pa že dvajseto zaporedno leto ime Luka.
21. junij 2019
Cene stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2019 v povprečju za 0,8 % višje kot v 4. četrtletju 2018
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v 1. četrtletju 2019 v primerjavi s 4. četrtletjem 2018 zvišale za 0,8 %; najizraziteje so se podražila nova stanovanja (za 9,0 %). V letu 2018 so bile cene stanovanjskih nepremičnin višje za 9,1 %. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj (za 10,9 %).
21. junij 2019
Gospodarsko razpoloženje se je v juniju 2019 poslabšalo
Gospodarska klima je bila junija 2019 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 2,3 odstotne točke, na letni pa za 8,0 odstotne točke.
21. junij 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, april 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za april 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. junij 2019
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno v juniju 2019 nižji
Zaupanje je bilo v juniju v predelovalnih dejavnostih nižje, prav tako v trgovini na drobno; v storitvenih dejavnostih je bilo nekoliko višje, v gradbeništvu pa enako kot v prejšnjem mesecu.
21. junij 2019
V letu 2018 umrlo 20.485 prebivalcev ali 0,1 % manj kot v 2017
V 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev ali 0,1 % manj kot v letu 2017. Umrli moški so bili stari povprečno 74,1 leta, umrle ženske 81,6 leta. Deček, rojen v 2018 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 78,32 leta, deklica, rojena v istem letu, pa 83,98 leta.  
21. junij 2019
V 2018 prepeljanih z avtobusi manj potnikov kot v 2017
V 2018 prepeljanih z avtobusi manj potnikov kot v 2017: v mestnem javnem linijskem prevozu za 3 %, v medkrajevnem za 11 % in v mednarodnem za 13  %.
21. junij 2019
Podrobni podatki o diplomantih terciarnega izobraževanja za leto 2018
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o diplomantih terciarnega izobraževanja za leto 2018.
21. junij 2019
Podrobni podatki o vpisu študentov v terciarno izobraževanje za študijsko leto 2018/19
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o vpisu študentov v terciarno izobraževanje za študijsko leto 2018/19.
20. junij 2019
V 1. četrtletju 2019 prenesenih za polovico več podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa kot pred enim letom
Uporabnik slovenskega mobilnega omrežja je v 1. četrtletju 2019 poklical povprečno dvakrat na dan, govoril 5 minut in poslal 3 SMS-sporočila.
20. junij 2019
V maju 2019 izdanih 31 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu, površina stavb bo večja za 35 %
V maju 2019 je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 20 %, za nestanovanjske stavbe pa 39 % več gradbenih dovoljenj kot v aprilu 2019. Površina v maju 2019 načrtovanih stanovanjskih stavb bo od tistih, ki so bile načrtovane v aprilu 2019, večja za 17 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 49 %.