Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
30. november 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 3. četrtletje 2022
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 3. četrtletje 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: dodatni podrobni začasni podatki o poslovanju podjetij za leto 2021
Dodatne podrobne začasne podatke o poslovanju podjetij za leto 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2022
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru nižje kot v prejšnjem mesecu
Po dolgem obdobju rasti cen na mesečni ravni so se cene uvoženih proizvodov v oktobru 2022 v povprečju znižale za 0,6 % (nazadnje so bile nižje oktobra 2020). Najbolj so se znižale cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,2 %). Rast cen na letni ravni je bila 17,7-odstotna.
30. november 2022
Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera 9,84-odstotna
Mesečna temeljna obrestna mera ostaja enaka novembrski, medtem ko se je letna znižala.
30. november 2022
Cene ponovno višje: na letni ravni za 10 %, na mesečni za 0,9 %
Letna inflacija v novembru ostaja visoka, tj. 10-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 19 %. Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov; prispevale so 0,4 odstotne točke.
30. november 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bilanca proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic, 2021
Podatke bilance proizvodnje in potrošnje izbranih vrst oljnic za koledarsko leto 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2022
Obseg prodaje nekoliko manjši kot mesec prej
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v mesečni primerjavi zmanjšal, na letni pa je zrasel. Največji upad tako na mesečni kot letni ravni je bil v poslovanju z nepremičninami.
30. november 2022
Obseg proizvodnje manjši kot mesec prej
Obseg proizvodnje se je na mesečni ravni zmanjšal, na letni pa povečal. Na upad na mesečni ravni so vplivale vse opazovane dejavnosti razen trgovine.
30. november 2022
Odkup kravjega mleka tudi v oktobru manjši
S kmetijskih gospodarstev je bilo oktobra odkupljenih okoli 45.700 ton mleka oziroma za 3,8 % manj kot pred letom dni. Mlekarne so v prvih desetih mesecih proizvedle več sira in fermentiranih mlečnih izdelkov, pri ostalih skupinah mlečnih izdelkov pa je bila proizvodnja manjša.
29. november 2022
Produktivnost dela in kapitala narašča
Produktivnost dela in kapitala od leta 1996 narašča, razen v času kriz, ko je bilo zaznati padec produktivnosti. V letu 2021 se je realna produktivnost dela na opravljene ure povečala za 3,4 % v primerjavi z 2000.
29. november 2022
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno znova nižji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil oktobra 2022 na mesečni ravni drugič zapored nižji, na letni ravni pa višji. Tudi v trgovini z motornimi vozili in popravilih le-teh je bil na mesečni ravni nižji, na letni pa višji.
29. november 2022
Stopnja brezposelnosti v 3. četrtletju nižja
V 3. četrtletju 2022 je bila stopnja brezposelnosti 4,0-odstotna, kar je nekoliko manj kot v četrtletju pred tem. Več je bilo študentskega dela.