2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.725,91 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
12. november 2019
Ste za vožnjo s traktorjem? Poglejte v STAGE.
Če vas mika vožnja s traktorjem, pridite v Šenčur. Tam je zagotovo največ možnosti, da se vam izpolni ta želja.
12. november 2019
K več kot milijardi podatkov v podatkovni bazi SiStat bomo tudi v 2020 dodajali nove
Za vsako od 591 objav statističnih podatkov lahko v Koledarju objav izveste ali preverite, kdaj natančno v 2020 bo katera izšla, in glede na to načrtujete svoje s statistiko povezane aktivnosti. Sveže podatke objavljamo ob delavnikih, ob 10.30, na spletnem mestu www.stat.si. 
11. november 2019
Študij uspešno zaključi nekaj več kot polovica študentov
Mladi v Sloveniji se radi odločajo za študij, študira skoraj polovica 20–24-letnikov. V študijskem letu 2018/19 se je v terciarno izobraževanje vpisalo skoraj 76.000 študentov, od tega skoraj 19.000 prvič. Študij uspešno zaključi nekaj več kot polovica študentov.
8. november 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, avgust 2019
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do avgusta 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
8. november 2019
Septembrska izvoz in uvoz Slovenije v 2019 višja kot v 2018
V septembru 2019 je Slovenija izvozila za 2.963,1 milijona EUR blaga in uvozila za 2.934,1 milijona EUR. V primerjavi s septembrom 2018 je bila dosežena rast blagovne menjave z obema skupinama držav. V prvih devetih mesecih 2019 skupaj je bila pokritost uvoza z izvozom 99,9-odstotna.
8. november 2019
Vrednost industrijske proizvodnje v septembru 2019 na mesečni ravni višja za 0,4 %
Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog sta se v septembru 2019 na mesečni ravni zvišali.
7. november 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, podrobni podatki, 2017

V podatkovni bazi SiStat objavljamo zdaj še končne in podrobnejše podatke o izdatkih za programe socialne zaščite v Sloveniji in o virih financiranja teh programov za leto 2017.

7. november 2019
Prek spleta nakupovalo 56 % 16–74-letnikov
V zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) je prek spleta nakupovalo 56 % oseb, starih 16–74 let. Za 76 % teh oseb je bil glavni motiv za spletno nakupovanje prihranek časa. 74 % e-kupcev ni imelo pri spletnem nakupovanju nobenih težav.
7. november 2019
V letu 2018 ustvarilo prihodek s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi
V letu 2018 je ustvarilo prihodek s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Podjetja v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili so s spletno prodajo ustvarila za okoli 222 milijonov EUR prihodka, od tega 84 % s spletno prodajo fizičnim  osebam. 
6. november 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, oktober 2019
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za september 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. november 2019
Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2018 v angleškem jeziku
Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2018 je odslej na voljo tudi v angleškem jeziku (National Statistics in Slovenia – Annual Report 2018).
6. november 2019
Od trsa do vina
V Sloveniji imamo tri vinorodne dežele, ki so razdeljene na devet vinorodnih okolišev. V njih je 15.839 hektarjev vinogradov. Obdeluje jih 30.210 vinogradnikov, ki letno pridelajo skoraj 626.000 hektolitrov vina.