Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
30. november 2023
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 4,1 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v oktobru 2023 višja kot mesec prej.
30. november 2023
Obe temeljni obrestni meri v decembru nižji
Mesečna temeljna obrestna mera se je decembra znižala na 0,4 %, letna temeljna obrestna pa na 4,81 %.
30. november 2023
Cene na letni ravni za 4,9 % višje, na mesečni ravni pa za 1 % nižje
Življenjske potrebščine so se novembra na letni ravni v povprečju podražile za 4,9 %, na mesečni pa pocenile za 1 %. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 6,2 %), k mesečni deflaciji pa cenejša električna energija (za 18,8 %).
30. november 2023
Odkup mleka še naprej manjši kot lani
S kmetijskih gospodarstev je bilo oktobra odkupljenega za 3 % manj kravjega mleka kot v istem mesecu lani. Mlekarne so proizvedle manj konzumnega mleka in masla ter več smetane, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov.
30. november 2023
Cene uvoženih proizvodov nižje tako na mesečni kot tudi letni ravni
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 4,0 % nižje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %).
30. november 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 3. četrtletje 2023
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 3. četrtletje 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2023
Obseg proizvodnje večji kot mesec prej
Skupni indeks obsega proizvodnje je bil septembra v mesečni primerjavi večji, po drugi strani pa se je tako na letni ravni kot tudi na ravni prvih devetih mesecev leta zmanjšal.
29. november 2023
Odpovedujemo izid objave Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, 3. četrtletje 2023
Objava Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, 3. četrtletje 2023 ne bo izšla na napovedani datum zaradi sprememb v administrativnem viru podatkov in s tem povezanih težav pri pravočasnem zagotavljanju podatkov.
29. november 2023
Rast tako v storitvenih dejavnostih kot v trgovini
Obseg prodaje se je povečal tako v trgovini kot v storitvenih dejavnostih. Med slednjimi je najbolj zrasel v gostinstvu, najizrazitejši upad pa smo zaznali v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.
29. november 2023
Pridobljenega manj mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so septembra zaklali približno 3.307.000 kljunov perutnine, 16.000 prašičev in 9.000 glav goved. Tako so pridobili približno 5.900 ton perutninskega, 1.300 ton prašičjega in 2.600 ton govejega mesa.
28. november 2023
Nakupovanje v veselem decembru
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil decembra lani po pričakovanjih višji od povprečnega mesečnega prihodka v tem letu.
28. november 2023
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno ponovno višji
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je oktobra na mesečni ravni vnovič zvišal, na letni ravni pa znižal. V trgovini z motornimi vozili se je v mesečni primerjavi znižal, v letni pa zvišal.