Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Razpravljavci


Prva okrogla miza: Uradna statistika po meri mladih

Matic Bitenc

 

 

Matic Bitenc (@MaticBitenc) vodi podjetje Toshl, katerega misija je z mobilnimi in spletnimi aplikacijami pripeljati zabavo in užitek v svet osebnih financ. Dobra uporabniška izkušnja in enostavna dostopnost osebnih statističnih podatkov sta eni izmed glavnih vodil na tej poti. Diplomiral je na smeri Evropske študije na Fakulteti za družbene vede. Družboslovje in tehnologijo je nato združeval v razvojnem podjetju 3fs, kjer se je začela tudi zgodba o podjetju Toshl.
mag. Marija Paladin

 

 

Mag. Marija Paladin je več let zaposlena na kadrovskem področju, magistrica znanosti s področja menedžmenta, študentka na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika Univerze v Ljubljani. Ena izmed avtoric na blogu Udomačena statistika. Raziskuje vloge komunikacije v formalnem okolju, timsko delo ter različne vidike upravljanja s človeškimi viri (kadri) in organizacijo in objavlja prispevke o tem. Je avtorica več raziskav in na njih temelječe knjige o vlogi neverbalne komunikacije v formalnih vlogah posameznika »Neverbalna komunikacija: dopolniti besede in biti prepričljiv«.


Jan Peloza

 

 

Jan Peloza je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko in trenutno končuje podiplomski študij strateškega tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. Kot predsednik Brez izgovora Slovenija in Alcohol Policy Youth Network-a je na področju javnega zdravja aktiven že od leta 2006. Kot vodja in mladinski delavec ima že več kot 10 let izkušenj, zanimata pa ga predvsem zdrav življenjski slog in trajnostni razvoj. V preteklosti  je bil tudi del ekipe trenerjev slovenskega programa Mladi v akciji, Mladinskega sveta Slovenije in Salto-youth.net. V prostem času (ko ga ima;) igra košarko, hodi v kino in se druži s prijatelji.


Katja Prevodnik

 

 

Katja Prevodnik trenutno zaključuje doktorski študij na področju družboslovne metodologije na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani). Raziskovalno se ukvarja z enostavnimi statističnimi merami za predstavljanje primerjav podatkov v časovni perspektivi (statične in dinamične primerjave razkorakov) in z razumevanjem teh mer (in primerjav) v širši javnosti. Zanima jo predvsem naravna percepcija primerjav ter potencial vplivanja na razumevanje podatkov z izborom specifičnih statističnih mer. V tem okviru izvaja več eksperimentalnih raziskav v izbranih ciljnih skupinah.

 

Žiga Vavpotič

 

 

Žiga Vavpotič (@ZigaVavpotic) je predsednik sveta Zavoda Ypsilon, podjetnik, diplomirani ekonomist (UN), univerzitetni diplomirani politolog, smer Mednarodni odnosi, magister sociologije, doktorski študent in avtor knjig Moja sr(e)čna knjiga, Moja žepna sr(e)čna knjiga in Srčna knjiga mojega življenja. Ima zanimive svetovalne izkušnje in je pobudnik številnih projektov, med katerimi je najbolj uspešen projekt Simbioz@ (nagrada državljan Evrope, Evropski parlament 2012, nacionalna nagrada za mladinski projekt, 2013, nominacija za nagrado UN population award). Že kot dijak Gimnazije Bežigrad je ustanovil Zavod za mladino. Naredil je Univerzo za življenje, bil eden od soustanoviteljev Gospodarskega foruma Pravne fakultete v Ljubljani, pet let je honorarno sodeloval s Programom za mlade na Radiu Slovenija in dve leti vodil Poslovni klub Socius. Danes ima svoje podjetje Globaldreamvision, s katerim je soustanovil različne organizacije. Rdeča nit njegovega življenja je sodelovanje. Ob neštetih interesih, ki jih goji, ostaja najbolj predan delu z mladimi in za mlade.


Aljaž Vindiš

 

 

Aljaž Vindiš raziskuje integralne pristope v fizičnem in digitalnem izdajateljstvu. Nekdanji likovni urednik časopisa Tribuna in somentor mednarodne tipografske delavnice TipoRenesansa, danes pa zunanji sodelavec časnika Dnevnik in sourednik zbornika D_magazin. Skupaj s člani Dnevnikovega podatkovno-grafičnega deska med drugim ustvarja rubriko Objektivno v sobotni prilogi Objektiv, prvi stalni podatkovno-grafični projekt v slovenskih medijih. Ta, ob odličnem odzivu bralcev in domačih cehovskih priznanjih, februarja 2014 v Pamploni prejme srebrni Malofiej za delo v preteklem letu. Svoje delo dokumentira na vindis.info, sledi pušča na @AljazVindis.Druga okrogla miza: Uradna statistika - država in ukrepi, povezani z mladimi

mag. Peter Debeljak

 

 

Mag. Peter Debeljak je funkcijo direktorja Urada RS za mladino prevzel pred dobrimi šestimi leti. Na njegovem delovnem področju je bil to čas, v katerem se je zgodil preskok pri pristopu do mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji, saj je končno prišlo do sprejetja paketa mladinske zakonodaje, statusnega urejanja mladinskega sektorja, priprave in sprejetja prvega nacionalnega programa za mladino, začetkov črpanja evropskih kohezijskih sredstev, načrtnega spremljanja položaja mladih in podobno. Po drugi strani pa je bil to čas, v katerem je prišlo tudi do izrazitega povečevanja problemov, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji, hkrati pa se je zmanjšal potencial države/družbe, da zaradi krize na ta fenomen ustrezno odgovori. Zato je urad že nekaj časa pred drugačne vrste izzivom, to je izboljšanje kvalitete t. i. horizontalne mladinske politike, predvsem s povečevanjem vpliva na različne sektorske politike, da se ustrezneje odzovejo. Pomemben del tega procesa je nadaljevanje in poglobitev načrtnega spremljanja položaja mladih, ki na podlagi pozitivne izkušnje iz raziskave Mladina 2010 ter različnih drugih analiz lahko ponudi ne samo ustrezne argumente in predloge rešitev za potrebne ukrepe, temveč ustvarja tudi pritisk na odločevalce pri vzpostavljanju ustrezne politične volje za spremembe.


dr. Daša Farčnik

 

 

Dr. Daša Farčnik je asistentka in raziskovalka na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri predmetih Mikroekonomija in Upravljana ekonomika in je dolgoletna sodelavka pri raziskovalnem projektu rednega magistrskega študija Poslovodenje in organizacija – IMB. Na raziskovalnem področju se posveča temam s področja ekonomike izobraževanja in trga dela, predvsem se ukvarja s prehodom diplomantov na trg dela in analizi obnašanja slovenskih podjetij.


mag. Maja Hostnik

 

 

Mag. Maja Hostnik je aktivna članica v mladinskih organizacijah že več kot 10 let. Več let je bila zaposlena kot programski vodja v Mladinskem centru v Velenju, kjer je oblikovala programe za mlade in z mladimi. Njeno profesionalno področje dela tako z zasebnega kot javnega sektorja je vodenje projektov, trženje in odnosi z javnostmi, pri čemer v zadnjih dveh letih dela za mrežo MaMa na področju mladinskega dela, mladinskih organizacij in mladinskih centrov. Je dolgoletna zunanja sodelavka mreže MaMa. Po izobrazbi je družboslovka.Tea Jarc

 

 

Tea Jarc kot predsednica Mladinskega sveta Slovenije sodeluje z odločevalci in jim prenaša priporočila in predloge, ki jih na MSS oblikujejo po posvetovanju z mladimi, z namenom, da se izboljša položaj mladih in mladinskega sektorja v Sloveniji. Da pa lahko oblikujemo primerne ukrepe, ki bodo v družbo vnašali rešitve, ne le dodatno zmedo, je treba poznati realno stanje, vzroke za tovrstne specifike mladih. Prizadevamo si tudi za več raziskav in meritev, povezanih s položajem mladih v Sloveniji. Na Mladinskem svetu Slovenije se že vrsto let zavzemajo za boljše spremljanje mladine, z namenom oblikovati ukrepe, ki bodo resnično ustrezali potrebam mladih ter prinesli konkretne in učinkovite rešitve.dr. Miran Lavrič

 

 

Dr. Miran Lavrič je kot docent za sociologijo zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pri svojem predavateljskem in raziskovalnem delu se osredotoča predvsem na metodologijo družboslovnega raziskovanja ter na izvajanje raziskovalnih projektov iz različnih področij družboslovja. V zadnjem času se je raziskovalno posvečal predvsem projektom s področja mladine, zaposlovanja in izobraževanja. Je avtor ali soavtor več deset znanstvenih člankov v uglednih družboslovnih publikacijah doma in po svetu.Damjana Košir

 

 

Damjana Košir se s področjem trga dela in zaposlovanja poklicno ukvarja od leta 1990 dalje. Svoje znanje in izkušnje na tem področju je nabirala v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer na Območni službi Kranj, tudi kot direktorica gorenjske službe zavoda za zaposlovanje, in na centralni službi zavoda kot pomočnica generalnega direktorja, pristojna za področje zaposlovanja, karierne orientacije in aktivne politike zaposlovanja. Od vsega začetka, ko so se v Sloveniji začela črpati sredstva strukturnih skladov, se ukvarja tudi s sofinanciranjem projektov iz Evropskega socialnega sklada. Kot generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na MDDSZ od leta 2007 dalje je odgovorna za področje trga dela, štipendiranja, zaposlovanja tujcev, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, subvencioniranja študentske prehrane, do nedavna tudi črpanja sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru ministrstva.  Delo ji je vedno predstavljalo veselje in izziv, ključen pogoj za dobro opravljeno delo pa so dobri odnosi s sodelavci.mag. Mirko Stopar

 

 

Mag. Mirko Stopar se je po končani osnovni šoli vpisal na srednjo vojaško šolo v Ljubljani, nato pa na vojaško-tehnično akademijo v Zagrebu, kjer je leta 1991 zaradi razpada nekdanje skupne države študij zaključil. Študij je nadaljeval na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, kjer je  leta 1996 diplomiral. Leta 2004 je uspešno zaključil magistrski študij na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Svojo poklicno kariero je začel leta 1996 na Ministrstvu za obrambo, kjer je služboval do leta 2009 na delovnih mestih s področja organizacije, upravljanja človeških virov, analitične obdelave podatkov in priprave sistemskih rešitev. Leta 2001 je bil izvoljen za asistenta na Visoki policijsko-varnostni šoli, leta 2005 pa izvoljen v naziv predavatelja na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za policijsko-varnostne vede.

Leta 2009 je bil imenovan za generalnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Istega leta je bil imenovan za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru. Leta 2010 je bil hkrati tudi v. d. direktorja Urada RS za meroslovje. Od leta 2012 dalje je namestnik generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, od oktobra 2013 pa po pooblastilu vodja Sektorja za visoko šolstvo na Direktoratu za visoko šolstvo.