Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
26. februar 2024
Novo v podatkovni bazi SiStat: podrobni podatki o socioekonomskih značilnostih prebivalstva na 1. januar 2023
Podrobnejše podatke o statusu aktivnosti in izobrazbi prebivalstva na stanje 1. januarja 2023 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
26. februar 2024
Stopnja brezposelnosti v zadnjem četrtletju upadla na 3,4 %
V 4. četrtletju 2023 je bilo 12,7 % manj brezposelnih, 0,6 % več delovno aktivnih in 1,3 % več zaposlenih. Stopnja brezposelnosti se je znižala na 3,4 %, stopnja delovne aktivnosti pa je narasla na 56,7 %.
26. februar 2024
Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem januarju
Proizvodnja električne energije se je januarja v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, povečala se je tudi oskrba z energenti.
23. februar 2024
Gospodarska klima rahlo navzdol
Na mesečni ravni so na gospodarsko razpoloženje negativno vplivali vsi kazalniki zaupanja razen v storitvenih dejavnostih.  
23. februar 2024
Več zaupanja le v storitvenih dejavnostih
Zaupanje je upadlo tako na mesečni kot letni ravni v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini na drobno. Le v storitvenih dejavnostih se je kazalnik zaupanja zvišal.
23. februar 2024
Največ prenočitev ustvarjenih v starostni skupini 35–44 let
V prvem mesecu letos so turistični nastanitveni obrati poročali o nekaj manj kot 267.000 prihodih in 749.000 prenočitvah turistov, kar je bilo manj kot leto prej. Več prenočitev so ustvarili moški, skupno pa je bila najštevilčnejša starostna skupina 35–44 let (17 % vseh prenočitev).
23. februar 2024
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v povprečju višje kot leto prej, vrednost odkupljenih pridelkov upadla
Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se lani na letni ravni podražili v povprečju za 3,2 %. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je upadla za 2,9 %.
23. februar 2024
Industrijski proizvodi nekoliko dražji
Po desetih mesecih brez podražitev so se januarja cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih ponovno nekoliko zvišale; na mesečni ravni so bile višje za 0,2 %. Na letni ravni so upadle za 1,0 %. 
22. februar 2024
Razpoloženje potrošnikov nekoliko slabše
Kazalnik zaupanja potrošnikov se je februarja na mesečni ravni poslabšal za 1 odstotno točko.
22. februar 2024
Novo v podatkovni bazi SiStat: podatki o povprečni mesečni plači za december 2023 in za leto 2023
V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni mesečni plači za december 2023 in za leto 2023. Objavljamo tudi podatke o povprečni mesečni plači zaposlenih v invalidskih podjetjih za leto 2023.
21. februar 2024
Po čem izstopa regija, v kateri živite?
Aplikacija Slovenske statistične regije in občine v številkah je osvežena z novimi podatki za vseh 12 statističnih regij in 212 občin. Predstavili smo jih v opisih in preglednicah ter na kartah. Vabljeni k ogledu!
20. februar 2024
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot decembra
Število januarja izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je na mesečni ravni zmanjšalo za 6 %; pri stanovanjskih je upadlo za 1 %, pri nestanovanjskih pa za 11 %.