Opis kategorije SKP-08
(Opis je še v fazi dopolnjevanja)


Koda: 3123
Deskriptor (slovenski): Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzornice
Moška oblika: Gradbeni nadzorniki
Ženska oblika: Gradbene nadzornice
Deskriptor (angleški): Construction supervisors
Splošni opis: Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzornice koordinirajo, nadzorujejo in razporejajo aktivnosti delavcev, ki se ukvarjajo z gradbeništvom ter popravili zgradb in konstrukcij.
Dela vključujejo: (a) prebiranje specifikacij za določitev gradbenih zahtev in postopkov načrtovanja;
(b) organiziranje in koordiniranje materialnih in človeških virov, ki so potrebni za izvedbo del;
(c) preučitev in nadzor poteka del;
(d) preučitev opreme in gradbišč za zagotavljanje izpolnjevanja zdravstvenih in varnostnih zahtev;
(e) nadzor gradbišč in koordiniranje dela z drugimi gradbenimi projekti;
(f) nadzor aktivnosti gradbenih delavcev, delavcev in drugih gradbenih delavcev.
Sem spada: v pripravi
Sem ne spada: v pripravi
Opombe: v pripravi