Opis kategorije SKP-08
(Opis je še v fazi dopolnjevanja)


Koda: 2113
Deskriptor (slovenski): Kemiki/kemičarke
Moška oblika: Kemiki
Ženska oblika: Kemičarke
Deskriptor (angleški): Chemists
Splošni opis: Kemiki/kemičarke opravljajo raziskave, izboljšujejo ali razvijajo zamisli, teorije in operativne metode ter pri tem uporabljajo znanje iz kemije za razvijanje novega znanja ali izdelkov ter za kontrolo kakovosti in procesov.
Dela vključujejo: (a) raziskovanje in izboljševanje ali razvijanje zamisli, instrumentov, teorij in operativnih metod, povezanih s kemijo;
(b) opravljanje poizkusov, testov in analiz za raziskovanje kemične sestave in energije ter kemičnih sprememb na različnih naravnih ali sintetičnih snoveh, materialih in izdelkih;
(c) razvijanje postopkov za okoljsko kontrolo, kontrolo kakovosti in raznih drugih postopkov za proizvajalce ali uporabnike;
(d) izvajanje programov zbiranja in analiziranja vzorcev in podatkov za prepoznavanje in kvantificiranje okoljskih strupenih snovi;
(e) sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih projektih s kemičnimi inženirji, biologi, mikrobiologi, agronomi, geologi in drugimi strokovnjaki;
(f) uporabo mikroorganizmov za pretvorbo snovi v nove zmesi;
(g) določanje načinov za okrepitev ali združitev materialov ali razvijanje novih materialov;
(h) reproduciranje in sintetiziranje naravnih snovi in ustvarjanje novih umetnih snovi;
(i) pripravljanje znanstvenih raziskav in poročil.
Sem spada: - Kemik/kemičarka
Sem ne spada: - Biokemik/biokemičarka - 2131
- Farmakolog/farmakologinja - 2131
- Farmacevt/farmacevtka - 2262
Opombe: v pripravi