Aplikacija ni podprta v brskalniku, ki ga trenutno uporabljate. Uporabite sodoben brskalnik, kot so Chrome, Firefox ali Edge.

SLOVARČEK

Klasifikacija je celovita, praviloma hierarhično organizirana shema razvrščanja česa glede na enake ali podobne lastnosti. Sleherna statistična enota, ki je predmet razvrščanja, se lahko nedvoumno razvrsti v posamezno klasifikacijsko skupino (kategorijo). Osnovni namen razvrščanja enot v klasifikacijske skupine je v tem, da nam omogoča ugotavljanje razlik oz. podobnosti med enotami. Klasifikacija tako omogoča popolno razvrščanje vseh enot na osnovi skladnih (konsistentnih) metodoloških načel.

Razvrščanje je postopek, pri katerem enoto razvrstimo oz. kodiramo v skupino glede na enake ali podobne lastnosti (SSKJ).

Šifrant je urejen seznam pripisanih šifer in njihovih pomenov v okviru dane identifikacije in/ali klasifikacijske sheme.


ISIC – kratica za Mednarodno standardno industrijsko klasifikacijo vseh gospodarskih dejavnosti Združenih narodov.

NACE – kratica za Evropsko klasifikacijo gospodarskih dejavnosti.

KN – kratica za Kombinirano nomenklaturo – evropsko klasifikacijo blaga.

HS – kratica za harmonizirani sistem nazivov in šifriranja blaga Svetovne carinske organizacije.

CPA – kratica za evropsko Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti.

CPC – kratica za Osrednjo klasifikacijo proizvodov Združenih narodov.