Aplikacija ni podprta v brskalniku, ki ga trenutno uporabljate. Uporabite sodoben brskalnik, kot so Chrome, Firefox ali Edge.

PRAVNE PODLAGE

  • Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01).
  • Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih.
  • Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in št. 17/08).