Aplikacija ni podprta v brskalniku, ki ga trenutno uporabljate. Uporabite sodoben brskalnik, kot so Chrome, Firefox ali Edge.

O KLASIFIKACIJI SKD

SKD je kratica za Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki se uporablja za določanje dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov z vidika njihove dejavnosti v različne uradne in druge administrativne podatkovne zbirke ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.

Klasifikacije so:

  • orodje za organizirano in sistematično obravnavo podatkov,
  • pomembne metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj

Klasifikacije, ki se uporabljajo kot nacionalni standardi, ureja vlada s svojimi predpisi skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01). Med take klasifikacije spada tudi SKD.

SKD je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

Uporablja se za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih enot po dejavnosti v različne statistične in administrativne zbirke podatkov. SKD je bila razvita na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE in je njena slovenska različica, v uporabo v Sloveniji pa je bila uvedena z vladno uredbo leta 1994.

Evropska klasifikacija NACE se je z leti dopolnjevala in njenim spremembam je sledila tudi slovenska SKD. Njena najnovejša različica je SKD 2008. Spremembe med zdaj veljavno SKD 2008 (NACE Rev. 2) in prej veljavno SKD 2002 (NACE Rev. 1.1) so zajete v 5. poglavju Metodoloških pojasnil k NACE Rev. 2 (SKD 2008).