Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
  Statøpis  
  Statistični letopis  
  Prva statistična objava  
  Statistične informacije  
  Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji  
  Rezultati raziskovanj  


  Popisi prebivalstva 1948 - 2011  

  Brošure  
  Kako do statističnih podatkov in informacij?  
  Ljudje, družine, stanovanja  
  Peter, statistično kar značilen model  
  Slovenija v številkah  
  Slovenija in države OECD  
  Sloveniji za 20. rojstni dan  
  Slovenske občine v številkah  
  Slovenske regije v številkah  
  Statistični portret Slovenije v EU  
  To je Slovenija - naše prvo desetletje v EU  

  Slovenske občine v številkah  
  Publikacije za mobilne naprave  

  Metodološki priročniki  
  Metodološko gradivo  
  Klasifikacije  
  Razvojna vprašanja statistike  
  Posebne publikacije  
  Statistični dnevi,
Zbornik povzetkov
 

  Priložnostne izdaje  
  Bibliografija  

  Letni programi statističnih raziskovanj  
  Srednjeročni programi statističnih raziskovanj  
  Poročila o izvajanju programov  

  Mesečni statistični pregled Republike Slovenije  
  Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji  
  CANSTAT Statistical Bulletin  
  SI-STAT podatkovni portal  
  Interaktivna orodja  
   
  Naročanje na tiskane publikacije  
     

Publikacije

Popisni atlas Slovenije 2002

Prvi pravi popisni atlas Slovenije sta skupaj pripravila Statistični urad Republike Slovenije in Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

V publikaciji boste našli kar 102 zemljevida, na katerih so popisni podatki prikazani po naseljih; teh je v Sloveniji skoraj šest tisoč; pokrajinska pestrost in raznolikost slovenskega ozemlja se odražata tudi v njihovi velikosti ter regionalni razporeditvi. Zemljevide dopolnjujejo kratka in jedrnata besedila, oba načina prikaza skupaj predstavljata – vsak na svoj način – razmere v naši državi na začetku 21. stoletja.

Popisni atlas Slovenije 2002

Na 160 straneh priročnega formata A4 boste našli osnovne informacije o kartografskem prikazu podatkov, sedem vsebinskih poglavij ter obsežen nabor uporabljenih virov in literature.

Kazalo

Na spletni strani vam v ogled ponujamo najkrajše poglavje iz publikacije (8 strani); v njem pregledno prikazujemo razvoj prebivalstva Slovenije od prvega popisa leta 1857 ter razporeditev naselij ter število prebivalcev ob Popisu 2002.

Prebivalstvo in naselja (2,54 MB)

Za ponazoritev publikacije smo iz nje izbrali pet še posebej zanimivih zemljevidov (od 102), ki nazorno kažejo razlike v prostorski razporeditvi posameznih značilnosti prebivalstva oziroma stanovanj.

Zunajzakonske skupnosti
Dnevna migracija
Veroizpoved
Izobrazba
Stanovanja brez stranišča

Popisni atlas Slovenije 2002 lahko kupite v večjih knjigarnah ali ga naročite kar pri izdajatelju (Založba ZRC). Cena posameznega izvoda je 40 EUR (9 586 SIT).
O avtorjih