Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
  Statøpis  
  Statistični letopis  
  Prva statistična objava  
  Statistične informacije  
  Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji  
  Rezultati raziskovanj  


  Popisi prebivalstva 1948 - 2011  

  Brošure  
  Kako do statističnih podatkov in informacij?  
  Ljudje, družine, stanovanja  
  Peter, statistično kar značilen model  
  Slovenija v številkah  
  Slovenija in države OECD  
  Sloveniji za 20. rojstni dan  
  Slovenske občine v številkah  
  Slovenske regije v številkah  
  Statistični portret Slovenije v EU  
  To je Slovenija - naše prvo desetletje v EU  

  Slovenske občine v številkah  
  Publikacije za mobilne naprave  

  Metodološki priročniki  
  Metodološko gradivo  
  Klasifikacije  
  Razvojna vprašanja statistike  
  Posebne publikacije  
  Statistični dnevi,
Zbornik povzetkov
 

  Priložnostne izdaje  
  Bibliografija  

  Letni programi statističnih raziskovanj  
  Srednjeročni programi statističnih raziskovanj  
  Poročila o izvajanju programov  

  Mesečni statistični pregled Republike Slovenije  
  Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji  
  CANSTAT Statistical Bulletin  
  SI-STAT podatkovni portal  
  Interaktivna orodja  
   
  Naročanje na tiskane publikacije  
     

 

Popisi prebivalstva 1948-2011


Uporabnikom so na spletni strani praviloma na voljo samo podatki za Slovenijo in njene nižje upravne oziroma statistične enote, veljavne v času posameznega popisa. Teritorialne ravni objave podatkov so bile pri posameznih popisih prebivalstva različne, zato popisnih rezultatov za nižje teritorialne ravni ni mogoče primerjati neposredno. Posamezne zbirne tabele lahko vključujejo tudi podatke za druge republike nekdanje Jugoslavije.

Objava podatkov iz popisov 1948–1971 je bila centralizirana, podatke je objavljal Zvezni zavod za statistiko za vse republike nekdanje Jugoslavije skupaj. Popisne knjige za popise 1948–1961 so v celoti izhajale samo v srbohrvaškem jeziku. V popisnih knjigah za popis 1971 pa so v slovenščino prevedena samo uvodna pojasnila, besedilni del v tabelah pa je v srbohrvaškem jeziku.

Za popis 1981 je uporabnikom na voljo publikacija Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31. 3. 1981 – Končni rezultati po občinah (Rezultati raziskovanj 282) ter Excelove datoteke s podatki po naseljih, prikazani po takrat veljavnih občinah (65 občin).

Za popis 1991 je uporabnikom na voljo dvojezična publikacija Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 – Rezultati po občinah (Rezultati raziskovanj 617) ter Excelove datoteke s podatki po naseljih, prikazani po takrat veljavnih občinah (62 občin). Podatki iz Popisa 1991 so bili preračunani tudi na občine, veljavne ob Popisu 2002, in so tako preurejeni na voljo v podatkovnem portalu SI-STAT.

Pregled vsebine zbranih podatkov v posameznem popisu ter komentar podatkov popisov 1948–1991 je uporabnikom na voljo v naši posebni publikaciji z naslovom Popisi na Slovenskem 1948-1991 in Popis 2002.

Za Popis 2002 je Statistični urad pripravil posebno spletno stran; podatki iz Popisa 2002 so objavljeni tudi v podatkovnem portalu SI-STAT.

Za Popis 2011, ki je bil prvi popis, izveden na registrski način (vse potrebne podatke smo pridobili s povezovanjem podatkov iz obstoječih administrativnih in statističnih virov, torej brez dodatnega zbiranja na terenu), je Statistični urad je pripravil posebno spletno stran in izdal publikacijo z naslovom Ljudje, družine, stanovanja.

 

 

O avtorjih