Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Mestna naselja  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1991

Občine - prebivalstvo

Naslov PDF
Prebivalstvo po kraju popisa in navzočnosti
Nekatere skupine stalnega prebivalstva
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo, staro 29 let ali manj, po spolu in starosti
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po starosti, spolu in zakonskem stanu
Prebivalstvo po narodni pripadnosti
Prebivalstvo po veroizpovedi
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po spolu, izobrazbi in pismenosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po spolu; nepismeni po spolu in starosti
Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po dejavnosti (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po občini stalnega prebivališča, poklicu in dejavnosti (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Zaposlene osebe po kraju dela, področju dejavnosti, spolu in stopnji strokovne izobrazbe (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Zaposlene osebe po naselju stalnega prebivališča in kraju dela, dnevni migranti ter nezaposlene osebe (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Skupno in kmečko prebivalstvo po spolu in aktivnosti (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Prebivalstvo, ki od rojstva živi v naselju stalnega prebivališča, ter priseljeni glede na območje in leto preselitve
Ženske, stare 15 in več let, po starosti in številu živorojenih otrok (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

 

O avtorjih