Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Mestna naselja  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1991

Naselja - prebivalstvo

Naslov XLS
Prebivalstvo po kraju popisa in navzočnosti
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po spolu, izobrazbi in pismenosti
Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
Nekatere skupine prebivalstva, začasno odsotni in začasno navzoči
Zaposlene osebe po naselju stalnega prebivališča in kraju dela, nezaposlene osebe, učenci in študenti ter dnevni migranti (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

 

O avtorjih