Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Mestna naselja  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1991

Popis v letu 1991 (31. marca) je bil formalno izveden še v okviru nekdanje SFRJ, takratni Zavod Republike Slovenije za statistiko pa je povsem samostojno izpeljal to največjo statistično obveznost. Vsebinsko je bil zelo podoben Popisu 1981, prvič po letu 1953 je bilo uvedeno vprašanje o veroizpovedi, popisana so bila tudi kmečka gospodarstva.

Podatki iz Popisa 1991 so bili uporabnikom v veliki meri na voljo že v elektronski obliki, zato je bilo o tem popisu izdanih razmeroma malo tiskanih publikacij. Na spletni strani objavljamo v digitalizirani obliki zbirno publikacijo s končnimi podatki po 62 občinah z naslovom Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 – Rezultati po občinah (Rezultati raziskovanj 617); to je hkrati tudi naša prva dvojezična (slovensko-angleška) popisna publikacija.

Nekatere najbolj iskane podatke po naseljih smo pripravili v obliki Excelovih datotek. Po občinah, veljavnih ob Popisu 1991, so prikazani tudi zbirni podatki po tipu naselja. Vseh naselij je bilo tedaj 5 946, naselij z vsaj enim prebivalcem pa 5 885; 181 izmed teh je bilo opredeljenih kot mestna naselja.

Uporabnikom so ostale popisne publikacije in računalniški izpisi s podatki na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.