Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Mestna naselja  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1981

Popis v letu 1981 je bil izveden 31. marca; ta popis nudi uporabnikom nekatere podatke, ki se v prejšnjih popisih niso zbirali. Prvič so bili zbrani podatki o dnevni migraciji zaradi dela oziroma šolanja in podatki o družinah; opredeljena so bila gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom.

Podatke iz Popisa 1981 je takratni Zavod SR Slovenije za statistiko objavljal predvsem v zbirki Rezultati raziskovanj. Podrobnejših podatkov (npr. po naseljih) ni objavil; uporabnikom so bili na voljo le v obliki računalniškega izpisa.

Na spletni strani objavljamo v digitalizirani obliki zbirno publikacijo s končnimi podatki po občinah (tedaj je bilo 65 občin). Nekatere najbolj iskane podatke po naseljih pa smo pripravili v obliki Excelovih datotek. Vsi podatki po naseljih so prikazani tudi po tipu naselja. Vseh naselij je bilo tedaj 5 989, naselij z vsaj enim prebivalcem pa 5 942; 232 naselij izmed teh pa je bilo opredeljenih kot mestna naselja. Seznam mestnih naselij je v formatu PDF na voljo med Metodološkimi pojasnili.

Uporabnikom so ostale popisne publikacije in računalniški izpisi s podatki na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

O avtorjih