Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Slovenija

 
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1971

Slovenija -prebivalstvo

Naslov PDF
Prebivalstvo in gospodinjstva ob popisih 1948, 1953, 1961, 1971 in stanovanja 1971
Prebivalstvo po spolu in starosti
Prebivalstvo po narodnosti
Prebivalstvo po selitvenih značilnostih
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po starosti, spolu in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi in spolu; nepismeni po starosti in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po starosti, pismenosti, aktivnosti in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po narodnosti, spolu, starosti in izobrazbi
Šolano prebivalstvo po izobrazbi, aktivnosti, starosti in spolu
Šolano prebivalstvo po izobrazbi, aktivnosti, narodnosti in spolu
Šolano aktivno prebivalstvo po izobrazbi in dejavnosti
Aktivno prebivalstvo po dejavnosti
Aktivno prebivalstvo po položaju v poklicu in dejavnosti, delavci tudi po sektorju zaposlitve
Zaposlene osebe po starosti, spolu in izobrazbi
Zaposlene osebe po dejavnosti, spolu in starosti
Zaposlene osebe po izobrazbi in dejavnosti
Zaposlene osebe po narodnosti, spolu in kvalifikaciji
Zaposlene osebe po poklicu, spolu in starosti
Zaposlene osebe po poklicu, starosti, izobrazbi in spolu
Zaposlene osebe po poklicu, sektorju zaposlitve in spolu
Skupno in kmečko prebivalstvo po aktivnosti in spolu; kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiške posesti
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po spolu, aktivnosti in starosti
Gospodinjstva po številu članov
Gospodinjstva po velikosti zemljiškega posestva in viru dohodka
Gospodinjstva po preskrbi s pitno vodo in vrsti stranišča

 

O avtorjih