Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Slovenija

 
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1971

Občine

Naslov PDF
Prebivalstvo po narodnosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi in spolu; nepismeni po starosti in spolu
Aktivno prebivalstvo po položaju v poklicu in dejavnosti, delavci tudi po sektorju zaposlitve
Zaposlene osebe po dejavnosti
Zaposlene osebe po kvalifikaciji
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po spolu, aktivnosti in starosti
Gospodinjstva po številu članov

 

O avtorjih