Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
 

Slovenija

 
 

Občine

 
 

Naselja

 
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1971

Popis v letu 1971 – izveden je bil 31. marca – je prvič zajel tudi vsa stanovanja. Pri tem popisu je bil poseben poudarek namenjen socialno-ekonomskim značilnostim prebivalstva. Objavljeni so tudi zbirni podatki o številu prebivalstva in gospodinjstev za popise 1948–1971 po naseljih in občinah, preračunani na upravno razdelitev ob Popisu 1971 (Slovenija je bila tedaj razdeljena na 60 občin).

Takratni Zavod SRS za statistiko je pred popisom objavil izredno zanimivo promocijsko brošuro, s katero je želel na zanimiv in poljuden, včasih tudi humoren način, predstaviti namen popisa in prebivalce pritegniti k sodelovanju.

Podatki iz Popisa 1971 so objavljeni v dvanajstih popisnih knjigah za prebivalstvo ter v sedmih popisnih knjigah za stanovanja. Poleg podatkov so v knjigah objavljena tudi podrobnejša metodološka pojasnila. Uporabnikom so popisne knjige na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

O avtorjih