Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Demografski rajoni  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1961

Slovenija

Naslov PDF
Prebivalstvo in gospodinjstva ob popisih 1948, 1953 in 1961
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo po starosti in spolu
Skupno in moško prebivalstvo po starostnih skupinah
Skupno in moško prebivalstvo po letih starosti (do 18 let)
Prebivalstvo po narodnosti
Prebivalstvo po narodnosti, spolu in starosti
Prebivalstvo po narodnosti, aktivnosti in spolu
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po narodnosti, zakonskem stanu in spolu
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po starosti, zakonskem stanu in spolu
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po starosti, zakonskem stanu, spolu in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po zakonskem stanu
Prebivalstvo po kraju rojstva in starosti
Skupno in moško prebivalstvo po kraju rojstva
Prebivalstvo po selitvenih značilnostih
Prebivalstvo po letu priselitve, starosti in področju, iz katerega so se priselili
Prebivalstvo po območju prebivanja in območju, iz katerega so se priselili
Priseljeni glede na območje, spol in obdobje priselitve
Priseljeno prebivalstvo po tipu naselja, iz katerega so se priselili, in letu priselitve
Prebivalstvo po območju, iz katerega so se priselili, in narodnosti
Prebivalstvo po aktivnosti in dejavnosti
Prebivalstvo po aktivnosti in dejavnosti
Prebivalstvo po aktivnosti in glavnih poklicnih skupinah
Prebivalstvo po glavnih poklicnih skupinah in spolu
Prebivalstvo po aktivnosti, starosti, spolu in položaju v poklicu
Prebivalstvo po aktivnosti in spolu glede na socio-ekonomske značilnosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po spolu, aktivnosti, dejavnosti in izobrazbi
Skupno in kmečko prebivalstvo po aktivnosti in kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva
Skupno prebivalstvo po dejavnosti in aktivnosti ter aktivno prebivalstvo po dejavnosti in spolu
Aktivno prebivalstvo po dejavnosti, spolu in položaju v poklicu
Aktivno prebivalstvo po dejavnosti, spolu in starosti
Aktivno prebivalstvo po poklicu in starosti
Aktivno prebivalstvo po poklicu, spolu in dejavnosti
Aktivno prebivalstvo po poklicu, spolu in položaju v poklicu
Aktivno prebivalstvo po poklicu, starosti, izobrazbi in spolu
Delavci in uslužbenci po poklicu in starosti
Delavci in uslužbenci po dejavnosti in starosti
Delavci in uslužbenci po starosti, spolu in izobrazbi
Delavci in uslužbenci po starosti, spolu in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po poklicu, spolu in načinu pridobitve kvalifikacije
Delavci in uslužbenci po poklicu, spolu in izobrazbi
Delavci in uslužbenci po spolu in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po dejavnosti in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po poklicu in dejavnosti
Delavci in uslužbenci po poklicu in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po dejavnosti, spolu, času priselitve in kraju dela
Delavci in uslužbenci po dejavnosti, spolu, izobrazbi in pismenosti
Delavci in uslužbenci s končano srednjo, višjo in visoko šolo, po izobrazbi, starosti in spolu
Delavci in uslužbenci po kraju dela in spolu
Delavci in uslužbenci, ki delajo izven kraja prebivanja, po dejavnosti
Kvalificirani delavci in uslužbenci po načinu pridobitve kvalifikacije in spolu
Aktivno in vzdrževano prebivalstvo po položaju v poklicu
Aktivno in vzdrževano prebivalstvo v kmetijstvu in obrti po položaju v poklicu in spolu
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po spolu, aktivnosti in starosti
Kmečko prebivalstvo po aktivnosti, spolu in starosti
Kmečko prebivalstvo po položaju v poklicu, aktivnosti in velikosti zemljišč kmečkega gospodarstva
Kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva, aktivnosti, položaju v poklicu in spolu
Vzdrževano prebivalstvo po spolu in skupinah vzdrževalcev glede na socio-ekonomske značilnosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po pismenosti, spolu in starosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po spolu, starosti in pismenosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi in pismenosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po aktivnosti, poklicu, spolu in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi, spolu in starosti
Šolano prebivalstvo po vrsti šole, starosti in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po narodnosti, spolu in izobrazbi
Šolano prebivalstvo po vrsti šole, aktivnosti, starosti in trajanju šolanja
Šolano prebivalstvo po vrsti šole, aktivnosti in spolu
Šolano prebivalstvo po poklicu in vrsti šole
Šolano aktivno prebivalstvo po vrsti šole in dejavnosti
Šolano prebivalstvo po narodnosti, vrsti šole, spolu in aktivnosti
Šolano prebivalstvo po območju, iz katerega se je priselilo, po izobrazbi in aktivnosti
Otroci in mladina od 7 - 19 leta, po spolu, starosti in obiskovanju šole
Gospodinjstva po številu članov
Gospodinjstva po številu članov in viru dohodka
Gospodinjstva po virih dohodka, skupno in aktivno prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva

 

O avtorjih