Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Demografski rajoni  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1961

Demografski rajoni

Naslov PDF
Prebivalstvo in gospodinjstva ob popisih 1948, 1953 in 1961
Prebivalstvo po starosti in spolu
Skupno in moško prebivalstvo po starostnih skupinah
Skupno in moško prebivalstvo po letih starosti (do 18 let)
Prebivalstvo po narodnosti
Prebivalstvo po narodnosti
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po zakonskem stanu
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po starosti, zakonskem stanu in spolu
Prebivalstvo po kraju rojstva in starosti
Skupno in moško prebivalstvo po kraju rojstva
Prebivalstvo po selitvenih značilnostih
Prebivalstvo po letu priselitve, starosti in področju, iz katerega so se priselili
Prebivalstvo po območju, iz katerega so se priselili, in spolu
Prebivalstvo po spolu in obdobju priselitve
Priseljeno prebivalstvo po tipu naselja, iz katerega so se priselili, in letu priselitve
Prebivalstvo izbranih naselij po spolu in vrsti naselja, iz katerega so se priselili
Prebivalstvo po aktivnosti in dejavnosti
Prebivalstvo po aktivnosti in dejavnosti
Prebivalstvo po aktivnosti in glavnih poklicnih skupinah
Prebivalstvo po glavnih poklicnih skupinah in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po spolu, aktivnosti, dejavnosti in izobrazbi
Skupno in aktivno prebivalstvo po spolu in dejavnosti
Skupno in aktivno prebivalstvo po spolu in poklicu
Aktivno prebivalstvo po položaju v poklicu
Aktivno prebivalstvo po spolu in izobrazbi
Aktivno prebivalstvo v kmetijstvu, obrti in osebnih storitvah po položaju v poklicu
Delavci in uslužbenci po spolu in starosti
Delavci in uslužbenci po spolu in izobrazbi
Delavci in uslužbenci po spolu in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po narodnosti, spolu in kvalifikaciji
Delavci in uslužbenci po kvalifikaciji, spolu in poklicu
Delavci in uslužbenci po gospodarskem sektorju in dejavnosti
Delavci in uslužbenci po kraju dela in spolu
Delavci in uslužbenci, ki delajo izven kraja prebivanja, po dejavnosti
Skupno in kmečko prebivalstvo po aktivnosti in kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po spolu, aktivnosti in starosti
Kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva, aktivnosti, položaju v poklicu in spolu
Aktivno in vzdrževano prebivalstvo po položaju v poklicu
Aktivno in vzdrževano prebivalstvo v kmetijstvu in obrti po položaju v poklicu in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po spolu, starosti in pismenosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po pismenosti, spolu in starosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi in pismenosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po aktivnosti, poklicu, spolu in izobrazbi
Šolano prebivalstvo po vrsti šole, starosti in spolu
Šolano prebivalstvo po narodnosti, vrsti šole in aktivnosti
Otroci in mladina od 7. do 19. leta, po spolu, starosti in obiskovanju šole
Gospodinjstva po številu članov
Gospodinjstva po številu članov in viru dohodka
Gospodinjstva po virih dohodka, skupno in aktivno prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva

 

O avtorjih