Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Demografski rajoni  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1961

Naselja

Naslov PDF
Prebivalstvo in gospodinjstva ob popisih 1948, 1953 in 1961
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo po selitvenih značilnostih
Prebivalstvo po aktivnosti in dejavnosti
Skupno in kmečko prebivalstvo po aktivnosti in kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi in pismenosti
Gospodinjstva po številu članov in viru dohodka

 

O avtorjih