Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Demografski rajoni  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1953  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1961

S popisom prebivalstva 1961 – ta je bil izveden 31. marca – se je začelo redno izvajanje popisov na začetku posameznega desetletja. Tokrat je bilo sedanje ozemlje Slovenije prvič popisano v celoti in po enotni metodologiji. Posebnost objav Popisa 1961 je prikaz podatkov po demografskih rajonih, ki niso bili sestavni del upravne teritorialne razdelitve. Slovenija je bila demografsko razdeljena na 7 območij (Slovensko Primorje in Notranjska, Gorenjska, Ljubljana, Dolenjska, Koroško-Štajerska, Zasavsko-Savinjska, Podravsko-Pomurska).

Podatki iz Popisa 1961 so objavljeni v šestnajstih popisnih knjigah. Poleg podatkov so v knjigah objavljena tudi podrobnejša metodološka pojasnila. Uporabnikom so popisne knjige na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

O avtorjih