Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji in mesta  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1953

Slovenija

Naslov PDF
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo po starosti, spolu in narodnosti
Prebivalstvo po narodnosti, zakonskem stanu in starosti
Prebivalstvo po rojstnem kraju, zakonskem stanu, starosti in spolu
Prebivalstvo po maternem jeziku, spolu in narodnosti
Prebivalstvo po veroizpovedi, narodnosti, spolu in aktivnosti
Prebivalstvo po starosti v času popisa in starosti pri sklenitvi prve zakonske zveze po narodnosti in spolu
Prebivalstvo po narodnosti, starosti, vrstnem redu sklenitve zakonske zveze in spolu
Prebivalstvo po rojstnem kraju, spolu, aktivnosti in starosti
Prebivalstvo po narodnosti, spolu, aktivnosti in poklicnih skupinah
Prebivalstvo po narodnosti, spolu, aktivnosti, poklicu in rojstnem kraju
Prebivalstvo po starosti, zakonskem stanu, aktivnosti, poklicnih skupinah in spolu
Prebivalstvo po zakonskem stanu, aktivnosti in starosti
Ženske, stare 10 let ali več, po številu živorojenih otrok, številu še živih otrok in starosti
Ženske, stare 15 let ali več, po narodnosti, starosti in številu živorojenih otrok
Ženske, stare 15 let ali več, po izobrazbi, starosti in številu živorojenih otrok
Ženske, stare 15 let ali več, po zakonskem stanu, starosti, številu živorojenih otrok in tipu gospodinjstva
Ženske, stare 15 let ali več, po številu živorojenih otrok, starosti, številu še živih otrok, tipu gospodinjstva in izobrazbi
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po starosti, številu še živih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po starosti, številu živorojenih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po številu živorojenih otrok, številu otrok, trajanju zakonske zveze in tipu gospodinjstva
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po narodnosti, številu še živih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po izobrazbi, številu še živih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po izobrazbi, številu živorojenih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po poklicu, številu še živih otrok in trajanju zakonske zveze
Ženske v prvi zakonski zvezi, stare 15-49 let, po poklicu, številu živorojenih otrok in trajanju zakonske zveze
Prebivalstvo po spolu, aktivnosti in poklicu
Pprebivalstvo po aktivnosti, spolu in dejavnosti
Prebivalstvo po aktivnosti, poklicu, spolu in izobrazbi
Prebivalstvo po aktivnosti, poklicu, starosti in spolu
Prebivalstvo po sektorju lastništva, položaju v poklicu, spolu, dejavnosti in aktivnosti
Prebivalstvo po sektorju lastništva, položaju v poklicu, spolu, dejavnosti in aktivnosti
Aktivno prebivalstvo po poklicu in dejavnosti
Kmečko prebivalstvo po aktivnosti, velikosti zemljiškega posestva in položaju v poklicu
Prebivalstvo po starosti, aktivnosti, pismenosti in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po starosti, spolu in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi, starosti, narodnosti in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po narodnosti, pismenosti, starosti in spolu
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po izobrazbi, spolu, zakonskem stanu in starosti
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po pismenosti, starosti, aktivnosti in spolu
Prebivalstvo s srednjo, višjo in visoko izobrazbo po vrsti šole in spolu
Aktivno prebivalstvo s srednjo, višjo in visoko izobrazbo po vrsti šole, dejavnosti in spolu
Kmečka in nekmečka gospodinjstva po številu članov

 

O avtorjih