Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji in mesta  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1953

Okraji in mesta

Naslov PDF
Osnovni podatki o prebivalstvu - upravna razdelitev v času popisa
Osnovni podatki o prebivalstvu - upravna razdelitev 30. 6. 1958
Prebivalstvo po narodnosti, spolu, poklicnih skupinah in rojstnem kraju
Prebivalstvo po maternem jeziku in spolu
Prebivalstvo po zakonskem stanu, aktivnosti in poklicu aktivnega prebivalstva
Prebivalstvo po starosti, spolu, aktivnosti in poklicu
Ženske, stare 15 let ali več, po številu živorojenih otrok, starosti, številu še živih otrok, tipu gospodinjstva, aktivnosti in izobrazbi
Prebivalstvo po sektorju lastništva/položaju v poklicu/poklicnih skupinah, spolu in dejavnosti
Kmečko prebivalstvo po velikosti zemljiškega posestva, spolu in aktivnosti
Prebivalstvo po starosti, aktivnosti, pismenosti in izobrazbi
Kmečka in nekmečka gospodinjstva po številu članov

 

O avtorjih