Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji in mesta  
  Občine  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1948  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1953

Popis 1953 je bil izveden 31. marca. Podatki iz tega popisa so objavljeni v šestnajstih popisnih knjigah. Podatki v vseh omenjenih knjigah, razen v knjigi XV, se nanašajo na tedanje ozemlje Slovenije, ki ni vključevalo dela Slovenskega Primorja (del cone B takratnega Svobodnega tržaškega ozemlja). Knjiga XV pa vsebuje tudi podatke za naselja, ki so bila Sloveniji priključena oktobra 1954. Podatki za ta naselja so bili zbrani po stanju na 25. april 1956, ko je bila opravljena registracija prebivalstva na tem območju, prikazani pa so po upravni razdelitvi, veljavni 30. junija 1958 (okraji in naselja).

Poleg podatkov so v knjigah objavljena tudi podrobnejša metodološka pojasnila in komentar k nekaterim popisnim vsebinam. Uporabnikom so popisne knjige na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

O avtorjih