Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1948

Slovenija

Naslov PDF
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo po kraju rojstva, narodnosti in spolu
Prebivalstvo po kraju rojstva, narodnosti, starostnih skupinah in spolu
Prebivalstvo po spolu, starostnih skupinah in izobrazbi
Prebivalstvo po pismenosti, narodnosti, spolu in starostnih skupinah
Prebivalstvo po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi in vzdrževanosti
Prebivalstvo po spolu, starostnih skupinah, aktivnosti, poklicu in sektorju lastništva
Prebivalstvo po zakonskem stanu, poklicu, starostnih skupinah in spolu
Prebivalstvo po spolu, narodnosti, poklicu in starostnih skupinah
Gospodinjstva po številu članov, poklicu referenčne osebe in sestavi gospodinjstva
Ženske po starosti in starostnih skupinah in številu živorojenih otrok
Ženske po starostnih skupinah, poklicu in številu živorojenih otrok

 

O avtorjih