Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1948

Okraji

Naslov PDF
Prebivalstvo po starosti in spolu
Prebivalstvo po kraju rojstva in spolu
Prebivalstvo po spolu in izobrazbi
Prebivalstvo, staro 10 let ali več, po pismenosti, starostnih skupinah in spolu
Prebivalstvo po spolu, poklicnih skupinah, starostnih skupinah in aktivnosti
Prebivalstvo po narodnosti in poklicnih skupinah
Delavci in uslužbenci po spolu in aktivnosti
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po zakonskem stanu, starostnih skupinah in spolu
Kmečko in nekmečko prebivalstvo po spolu in aktivnosti
Ženske po starostnih skupinah in številu živorojenih otrok
Gospodinjstva po številu članov in poklicu referenčne osebe
Naselja po velikosti in spolu prebivalcev

 

O avtorjih