Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version


PODATKI PO TERITORIJIH
  Slovenija  
  Okraji  
  Naselja  
DRUGI PODATKI
  Metodološka pojasnila  
  Viri  
OSTALI POPISI
  Leto 1953  
  Leto 1961  
  Leto 1971  
  Leto 1981  
  Leto 1991  
  Leto 2002  
  SI-STAT podatkovni portal  


Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis prebivalstva 1948

Podatki prvega popisa po II. svetovni vojni – izveden je bil 15. marca 1948 – se nanašajo na tedanje ozemlje Slovenije, ki ni vključevalo dela Slovenskega Primorja (del cone B takratnega Svobodnega tržaškega ozemlja). S tem popisom so bili zbrani nekateri osnovni in splošni podatki o prebivalstvu; prikazovati so se začeli po načelu stalnega prebivališča.

Podatki iz Popisa 1948 so objavljeni v desetih popisnih knjigah in so prikazani po republikah nekdanje Jugoslavije, poleg tega pa še po okrajih in naseljih (za vsa naselja samo v tabeli Prebivalstvo po spolu in gospodinjstva). Poleg podatkov so v popisnih knjigah objavljena tudi podrobnejša metodološka pojasnila in komentar k nekaterim popisnim vsebinam. Uporabnikom so popisne knjige na voljo v čitalnici Informacijskega središča, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

O avtorjih