METODOLOŠKA POJASNILA:
Število prebivalcev za posamezno leto se nanaša na sredino leta (1. julij), število prebivalcev iz projekcij pa na začetek leta (1. januar). Zaradi sprememb virov podatkov (npr. leta 1980, 1986) in sprememb v statističnih definicijah prebivalstva Slovenije podatki za določena obdobja niso neposredno primerljivi, za grafični prikaz v piramidi pa so povsem ustrezni. Več...

© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.