Prebivalstvena piramida


Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu pomeni število prebivalcev v izbrani starosti. Število prebivalcev moškega spola je prikazano na levi, število prebivalcev ženskega spola pa na desni strani piramide.

Podatke najlažje razumemo, ko so predstavljeni v grafični obliki. Z vizualizacijo podatkov o starostni in spolni sestavi prebivalstva lahko razberemo dejansko spreminjanje in projekcije spreminjanja demografske slike prebivalstva. Nazorno so prikazana letna nihanja rojstev in smrti, vpliv selitev, vojn in drugih izrednih dogodkov, posredno pa lahko ugotavljamo tudi spremembe v življenjskem stilu prebivalstva (npr. na področju rodnosti in podaljševanja trajanja življenja). V novici o objavi prebivalstvene piramide smo podrobneje pojasnili vplive na starostno in spolno strukturo prebivalstva Slovenije.

Z objavo prebivalstvene piramide Statistični urad Republike Slovenije širi nabor spletnih storitev za najširšo javnost in se s tem pridružuje razpravam o staranju prebivalstva in njegovih posledicah. Interaktivna prebivalstvena piramida omogoča prikaz podatkov o starostni in spolni sestavi prebivalstva Slovenije od 1971 do 2061.

Za prikaz prebivalstvene piramide kliknite na spodnjo sliko. Ob premikanju miške čez piramido se bodo pod njo izpisale različne možnosti uporabe.

 
 
Prikaži interaktivno prebivalstveno piramido
 
Tehnične zahteve za prikaz piramide
Piramida je izdelana v jeziku SVG (Scalable Vector Graphics). Če vaš brskalnik jezika ne podpira, morate namestiti brezplačen dodatek Adobe® SVG Viewer 3. Za dodatne informacije lahko pišete na naslov info.stat@gov.si

Aplikacijo je razvil Office for National Statistics Združenega kraljestva in nam dovolil njeno priredbo in uporabo.


METODOLOŠKA POJASNILA:
Število prebivalcev za posamezno leto se nanaša na sredino leta (30. junij), število prebivalcev iz projekcij pa na začetek leta (1. januar). Zaradi sprememb virov podatkov (npr. leta 1980, 1986) in sprememb v statističnih definicijah prebivalstva Slovenije podatki za določena obdobja niso neposredno primerljivi, za grafični prikaz v piramidi pa so povsem ustrezni. Več...

© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.