57. Prebivalstvo po veroizpovedi in narodni pripadnosti, Slovenija, popis 2002
Narodna pripadnost Skupaj Veroizpoved Je vernik, vendar ne pripada veroizpovedi Ni vernik, ateist Ni želel odgovoriti Neznano
katoliška evan-geličanska druge prote-stantske pravoslavna druge krščanske islamska orientalske druge veroizpovedi in agnostiki
SKUPAJ 1964036 1135626 14736 1399 45908 1877 47488 1026 928 68714 199264 307973 139097
Slovenci 1631363 1086650 13752 1046 3583 1506 2804 762 721 62809 186055 255857 15818
Italijani 2258 1507 z - 9 23 z z z 117 331 212 44
Madžari 6243 5016 524 158 z 8 8 z 9 65 159 259 z
Romi 3246 1663 - z 67 6 868 z z 287 99 163 87
Albanci 6186 363 - z 8 8 5237 z z 74 97 286 108
Bošnjaki 21542 107 - - 318 6 19923 z z 151 328 328 377
Črnogorci 2667 87 5 - 1193 z 634 z z 76 463 172 31
Hrvati 35642 29942 24 51 201 51 30 13 22 682 2089 2199 338
Makedonci 3972 128 7 z 2623 14 507 z z 97 294 227 70
Muslimani 10467 18 - - 14 z 9328 - z 238 251 374 237
Nemci 499 214 125 7 z z z z - 27 71 41 z
Srbi 38964 381 22 43 32665 54 53 9 9 751 2952 1412 613
Drugi narodno opredeljeni 3933 1081 164 35 725 15 445 149 84 230 513 424 68
Jugoslovani 527 38 - - 167 - 55 5 - 32 158 57 15
Bosanci 8062 353 z z 1213 19 5724 z z 97 259 247 144
Regionalno opredeljeni 1467 1041 20 z 6 z 15 z z 70 157 128 19
Narodno neopredeljeni 12085 1682 25 36 1273 103 721 33 28 1973 3062 3003 146
Niso želeli odgovoriti 48588 2593 31 6 1254 40 817 19 17 614 1405 41441 351
Neznano 126325 2762 33 9 579 15 308 14 20 324 521 1143 120597