5. Prebivalci, ki so se po narodni pripadnosti opredelili za Rome, občine, Slovenija, Popis 20021)
Občina Narodno opredeljeni za Romi
SLOVENIJA 3246
Maribor                                       613
Novo mesto                                    562
Murska Sobota                                 439
Ljubljana                                     218
Puconci                                       137
Kočevje                                       127
Šentjernej                                    98
Metlika                                       90
Lendava                         86
Tišina                                        86
Črnomelj                                      85
Črenšovci                                     63
Cankova                                       56
Rogašovci                                     51
Ribnica                                       49
Semič                                         47
Brežice                                       42
Krško                                         37
Velenje                                       34
Turnišče                                      29
Ivančna Gorica                                27
Miklavž na Dravskem polju                     25
Beltinci                                      23
Jesenice                                      21
Hoče - Slivnica                               19
Lenart                                        16
Trebnje                                       16
Starše                                        14
Kranj                                         12
Kuzma                                         10
Slovenska Bistrica                            10
Druge 104
1) Prikazane samo občine z največjim številom tako opredeljenih oseb.


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.