1. Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002  
                             
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja
Naselje         Družine Stavbe s    povprečno
  skupaj moški ženske skupaj povprečna     stanovanji 1) skupaj na stavbo s
             velikost          stanovanji 1)
SLOVENSKA BISTRICA 29285 14399 14886 9754 3,0 8344 8756 11436 1,3
Bojtina 85 40 45 23 3,7 20 40 40 1,0
Brezje pri Poljčanah 123 65 58 36 3,4 32 49 51 1,0
Brezje pri Slov. Bistrici 26 13 13 10 2,6 6 10 10 1,0
Bukovec 309 161 148 108 2,9 97 129 140 1,1
Cezlak 48 27 21 20 2,4 11 13 24 1,9
Cigonca 227 115 112 75 3,0 68 69 79 1,1
Čadramska vas 141 70 71 45 3,1 44 46 52 1,1
Črešnjevec 496 243 253 161 3,1 140 153 179 1,2
Devina 212 112 100 74 2,9 59 61 68 1,1
Dežno pri Makolah 97 46 51 34 2,9 31 54 54 1,0
Dolgi Vrh 88 49 39 27 3,3 27 29 32 1,1
Drumlažno 15 11 4 6 2,5 5 6 7 1,2
Farovec 42 23 19 14 3,0 12 18 18 1,0
Fošt 79 39 40 23 3,4 20 27 28 1,0
Frajhajm 162 89 73 42 3,9 39 92 92 1,0
Gabernik 454 222 232 147 3,1 135 166 177 1,1
Gaj 615 305 310 206 3,0 191 182 225 1,2
Gladomes 360 179 181 106 3,4 97 109 119 1,1
Globoko ob Dravinji 81 44 37 26 3,1 25 33 34 1,0
Hošnica 193 91 102 63 3,1 55 69 74 1,1
Hrastovec pod Bočem 97 49 48 30 3,2 21 74 74 1,0
Jelovec pri Makolah 188 91 97 65 2,9 53 133 139 1,1
Ješovec 23 12 11 8 2,9 5 7 10 1,4
Jurišna vas 66 38 28 17 3,9 18 28 28 1,0
Kalše 121 64 57 36 3,4 31 43 44 1,0
Kebelj 143 77 66 36 4,0 37 37 42 1,1
Klopce 165 83 82 57 2,9 50 46 58 1,3
Kočno ob Ložnici 150 73 77 51 2,9 40 48 55 1,2
Kočno pri Polskavi 88 45 43 25 3,5 22 27 30 1,1
Korplje 46 25 21 13 3,5 14 13 13 1,0
Kostanjevec 286 144 142 86 3,3 77 86 95 1,1
Kot na Pohorju 163 79 84 40 4,1 37 41 43 1,1
Kovača vas 486 251 235 157 3,1 141 174 191 1,1
Krasna 56 24 32 21 2,7 15 19 23 1,2
Križeča vas 88 44 44 27 3,3 25 33 33 1,0
Križni Vrh 297 138 159 86 3,5 87 91 103 1,1
Laporje 361 177 184 122 3,0 109 108 131 1,2
Leskovec 420 216 204 157 2,7 125 144 177 1,2
Levič 117 57 60 32 3,7 34 32 34 1,1
Ljubično 55 29 26 20 2,8 17 32 32 1,0
Lokanja vas 103 54 49 31 3,3 27 30 31 1,0
Lovnik 36 15 21 8 4,5 8 12 12 1,0
Ložnica 145 70 75 45 3,2 39 47 52 1,1
Lukanja 26 15 11 12 2,2 7 6 12 2,0
Lušečka vas 247 117 130 85 2,9 67 93 103 1,1
Makole 286 136 150 97 3,0 78 66 103 1,6
Malo Tinje 72 34 38 18 4,0 19 17 18 1,1
Modraže 69 35 34 25 2,8 17 40 43 1,1
Modrič 134 72 62 34 3,9 34 34 35 1,0
Mostečno 161 82 79 54 3,0 46 65 75 1,2
Nadgrad 59 34 25 15 3,9 16 15 15 1,0
Novake 179 84 95 54 3,3 47 59 64 1,1
Ogljenšak 198 100 98 74 2,7 56 66 78 1,2
Ošelj 75 42 33 22 3,4 18 40 42 1,1
Pečke 278 132 146 86 3,2 80 104 110 1,1
Planina pod Šumikom 89 48 41 20 4,5 23 34 36 1,1
Podboč 20 10 10 7 2,9 6 8 9 1,1
Podgrad na Pohorju 74 37 37 19 3,9 19 11 19 1,7
Pokoše 205 102 103 69 3,0 59 72 79 1,1
Poljčane 1159 570 589 439 2,6 342 283 489 1,7
Pragersko 1101 530 571 405 2,7 331 276 456 1,7
Preloge 151 76 75 52 2,9 44 49 58 1,2
Prepuž 138 68 70 35 3,9 40 32 35 1,1
Pretrež 155 78 77 49 3,2 42 51 56 1,1
Razgor pri Žabljeku 94 46 48 30 3,1 27 31 34 1,1
Rep 44 24 20 11 4,0 12 10 11 1,1
Ritoznoj 210 107 103 68 3,1 54 75 81 1,1
Savinsko 81 39 42 31 2,6 26 37 43 1,2
Sele pri Polskavi 181 89 92 62 2,9 52 62 69 1,1
Sevec 49 28 21 15 3,3 15 16 17 1,1
Slovenska Bistrica 6591 3128 3463 2453 2,7 1981 1287 2666 2,1
Smrečno 99 52 47 27 3,7 22 45 50 1,1
Spodnja Brežnica 254 128 126 83 3,1 71 71 85 1,2
Spodnja Ložnica 181 84 97 55 3,3 50 61 68 1,1
Spodnja Nova vas 197 100 97 62 3,2 52 60 69 1,2
Spodnja Polskava 814 418 396 284 2,9 229 282 336 1,2
Spodnje Poljčane 577 285 292 188 3,1 172 190 215 1,1
Spodnje Prebukovje 149 83 66 40 3,7 42 41 45 1,1
Stanovsko 228 117 111 75 3,0 61 82 91 1,1
Stari Grad 251 133 118 79 3,2 64 98 105 1,1
Stari Log 246 122 124 78 3,2 71 66 81 1,2
Stopno 85 43 42 27 3,2 24 26 30 1,2
Stranske Makole 126 62 64 40 3,2 36 41 45 1,1
Strug 60 32 28 18 3,3 17 25 25 1,0
Studenice 147 73 74 54 2,7 42 54 65 1,2
Šentovec 122 64 58 36 3,4 32 31 37 1,2
Šmartno na Pohorju 183 86 97 50 3,7 48 42 59 1,4
Štatenberg 172 84 88 64 2,7 47 102 106 1,0
Tinjska Gora 238 113 125 71 3,4 66 86 98 1,1
Trnovec pri Slovenski Bistrici 91 47 44 26 3,5 30 25 26 1,0
Turiška vas na Pohorju 74 35 39 17 4,4 20 19 20 1,1
Urh 69 44 25 18 3,8 16 24 24 1,0
Varoš 90 51 39 30 3,0 28 34 36 1,1
Veliko Tinje 149 75 74 42 3,6 38 46 51 1,1
Videž 157 81 76 47 3,3 46 44 49 1,1
Vinarje 233 109 124 69 3,4 61 134 139 1,0
Visole 500 245 255 160 3,1 149 186 219 1,2
Vrhloga 211 106 105 75 2,8 59 79 83 1,1
Vrhole pri Laporju 150 74 76 52 2,9 40 78 83 1,1
Vrhole pri Slov. Konjicah 277 128 149 90 3,1 75 105 116 1,1
Zgornja Bistrica 540 270 270 170 3,2 164 166 189 1,1
Zgornja Brežnica 69 37 32 21 3,3 19 20 23 1,2
Zgornja Ložnica 344 172 172 99 3,5 102 93 102 1,1
Zgornja Nova vas 74 34 40 20 3,7 21 23 26 1,1
Zgornja Polskava 1126 556 570 382 3,0 333 344 426 1,2
Zgornje Poljčane 815 323 492 192 2,8 153 171 226 1,3
Zgornje Prebukovje 165 91 74 44 3,8 43 45 46 1,0
Žabljek 162 89 73 54 3,0 49 52 57 1,1
Nova Gora nad Slovensko Bistrico 139 70 69 47 3,0 38 55 65 1,2
Radkovec 42 21 21 11 3,8 10 11 11 1,0
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti,
 skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.