1. Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002  
                             
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja
Naselje         Družine Stavbe s    povprečno
  skupaj moški ženske skupaj povprečna     stanovanji 1) skupaj na stavbo s
             velikost          stanovanji 1)
RAČE - FRAM 5859 2903 2956 2083 2,8 1760 1854 2362 1,3
Brezula 256 129 127 87 2,9 75 78 90 1,2
Fram 791 387 404 301 2,6 235 298 376 1,3
Ješenca 421 192 229 150 2,8 121 128 151 1,2
Kopivnik 191 96 95 60 3,2 59 66 70 1,1
Loka pri Framu 143 82 61 44 3,3 40 48 53 1,1
Morje 744 391 353 275 2,7 232 283 337 1,2
Planica 135 68 67 38 3,6 37 49 52 1,1
Podova 306 139 167 106 2,9 93 98 122 1,2
Požeg 70 33 37 22 3,2 20 19 25 1,3
Rače 2281 1114 1167 820 2,8 688 595 872 1,5
Ranče 182 101 81 68 2,7 54 81 89 1,1
Spodnja Gorica 235 118 117 79 3,0 71 78 89 1,1
Zgornja Gorica 104 53 51 33 3,2 35 33 36 1,1
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti,
 skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.