1. Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja, naselja, Slovenija, Popis 2002  
                             
  Prebivalstvo Gospodinjstva      Stanovanja
Naselje         Družine Stavbe s    povprečno
  skupaj moški ženske skupaj povprečna     stanovanji 1) skupaj na stavbo s
             velikost          stanovanji 1)
AJDOVŠČINA 18095 9004 9091 5720 3,1 4835 4895 6478 1,3
Ajdovščina 6373 3163 3210 2111 2,9 1690 1125 2280 2,0
Batuje 322 159 163 106 3,0 89 98 119 1,2
Bela 32 13 19 7 4,6 8 6 7 1,2
Brje 382 192 190 107 3,6 104 138 146 1,1
Budanje 780 394 386 214 3,6 198 216 233 1,1
Cesta 494 253 241 155 3,2 145 135 166 1,2
Col 498 250 248 152 3,3 130 141 160 1,1
Črniče 405 200 205 140 2,9 110 142 166 1,2
Dobravlje 410 198 212 132 3,1 115 148 162 1,1
Dolenje 131 65 66 35 3,7 40 36 38 1,1
Dolga Poljana 303 156 147 98 3,1 80 99 112 1,1
Gaberje 151 66 85 50 3,0 37 84 86 1,0
Gojače 151 76 75 49 3,1 42 53 58 1,1
Gozd 127 57 70 36 3,5 31 35 42 1,2
Grivče 68 30 38 22 3,1 17 20 22 1,1
Kamnje 195 97 98 65 3,0 52 79 85 1,1
Kovk 135 72 63 38 3,6 34 39 41 1,1
Kožmani 109 59 50 34 3,2 30 30 37 1,2
Križna Gora 7 4 3 3 2,3 3 9 9 1,0
Lokavec 1002 480 522 322 3,1 259 300 345 1,2
Male Žablje 277 133 144 94 3,0 82 109 116 1,1
Malo Polje 82 43 39 23 3,6 22 21 25 1,2
Malovše 113 55 58 34 3,3 30 43 44 1,0
Otlica 319 171 148 89 3,6 84 106 118 1,1
Plače 207 99 108 62 3,3 57 62 70 1,1
Planina 438 210 228 126 3,5 117 140 147 1,1
Podkraj 437 217 220 124 3,5 114 125 134 1,1
Potoče 198 100 98 61 3,3 55 66 69 1,1
Predmeja 363 189 174 133 2,7 99 151 184 1,2
Ravne 131 67 64 41 3,2 36 40 42 1,1
Selo 376 183 193 121 3,1 104 123 139 1,1
Skrilje 257 130 127 91 2,8 71 103 113 1,1
Stomaž 282 141 141 77 3,7 69 90 99 1,1
Šmarje 175 84 91 54 3,2 48 61 66 1,1
Tevče 89 38 51 25 3,6 25 27 28 1,0
Ustje 385 187 198 119 3,2 110 106 120 1,1
Velike Žablje 330 172 158 94 3,5 83 108 115 1,1
Vipavski Križ 181 98 83 62 2,9 49 65 74 1,1
Višnje 170 93 77 44 3,9 43 41 48 1,2
Vodice 51 28 23 16 3,2 12 18 21 1,2
Vrtovče 93 50 43 30 3,1 28 41 41 1,0
Vrtovin 478 241 237 162 3,0 129 155 172 1,1
Zavino 90 45 45 29 3,1 28 34 39 1,2
Žagolič 130 64 66 33 3,9 31 26 30 1,2
Žapuže 368 182 186 100 3,7 95 101 110 1,1
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.
1) V tabeli so prikazane samo stavbe s stanovanji za stalno ali občasno bivanje. Stavbe, v katerih so samo stanovanja za opravljanje dejavnosti,
 skupinska stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki niso stanovanja, niso vključene.