9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
ŽELEZNIKI 6787 3409 3378 1986 3,4 2180 1,4 1552
  Davča                                   267 142 125 69 3,9 104 1,0 100
  Dolenja vas                             395 217 178 112 3,5 110 1,1 99
  Dražgoše                                336 169 167 80 4,2 81 1,0 78
  Golica                                  49 25 24 13 3,8 13 1,1 12
  Kališe                                  54 27 27 17 3,2 17 1,1 15
  Lajše                                   106 54 52 21 5,0 28 1,0 28
  Martinj Vrh                             232 116 116 54 4,3 67 1,0 65
  Ojstri Vrh                              68 35 33 18 3,8 19 1,1 18
  Osojnik                                 9 5 4 X X X X X
  Podlonk                                 157 78 79 39 4,0 42 1,1 38
  Podporezen                              10 7 3 X X X X X
  Potok                                   66 36 30 13 5,1 21 1,1 20
  Prtovč                                  21 7 14 X X X X X
  Ravne                                   X X X X X X X X
  Rudno                                   227 104 123 58 3,9 57 1,1 53
  Selca                                   672 326 346 193 3,5 204 1,2 168
  Smoleva                                 59 36 23 15 3,9 15 1,2 13
  Spodnja Sorica                          103 54 49 29 3,6 35 1,2 30
  Spodnje Danje                           58 31 27 20 2,9 24 1,0 23
  Studeno                                 175 96 79 54 3,2 56 1,3 42
  Sv. Lenart                              25 15 10 X X X X X
  Topolje                                 57 26 31 10 5,7 15 1,1 14
  Torka                                   X X X X X X X X
  Zabrdo                                  X X X X X X X X
  Zabrekve                                66 37 29 10 6,6 12 1,0 12
  Zala                                    X X X X X X X X
  Zali Log                                242 115 127 76 3,2 83 1,1 74
  Zgornja Sorica                          167 93 74 55 3,0 83 1,2 69
  Zgornje Danje                           X X X X X X X X
  Železniki                               3150 1550 1600 1004 3,1 1048 2,0 536
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.