9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                     
VUZENICA 2776 1391 1385 916 3,0 963 1,4 702
 Dravče    127 67 60 35 3,6 39 1,1 34
 Sv. Primož na Pohorju   345 174 171 117 2,9 143 1,2 120
 Sv. Vid   408 207 201 137 3,0 139 1,1 122
 Šentjanž nad Dravčami   275 139 136 73 3,8 73 1,1 65
 Vuzenica   1621 804 817 554 2,9 569 1,6 361
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.