9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
TRŽIČ 14969 7270 7699 5267 2,8 6286 2,2 2858
  Bistrica pri Tržiču                     3136 1475 1661 1210 2,6 1266 4,7 267
  Brdo                                    24 15 9 X X X X X
  Breg ob Bistrici                        52 24 28 23 2,3 22 1,0 22
  Brezje pri Tržiču                       359 177 182 111 3,2 121 1,3 92
  Čadovlje pri Tržiču                     86 36 50 28 3,1 28 1,4 20
  Dolina                                  70 38 32 25 2,8 43 1,0 43
  Gozd                                    23 9 14 8 2,9 13 1,0 13
  Grahovše                                131 66 65 37 3,5 42 1,2 36
  Hudi Graben                             51 27 24 19 2,7 20 1,4 14
  Hudo                                    54 29 25 14 3,9 19 1,4 14
  Hušica                                  X X X X X X X X
  Jelendol                                167 90 77 59 2,8 80 3,0 27
  Kovor                                   742 363 379 242 3,1 267 1,3 211
  Križe                                   802 398 404 265 3,0 284 1,3 215
  Leše                                    205 102 103 70 2,9 84 1,1 74
  Loka                                    359 178 181 110 3,3 117 1,3 88
  Lom pod Storžičem                       347 165 182 103 3,4 104 1,1 94
  Novake                                  X X X X X X X X
  Paloviče                                58 29 29 20 2,9 24 1,2 20
  Podljubelj                              694 338 356 233 3,0 293 1,2 251
  Popovo                                  27 14 13 X X X X X
  Potarje                                 70 32 38 20 3,5 23 1,0 23
  Pristava                                903 445 458 331 2,7 330 2,0 165
  Retnje                                  274 127 147 90 3,0 100 1,6 64
  Ročevnica                               569 247 322 137 4,2 825 7,6 108
  Sebenje                                 371 185 186 124 3,0 130 1,2 113
  Senično                                 286 142 144 95 3,0 102 1,1 93
  Slap                                    179 95 84 65 2,8 65 2,3 28
  Spodnje Vetrno                          45 20 25 12 3,8 14 1,0 14
  Tržič                                   3894 1901 1993 1479 2,6 1500 3,4 439
  Vadiče                                  18 10 8 X X X X X
  Visoče                                  76 38 38 24 3,2 32 1,0 32
  Zgornje Vetrno                          44 25 19 19 2,3 21 1,0 21
  Zvirče                                  396 197 199 123 3,2 128 1,3 102
  Žiganja vas                             435 223 212 143 3,0 158 1,2 127
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.